Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Magdalena Węglarz, 2011-05-29
Karna

Wychowanie fizyczne, Plany pracy

Plan pracy z wychowania fizycznego klasa IV - sportowa

- n +

Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego
dla klasy IVb
(klasa sportowa 10 godz wychowania fizycznego w tygodniu)
pierwsze półrocze rok szkolny 2010/2011


nauczyciel uczący: mgr Magdalena Węglarz


BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY HIGIENY PRACY – 1godz.
ZAPOZNANIE Z PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM OCENIANIA – 1 godz.


LAKKA ATLETYKA
termin realizacji: wrzesień – październik
ilość – 24 godz.
tematyka:
Zabawy szybkościowe w formie wyścigów rzędów.
Zabawy szybkościowe w formie biegów sztafetowych.
Starty sytuacyjne z różnych pozycji na sygnał wzrokowy i słuchowy.
Nauka startu niskiego do biegów sprinterskich.
Bieg na dystansie 60m z pomiarem czasu.
Zabawy i ćwiczenia skoczne.
Skoki przez przeszkody typowe i nietypowe.
Nauka elementów techniki skoku w dal:rozbieg, odbicie, lądowanie.
Skok w dal z pomiarem odległości.
Gry i zabawy rzutne – kształtowanie siły.
Palant rzucany jako forma doskonalenia rzutu jednorącz.
Nauka rzutu piłeczką palantową z miejsca.
Rzut piłeczką palantową do celu i na odległość.
Rzut piłeczką palantową z pomiarem odległości.
Zabawy bieżne kształtujące wytrzymałość.
Nauka startu do biegów średnich i długich.
Bieg na dystansie 600/1000m z pomiarem czasu.PIŁKA NOŻNA
termin realizacji: wrzesień – październik
ilość – 8godz.
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka podań i przyjęć piłki wewnętrzną częścią stopy.
Nauka prowadzenia piłki zakończona strzałem do bramki.
Doskonalenie wymienionych elementów w zabawach, grach szkolnych.PIŁKA SIATKOWA
termin realizacji: 2godz. w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 26godz.
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka postawy siatkarskiej i sposobu poruszania się po boisku.
Nauka odbicia sposobem oburącz górnym.
Doskonalenie odbicia oburącz sposobem górnymprzy udziale współćwiczącego.
Stosowanie poznanych elementów w zabawach i grach.
Gry uproszczone.
Przepisy gry i mini piłkę siatkową.


PIŁKA RĘCZNA
termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 28godz
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka i doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Nauka i doskonalenie podań i chwytów.
Nauka i doskonalenie rzutu bieżnego do bramki.
Stosowanie poznanych elementów w zabawach i grach.
Gra szkolna, gra uproszczona.
Przepisy gry w mini piłkę ręczną.


PIŁKA KOSZYKOWA
termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 26godz
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka i doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Nauka i doskonalenie chwytów i podań sprzed klatki piersiowej w miejscu i w ruchu.
Nauka rzutu do kosza z miejsca.
Stosowanie poznanych elementów w zabawach i w grach.
Gra uproszczona, gra szkolna.
Przepisy gry w mini piłkę koszykową.

