AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elzbieta Najmrodzka, 2011-05-31
Nowa Dabrowa

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela minowanego

- n +

Imię i nazwisko; Elżbieta Najmrodzka.
Miejsce pracy; Gimnazjum Publiczne imienia Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie.
Okres trwania stażu;1.09.2008 r.
Nauczany przedmiot; indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, indywidualne nauczanie ucznia umiarkowanie upośledzonego.
Kompetencje przedmiotowo- metodyczne; Studia magisterskie-Pedagogika specjalna- specjalność –Rewalidacja upośledzonych umysłowo-Uniwersytet Szczeciński
Dodatkowe kompetencje; Studium Socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym- ETOH -Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie- 220 godzin.
Lp. Zadania Formy realizacji termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego Analiza przepisów prawa 1.09.08 r. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego Analiza przepisów prawa do 30.09.08 r. Plan rozwoju zawodowego
2. dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń itp. Okres stażu Świadectwa , zaświadczenia, potwierdzenia itp.
3. Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego Maj 2011 Opis realizacji planu rozwoju zawodowego,& 8ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej Opracowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, tworzenie narzędzi badających postępy uczniów, stosowanie nowatorskich form i metod pracy w procesie lekcyjnym Okres stażu Kopie programów, opis i analiza programów ze wskazaniem wpływu na podniesienie jakości pracy szkoły.


2. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej i opiekuńczej Monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów, opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami Okres stażu Program współpracy z rodzicami, potwierdzenie dyrektora
3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego Okres stażu , zależnie od potrzeb oraz propozycji ośrodków szkoleniowych Zaświadczenia , potwierdzenie dyrektora szkoły, opis i analiza korzyści płynących z uczestnictwa w szkoleniach
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki dydaktyki Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie ich w pracy Okres stażu Wykaz literatury
5. Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły Współuczestnictwo w tworzeniu i modyfikacji dokumentów szkolnych, praca w komisjach zadaniowych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

& 8ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji Dowody realizacji
1. Utrwalanie i pogłębianie wiedzy na temat sposobów wykorzystania zasobów technologii informacyjnej w edukacji Uczestnictwo w szkoleniach komputerowych Okres stażu Zaświadczenia o udziale w kursach Zaświadczenia
2. Wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających proces komunikacyjny oraz funkcji poznawczych Sporządzenie wykazu programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci upośledzonych umysłowo okres stażu Wykaz programów
3. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w podejmowaniu dodatkowych zadań w szkole Przygotowywanie dokumentów , prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem komputera Okres stażu Dokumenty , prezentacje multimedialne książeczki do kodowania
4. Korzystanie z sieci internetowej do porozumiewania się z innymi nauczycielami Korzystanie z poczty internetowej oraz komunikatorów Okres stażu Wykaz stron internetowych

& 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej W trakcie stażu Publikacja w Internecie
2. Dzielenie się wiedzą dotyczącą specyfiki pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN dotyczących problematyki nauczania i uczenia się uczniów upośledzonych umysłowo Okres stażu Zaświadczenia dyrektora szkoły
3. Uczestnictwo w pracy zespołu opiekuńczo-wychowawczego Wymiana wiedzy na temat problemów opiekuńczo wychowawczych w placówce Okres stażu Potwierdzenie członków zespołu


& 8 ust2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań wychowawczych, dydaktycznych lub opiekuńczych Utworzenie sklepiku szkolnego prowadzonego przez uczniów w ramach działania Samorządu , Uczniowskiego , stworzenie szkolnego radiowęzła szkolnego, utworzenie programu „Najaktywniejsza klasa” 2008 r.


2009 r.
2008-09 Poświadczenie dyrektora szkoły, kopie dokumentów, sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego
Omówienie programu , regulamin programu .
& 8 ust.2 pkt.4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym Studia licencjackie w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim Październik 2009-lipiec 2012 r. Zaświadczenie z uczelni

& 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami Podejmowanie współpracy z instytucjami w Starej Dąbrowie-Urząd Gminy fundusze z Unii Europejskiej -w miarę potrzeb, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres stażu Potwierdzenie współpracy
2. Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych Uczestniczenie w organizacji uroczystości szkolnych Okres stażu Potwierdzenie dyrektora


3. Udzielanie rodzicom uczniów wsparcia w zakresie współpracy z rodzicami Pedagogizacja rodziców dotycząca pojawiających się problemów, pomoc w przygotowywaniu dokumentów do różnych instytucji np. PFRON, PCPR, GOPS-u, itp. Okres stażu Potwierdzenia rodziców


& 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Uzyskanie informacji dotyczących kształtowania umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych Uczestnictwo w szkoleniu „opis i analiza problemów dydaktycznych, wychowawczych lub edukacyjnych” W trakcie stażu Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie
2. Analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych Wybranie dwóch przypadków do analizy i opisu,
1. Dziecko głęboko upośledzone umysłowo z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym , porażenie czterokończynowe,
2. Przypadek do wybrania. W trakcie stażu Studium przypadku.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1286


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.