AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Węglarz, 2011-05-29
Karna

Wychowanie fizyczne, Plany pracy

Plan pracy z wychowania fizycznego klasa IV - sportowa

- n +

Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego
dla klasy IVb
(klasa sportowa 10 godz wychowania fizycznego w tygodniu)
pierwsze półrocze rok szkolny 2010/2011


nauczyciel uczący: mgr Magdalena Węglarz


BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY HIGIENY PRACY – 1godz.
ZAPOZNANIE Z PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM OCENIANIA – 1 godz.


LAKKA ATLETYKA
termin realizacji: wrzesień – październik
ilość – 24 godz.
tematyka:
Zabawy szybkościowe w formie wyścigów rzędów.
Zabawy szybkościowe w formie biegów sztafetowych.
Starty sytuacyjne z różnych pozycji na sygnał wzrokowy i słuchowy.
Nauka startu niskiego do biegów sprinterskich.
Bieg na dystansie 60m z pomiarem czasu.
Zabawy i ćwiczenia skoczne.
Skoki przez przeszkody typowe i nietypowe.
Nauka elementów techniki skoku w dal:rozbieg, odbicie, lądowanie.
Skok w dal z pomiarem odległości.
Gry i zabawy rzutne – kształtowanie siły.
Palant rzucany jako forma doskonalenia rzutu jednorącz.
Nauka rzutu piłeczką palantową z miejsca.
Rzut piłeczką palantową do celu i na odległość.
Rzut piłeczką palantową z pomiarem odległości.
Zabawy bieżne kształtujące wytrzymałość.
Nauka startu do biegów średnich i długich.
Bieg na dystansie 600/1000m z pomiarem czasu.PIŁKA NOŻNA
termin realizacji: wrzesień – październik
ilość – 8godz.
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka podań i przyjęć piłki wewnętrzną częścią stopy.
Nauka prowadzenia piłki zakończona strzałem do bramki.
Doskonalenie wymienionych elementów w zabawach, grach szkolnych.PIŁKA SIATKOWA
termin realizacji: 2godz. w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 26godz.
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka postawy siatkarskiej i sposobu poruszania się po boisku.
Nauka odbicia sposobem oburącz górnym.
Doskonalenie odbicia oburącz sposobem górnymprzy udziale współćwiczącego.
Stosowanie poznanych elementów w zabawach i grach.
Gry uproszczone.
Przepisy gry i mini piłkę siatkową.


PIŁKA RĘCZNA
termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 28godz
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka i doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Nauka i doskonalenie podań i chwytów.
Nauka i doskonalenie rzutu bieżnego do bramki.
Stosowanie poznanych elementów w zabawach i grach.
Gra szkolna, gra uproszczona.
Przepisy gry w mini piłkę ręczną.


PIŁKA KOSZYKOWA
termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 26godz
tematyka:
Ćwiczenia i zabawy oswajające z piłką.
Nauka i doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Nauka i doskonalenie chwytów i podań sprzed klatki piersiowej w miejscu i w ruchu.
Nauka rzutu do kosza z miejsca.
Stosowanie poznanych elementów w zabawach i w grach.
Gra uproszczona, gra szkolna.
Przepisy gry w mini piłkę koszykową.

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA I GIMNASTYKA PODSTAWOWA
termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od października do stycznia
ilość – 22godz
tematyka:
ogólnorozwojowe obwody stacyjne.
Gimnastyczne obwody stacyjne.
Zwinnościowe tory przeszkód.
Wyścigi rzędów kształtujące sprawność motoryczną.
Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne.
Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne: nauka przewrotu w przód z przysiadu do przysiadu, nauka przewrotu w tył z przysiadu do przysiadu.
Ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów: zwisy czynne i bierne, skoki zawrotne, przejścia równoważne.
Nauka odbicia z odskoczni, naskok kuczny na skrzynię.
Biegi i marszobiegi z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych.
Przełajowe biegi sztafetowe.
Atletyka terenowa na śniegu: zabawy śnieżkami, sanki, lepienie figur.ZAJĘCIA NA PŁYWALNI
termin realizacji: 2godz w tygodniu przez całe pierwsze półrocze
ilość – 36godz
tematyka:
1-2 Zapoznanie z obiektami pływalni, BHP na pływaniu, wstępne oswojenie z wodą.
3-4 Ćwiczenia oswajające z wodą, zabawy z zanurzaniem twarzy do wody.
5-6 Ćwiczenia oddechowe, wydech do wody.
7-8 Zabawy w wodzie, zabawy z piłkami.
9-10 Ćwiczenia wypornościowe meduza, korek.
11-12 Wyścigi rzędów.
13-14 Nauka techniki skoków na nogi do płytkiej wody.
15-16 Leżenie na piersiach z przyborem i bez – zabawy.
17-18 Leżenie na grzbiecie z przyborem i bez – zabawy.
19-20 Zabawy w wodzie z wykorzystaniem poznanych elementów.
21-22 Poślizg na piersiach.
23-24 Poślizg na grzbiecie.
25-26 Mini tor przeszkód sprawdzający opanowane umiejętności.
27-28 Nauka kraulowych ruchów nóg na piersiach.
29-30 Nauka kraulowych ruchów nóg na grzbiecie.
31-32 Wyścigi rzędów – zabawy.
33-34 poślizg na piersiach z kraulowymi ruchami nóg.
35-36 Poślizg na grzbiecie z kraulowymi ruchami nóg.UDZIAŁ KLASY W ZAWODACH SPORTOWYCH – 6godz.