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA I GIMNASTYKA PODSTAWOWA
termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 22godz
tematyka:
ogólnorozwojowe obwody stacyjne.
Gimnastyczne obwody stacyjne.
Zwinnościowe tory przeszkód.
Wyścigi rzędów kształtujące sprawność motoryczną.
Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne.
Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne: nauka przewrotu w przód z przysiadu do przysiadu, nauka przewrotu w tył z przysiadu do przysiadu.
Ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów: zwisy czynne i bierne, skoki zawrotne, przejścia równoważne.
Nauka odbicia z odskoczni, naskok kuczny na skrzynię.
Biegi i marszobiegi z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych.
Przełajowe biegi sztafetowe.
Atletyka terenowa na śniegu: zabawy śnieżkami, sanki, lepienie figur.ZAJĘCIA NA PŁYWALNI
termin realizacji: 2godz w tygodniu przez całe pierwsze półrocze
ilość – 36godz
tematyka:
1-2 Zapoznanie z obiektami pływalni, BHP na pływaniu, wstępne oswojenie z wodą.
3-4 Ćwiczenia oswajające z wodą, zabawy z zanurzaniem twarzy do wody.
5-6 Ćwiczenia oddechowe, wydech do wody.
7-8 Zabawy w wodzie, zabawy z piłkami.
9-10 Ćwiczenia wypornościowe meduza, korek.
11-12 Wyścigi rzędów.
13-14 Nauka techniki skoków na nogi do płytkiej wody.
15-16 Leżenie na piersiach z przyborem i bez – zabawy.
17-18 Leżenie na grzbiecie z przyborem i bez – zabawy.
19-20 Zabawy w wodzie z wykorzystaniem poznanych elementów.
21-22 Poślizg na piersiach.
23-24 Poślizg na grzbiecie.
25-26 Mini tor przeszkód sprawdzający opanowane umiejętności.
27-28 Nauka kraulowych ruchów nóg na piersiach.
29-30 Nauka kraulowych ruchów nóg na grzbiecie.
31-32 Wyścigi rzędów – zabawy.
33-34 poślizg na piersiach z kraulowymi ruchami nóg.
35-36 Poślizg na grzbiecie z kraulowymi ruchami nóg.UDZIAŁ KLASY W ZAWODACH SPORTOWYCH – 6godz.


Terminy realizacji i podział godzin mogą zostać zmodyfikowane ze względu na pogodę, awans do wyższych szczebli zawodów i terminy szkolnych wycieczek.
Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego
dla klasy IVb
(klasa sportowa 10 godz wychowania fizycznego w tygodniu)
drugie półrocze rok szkolny 2010/2011


nauczyciel uczący: mgr Magdalena WęglarzLekkoatletyka
Termin realizacji: maj/czerwiec
Ilość: 32 godz.
Tematyka:
Zabawa wytrzymałościowa „bieg z umiejętnym rozłożeniem sił”.
Zabawy wytrzymałościowe doskonalące start do biegów średnich i długich.
Bieg na dystansie 600/1000m z pomiarem czasu.
Zabawy bieżne szybkościowe.
Starty sytuacyjne z różnych pozycji na sygnał dźwiękowy.
Doskonalenie startu niskiego.
Bieg na 60m z pomiarem czasu.
Zabawy skocznościowe.
Ćwiczenia doskonalące odbicie i lądowanie do skoku w dal.
Skok w dal z pomiarem odległości.
Rzuty wielobojowe piłkami lekarskimi.
Gry i zabawy rzutne – kształtowanie siły.
Nauka rzutu piłeczką palantową z rozbiegu.
Palant rzucany jako forma doskonalenie rzutu jednorącz.
Rzut piłeczka palantową z pomiarem długości.
Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej.Mini piłka nożna
Termin realizacji: maj/czerwiec
Ilość: 10 godz.
Tematyka:
Gry i zabawy doskonalące prowadzenie piłki.
Doskonalenie podań i przyjęć piłki prawą i lewą nogą.
Nauka strzału do bramki po przyjęciu piłki.
Prowadzenia piłki zakończona strzałem do bramki
Doskonalenie podań i przyjęć wewnętrzną częścią stopy.
Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów.
Doskonalenie celności strzałów do bramki.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.
Piłkarski tor przeszkód.
Gra uproszczona w piłkę nożna na czworakach.

Mini piłka siatkowa
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość: 22 godz.
Tematyka:
Doskonalenie postawy siatkarskiej i sposobu poruszanie się po boisku.
Doskonalenie odbicia sposobem oburącz górnym przy udziale współćwiczącego
Doskonalenie odbicia oburącz sposobem górnym przy udziale współćwiczącego przez siatkę.
Gra w „serwobieg” jako doskonalenie zagrywki sposobem dolnym.
Doskonalenie zagrywki sposobem dolnym przez siatkę.
Nauka odbicia piłki oburącz sposobem dolnym.
Doskonalenie odbicia piłki oburącz sposobem dolnym.
Doskonalenie poznanych elementów w grach i zabawach.
Test sprawdzający opanowane umiejętności.
Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.


