AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Olaf Mieszalski, 2011-05-31
Stąporków

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Scenariusz z okazji dnia sportu mgr Olaf Mieszalski

- n +


Scenariusz z okazji Dnia Sportu
Przygotował: mgr Olaf Mieszalski
I Część – wstępna – 20 min:
- Zbiórka, powitanie i przedstawienie programu „Dnia sportu”
- Oficjalne otwarcie przez Dyrekcję szkoły
- Podział na dwie grupy wiekowe i zajęcie przez nie miejsc, w których będą odbywały się zabawy sportowe
- Przygotowanie uczestników do udziału w zabawach
II Część – główna – 120 min:

Grupa młodsza kl. 0 – III

Zabawa I – wyścigi rzędów:
Przygotowanie drużyn: podział grupy na 3 rzędy
Sprzęt: 3 woreczki po jednym dla każdego rzędu, 3 pachołki po jednym dla każdego rzędu, linia startu-mety.
Przebieg: na sygnał pierwszy z rzędów ruszają na trasę biegu niosąc w ręku woreczek, obiegają pachołek ustawiony w odległości 20 m od swojego rzędu i wracają na linię startu-mety przekazując woreczek kolejnej osobie, która dopiero wtedy rusza na trasę. Wygrywa drużyna, której wszyscy zawodnicy jako pierwsi ukończą bieg.
Zabawa II – sadzeni ziemniaków:
Przygotowanie drużyn: podział na 3 rzędy
Sprzęt: po 3 woreczki dla każdej z drużyn, po 1 pachołku dla każdej z drużyn, po trzy szarfy (lub inne znaczniki) dla każdej z drużyn, linia startu-mety; ustawiamy pachołki naprzeciwko każdego rzędu w odległości 20 metrów, szarfy rozkładamy na trasie między linią startu a pachołkiem co 5 metrów
Przebieg: na sygnał pierwsi z rzędów ruszają na trasę i w wyznaczonych miejscach zostawiają woreczki (sadzą ziemniaki), obiegają pachołek i wracają do swoich rzędów, kolejni zawodnicy zbierają zostawione woreczki, obiegają pachołek i wracają do swoich rzędów przekazując woreczki kolejnym zawodnikom. Wygrywa zespół, który jako pierwszy ukończy bieg.
Zabawa III – wyścigi w workach:
Przygotowanie drużyn: podział na 3 rzędy
Sprzęt: po jednym worku dla każdej z drużyn, po jednym pachołku dla każdej z drużyn, linia startu-mety; pachołki ustawiamy w odległości 10 metrów od linii, worki przekazujemy pierwszym zawodnikom
Przebieg: na sygnał pierwsi z rzędów ruszają na trasę biegnąc w worku obiegają pachołek i wracają do swoich rzędów przekazując worek następnej osobie z drużyny. Wygrywa drużyna, której wszyscy zawodnicy jako pierwsi ukończą bieg.
Zabawa IV – bieg zig-zag:
Przygotowanie: podział na 3 rzędy
Sprzęt: po 5 pachołków (lub innych znaczników) dla każdej z drużyn, linia startu-mety, woreczek lub pałeczka sztafetowa; pachołki ustawiamy co 5 metrów zygzakiem naprzeciwko każdego z rzędów, woreczek lub pałeczkę sztafetową przekazujemy pierwszym zawodnikom
Przebieg: na sygnał pierwsi z rzędów ruszają na trasę obiegając każdy z pachołków i wracają już po prostej jak najszybciej do swoich rzędów przekazując woreczek następnej osobie. Wygrywa drużyna, której wszyscy zawodnicy jako pierwsi ukończą bieg.
Zabawa V – rzuty woreczkami do celu:
Przygotowanie: podział na 3 drużyny
Sprzęt: po 1 woreczku dla każdego uczestnika, 3 koła hula-hop, linia startu; drużyny ustawiamy w szeregu przed linią, koła kładziemy na podłożu w odległości 5 – 8 metrów naprzeciwko każdej z drużyn
Przebieg: na sygnał wszyscy zawodnicy rzucają woreczki do swoich kół; zabawę powtarzamy 5 razy. Wygrywa zespół który umieścił łącznie najwięcej woreczków w swoich kołach.
Zabawa VI – rzuty piłkami lekarskimi do celu:
Przygotowanie: podział na 3 grupy, wyjaśnienie techniki rzutu piłką lekarską (piłka trzymana w obu rękach i rzucana od dołu)
Sprzęt: 3 piłki lekarskie 1kg, po 3 obręcze hula-hop dla każdej z drużyn; obręcze umieszczamy w różnych odległościach: pierwsze za 1punkt w odległości 3m, drugie za 2punkty w odległości 5m, trzecie za 3punkty w odległości 7m naprzeciwko każdej z drużyn. Każdy zawodnik drużyny wykonuje jeden rzut i sam decyduje do którego koła będzie rzucał. Wygrywa drużyna której zawodnicy uzbierają łącznie najwięcej punktów.
Zabawa VII – rzuty do celu piłkami do piłki ręcznej:
Przygotowanie: podział na 3 drużyny
Sprzęt: 3 piłki do piłki ręcznej, po 5 pachołków dla każdej z drużyn; pachołki ustawiamy w odległości 10m od linii rzutów w szeregu w odległościach 10-15cm od siebie naprzeciwko każdej z drużyn
Przebieg: każdy z zawodników wykonuje po jednym rzucie dowolnym sposobem starając się trafić jak najwięcej pachołków. Wygrywa drużyna, która uzyskała łącznie najwięcej trafień.
Zabawa VIII – bieg z pochodnią:
Przygotowanie: podział na 3 grupy
Sprzęt: po 5 pachołów dla każdej z drużyn, po 1 piłce do piłki siatkowej dla każdej z drużyn; 4 pachołki ustawiamy w rzędzie naprzeciw każdej z drużyn w odległości 6-7m od siebie, 5 pachołek dajemy pierwszemu zawodnikowi stożkiem w stronę ziemi o otworem ku górze i umieszczamy na nim piłkę do piłki siatkowej
Przebieg: zadaniem zawodnika jest biec jak najszybciej slalomem niosąc przed sobą „pochodnię” z pachołka i piłki, starając się nie zgubić piłki. Wygrywa drużyna, której wszyscy zawodnicy ukończą bieg jako pierwsi.
Punktacja końcowa:
za każde 1 miejsce przyznajemy 3 punkty
za każde 2 miejsce przyznajemy 2 punkty
za każde 3 miejsce przyznajemy 1 punkt

