AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Nowak, 2011-05-31
dobrowoda

Matematyka, Konspekty

Zależności między jednostkami pola

- n +

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY JEDNOSTKAMI POLA klasa V
Na podstawie podręcznika GWO Matematyka z plusem.
Uczniowie przynoszą na lekcję wycięte z papieru milimetrowego kwadraty o boku 1mm i 1dm.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• Powtarza definicję jednostek pola
• Zamienia jednostki pola
• Dokonuje obliczeń związanych z polem
Materiały:
Podręcznik str:180,181
Zeszyt ćwiczeń str:48,49
Papier milimetrowy, klej
Czas zajęć 1 godzina lekcyjna
Przebieg zajęć:
Zaangażowanie (15 min.)
1. Uczniowie wykonują samodzielnie w zeszytach ćwiczenia A i B (podręcznik str.180) wklejając do zeszytu przygotowane kwadraty z papieru milimetrowego.
2. Omawiamy powyższe ćwiczenie przypominając definicję jednostek pola i na ich podstawie dokonujemy zamiany 1m2 ,1km2, 1cm2 na jednostki mniejsze.
3. Przypominamy definicję ara i hektara.
Przekształcanie i prezentacja (25min)
4. W widocznym miejscu zawieszamy plakat (tabelę) przygotowany na poprzedniej lekcji. W tabeli znalazły się następujące hasła:nazwa obiektu, długość, szerokość,pole w cm2, dm2 , m2.
Prowadzący dokonuje podziału na grupy i przydziela każdej z grupowa obiekty do obliczenia pola i wpisania wyników.Przydzielając grupom zadania nauczyciel bierze pod uwagę stopień trudności zamiany.
2. Przedstawiciel każdej z grup wpisuje na tablicy otrzymane wyniki podając uzasadnienie
3. W grupach uczniowie rozwiązują zadania tekstowe (2,4,5 ) z podręcznika st r. 181
4. Aby ocenić nauczyciel zbiera po lekcji po dwa zeszyty z każdego zespołu.
Podsumowanie – refleksja
Nauczyciel wprowadza uczniów w zadanie 1 z Zeszytu ćwiczeń str.48, przeprowadzając konkurs na uzasadnienie rozwiązania wybranych przykładów.
Zadanie domowe:
Zeszyt ćwiczeń : ćw.1,3 str.48, ćw. 4 str 49
Dla chętnych Superzagadka strona 181


Opracowała
Danuta Nowak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2366


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.67Ilość głosów: 3