Mini piłka ręczna
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość: 24 godz.
Tematyka:
Tor przeszkód z wykorzystaniem piłek ręcznych – doskonalenie kozłowania.
Obwód stacyjny doskonalący poznane elementy techniki gry w piłkę ręczną.
Prowadzenie piłki w dwójkach – doskonalenie podań i chwytów w piłce ręcznej.
Doskonalenie rzutu bieżnego w grach i zabawach.
Doskonalenie celności rzutu – gra w „wybijankę”.
Nauka rzutu w wyskoku w piłce ręcznej.
Doskonalenie rzutu w wyskoku – gra w „piłkę bramkową”.
Stosowanie poznanych elementów we fragmentach gry.
Gry i zabawy z wykorzystaniem kroku odstawno – dostawnego jako wprowadzenie do gry obronnej w piłce ręcznej
Test sprawdzający opanowane umiejętności.
Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.


Mini piłka koszykowa
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość: 20 godz.
Tematyka:
Obwód stacyjny doskonalący poznane elementy techniki gry w piłkę koszykową.
Doskonalenie celności rzutów do kosza z miejsca.
Doskonalenie chwytów i podań sprzed klatki piersiowej w ruchu.
Prowadzenie piłki w dwójkach – doskonalenie podań sprzed klatki piersiowej.
Koszykarskie wyścigi rzędów - doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Gry i zabawy z wykorzystaniem kroku odstawno – dostawnego jako wprowadzenie do gry obronnej w piłce koszykowej.
Nauka poruszania się w ataku i w obronie – gra w „żywy kosz”.
Test sprawdzający opanowane umiejętności.
Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.


Sprawność ogólna i gimnastyka podstawowa
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość godzin: 32
Tematyka:
Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.
Zabawy rzutne na śniegu.
Ogólnorozwojowy obwód stacyjny.
Doskonalenie przewrotu w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.
Zwinnościowe tory przeszkód
Doskonalenie naskoku kucznego na skrzynię
Wyścigi rzędów kształtujące sprawność motoryczną
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
Marszobieg z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych
Gimnastyczny obwód stacyjny – przejścia równoważne, zwisy, skoki zawrotne.
Przełajowe biegi sztafetowe
Wahadłowe wyścigi rzędów.
Gra szkolna w „dętkę”.
Gra szkolna w „unihokeja”.
Gra szkolna w „ringo”.
Gra szkolna w „rugby”.
Gra szkolna w „palanta”.
Aerobik – ćwiczenia przy muzyce.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem drabinek gimnastycznych.


Zajęcia na pływalni
Pływanie:
Termin realizacji: raz w tygodniu przez całe półrocze
Ilość godzin: 34
Tematyka:
Zabawy z otwieraniem oczu pod wodą – wyławianie przedmiotów
Ćwiczenia doskonalące wydech do wody
Wyścigi rzędów ze skokiem do wody „na nogi”
Kraulowe ruchy nóg w położeniu na grzbiecie – doskonalenie
Kraulowe ruchy nóg w położeniu na piersiach
Wydech do wody w połączeniu z kraulowymi ruchami nóg
Pływanie elementarne w położeniu na grzbiecie
Wślizg do wody z siadu na krawędzi basenu
Kraulowe ruchy ramion w położeniu na grzbiecie
Doskonalenie kraulowych ruchów nóg i ramion w położeniu na grzbiecie
Koordynacja ruchów nóg i ramion w kraulu na grzbiecie
Kraulowe ruchy ramion w położeniu na piersiach
Doskonalenie poznanych elementów. Skok na nogi do głębokiej wody
Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na piersiach
Tor przeszkód
Skok startowy
Klasowe zawody pływackieUdział klasy w zawodach sportowych: 12 godz.

Terminy realizacji i podział godzin mogą zostać zmodyfikowane ze względu na pogodę, awans do wyższych szczebli zawodów i terminy szkolnych wycieczek.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2272
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016