Grupa starsza kl. IV – VI

Zabawa I – wyścig z prowadzeniem piłki:
Wybór zespołów : podział na 3 grupy
Sprzęt: po 4 pachołki lub chorągiewki dla każdej z drużyn, po 1 piłce dla każdej z drużyn, linia startu-mety; ustawiamy drużynę w rzędzie naprzeciw 3 chorągiewki co 5m czwartą w odległości 20m od linii startu
Przebieg: na sygnał pierwsi zawodnicy prowadzą piłkę slalomem i wokół 4 chorągiewki poczym wracają już po prostej i przekazują piłkę następnemu zawodnikowi. Wygrywa drużyna która jako pierwsza ukończy bieg. Powtarzamy bieg 3 razy przyznając za każdym razem odpowiednią ilość punktów.
Zabawa II – król strzelców:
Wybór zespołów: podział na 3 grupy,
Sprzęt i przygotowanie: 3 piłek do piłki nożnej, 3 chorągiewek; ustalenie miejsc z których będą wykonywanie kopnięcia piłek i zaznaczenie ich chorągiewkami
Przebieg: na sygnał pierwsi z drużyny kopią piłkę starając się trafić do bramki. Każdy zawodnik ma trzy strzały. Wygrywa drużyna, której zawodnicy uzyskali więcej punktów.
Zabawa III – bieg z przeszkodami:
Wybór zespołów: podział na 3 drużyny
Sprzęt i przygotowanie: po 3 koła hula-hop, po 2 piłki lekarskie 2kg, szarfy po 1 dla każdej drużyny, po 1 chorągiewce, po 2 pachołki, po jednej piłce do piłki nożnej; naprzeciw każdej z drużyn układamy tor przeszkód, w odległości 5m od linii umieszczamy koło hula-hop a w nim piłkę lekarską drugie koło w odległości 5m od poprzedniego, kolejna przeszkoda szarfa 5m dalej, 5m dalej kolejna przeszkoda koło hula-hop z piłką do piłki nożnej 5m dalej bramka z pachołków, ok 30m od linii startu-mety chorągiewka
Przebieg: na sygnał zawodnik zaczyna bieg. Pierwsze zadanie to przeniesienie piłki z jednego koła do drugiego, następnie musi przepleść przez siebie szarfę, kolejne zadanie to trafienie piłką do bramki z pachołków i przyniesienie piłki z powrotem do koła, następnie obiega chorągiewkę i wraca po prostej do swojej drużyny.
Wygrywa drużyna której wszyscy zawodnicy ukończyli zadania najszybciej.
Zabawa IV – konkurs skoku w dal:
Wybór zespołów: indywidualnie
Sprzęt i przygotowanie: taśma miernicza, grabie, tabela wyników
Przebieg: uczniowie wykonują trzy skoki, najlepszy wynik zawodnika jest brany pod uwagę w ogólnej klasyfikacji
Zabawa V – konkurs rzutu piłeczką palantową
Wybór zespołów: indywidualnie
Sprzęt i przygotowanie: taśma miernicza, pachołki lub chorągiewki, piłeczka palantowa, tabela wyników
Przebieg: uczniowie wykonują trzy rzuty, najlepszy wynik zawodnika jest brany pod uwagę w ogólnej klasyfikacji

III Część – końcowa – 40min
- Poczęstunek
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
- Zebranie sprzętu
- Pożegnanie
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0