Terminy realizacji i podział godzin mogą zostać zmodyfikowane ze względu na pogodę, awans do wyższych szczebli zawodów i terminy szkolnych wycieczek.
Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego
dla klasy IVb
(klasa sportowa 10 godz wychowania fizycznego w tygodniu)
drugie półrocze rok szkolny 2010/2011


nauczyciel uczący: mgr Magdalena WęglarzLekkoatletyka
Termin realizacji: maj/czerwiec
Ilość: 32 godz.
Tematyka:
Zabawa wytrzymałościowa „bieg z umiejętnym rozłożeniem sił”.
Zabawy wytrzymałościowe doskonalące start do biegów średnich i długich.
Bieg na dystansie 600/1000m z pomiarem czasu.
Zabawy bieżne szybkościowe.
Starty sytuacyjne z różnych pozycji na sygnał dźwiękowy.
Doskonalenie startu niskiego.
Bieg na 60m z pomiarem czasu.
Zabawy skocznościowe.
Ćwiczenia doskonalące odbicie i lądowanie do skoku w dal.
Skok w dal z pomiarem odległości.
Rzuty wielobojowe piłkami lekarskimi.
Gry i zabawy rzutne – kształtowanie siły.
Nauka rzutu piłeczką palantową z rozbiegu.
Palant rzucany jako forma doskonalenie rzutu jednorącz.
Rzut piłeczka palantową z pomiarem długości.
Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej.Mini piłka nożna
Termin realizacji: maj/czerwiec
Ilość: 10 godz.
Tematyka:
Gry i zabawy doskonalące prowadzenie piłki.
Doskonalenie podań i przyjęć piłki prawą i lewą nogą.
Nauka strzału do bramki po przyjęciu piłki.
Prowadzenia piłki zakończona strzałem do bramki
Doskonalenie podań i przyjęć wewnętrzną częścią stopy.
Gra szkolna z wykorzystaniem poznanych elementów.
Doskonalenie celności strzałów do bramki.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.
Piłkarski tor przeszkód.
Gra uproszczona w piłkę nożna na czworakach.

Mini piłka siatkowa
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość: 22 godz.
Tematyka:
Doskonalenie postawy siatkarskiej i sposobu poruszanie się po boisku.
Doskonalenie odbicia sposobem oburącz górnym przy udziale współćwiczącego
Doskonalenie odbicia oburącz sposobem górnym przy udziale współćwiczącego przez siatkę.
Gra w „serwobieg” jako doskonalenie zagrywki sposobem dolnym.
Doskonalenie zagrywki sposobem dolnym przez siatkę.
Nauka odbicia piłki oburącz sposobem dolnym.
Doskonalenie odbicia piłki oburącz sposobem dolnym.
Doskonalenie poznanych elementów w grach i zabawach.
Test sprawdzający opanowane umiejętności.
Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.


Mini piłka ręczna
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość: 24 godz.
Tematyka:
Tor przeszkód z wykorzystaniem piłek ręcznych – doskonalenie kozłowania.
Obwód stacyjny doskonalący poznane elementy techniki gry w piłkę ręczną.
Prowadzenie piłki w dwójkach – doskonalenie podań i chwytów w piłce ręcznej.
Doskonalenie rzutu bieżnego w grach i zabawach.
Doskonalenie celności rzutu – gra w „wybijankę”.
Nauka rzutu w wyskoku w piłce ręcznej.
Doskonalenie rzutu w wyskoku – gra w „piłkę bramkową”.
Stosowanie poznanych elementów we fragmentach gry.
Gry i zabawy z wykorzystaniem kroku odstawno – dostawnego jako wprowadzenie do gry obronnej w piłce ręcznej
Test sprawdzający opanowane umiejętności.
Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.


Mini piłka koszykowa
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość: 20 godz.
Tematyka:
Obwód stacyjny doskonalący poznane elementy techniki gry w piłkę koszykową.
Doskonalenie celności rzutów do kosza z miejsca.
Doskonalenie chwytów i podań sprzed klatki piersiowej w ruchu.
Prowadzenie piłki w dwójkach – doskonalenie podań sprzed klatki piersiowej.
Koszykarskie wyścigi rzędów - doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Gry i zabawy z wykorzystaniem kroku odstawno – dostawnego jako wprowadzenie do gry obronnej w piłce koszykowej.
Nauka poruszania się w ataku i w obronie – gra w „żywy kosz”.
Test sprawdzający opanowane umiejętności.
Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów.
Gra właściwa - przepisy gry i podstawowa gestykulacja sędziowska.


Sprawność ogólna i gimnastyka podstawowa
Termin realizacji: 2godz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia
Ilość godzin: 32
Tematyka:
Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.
Zabawy rzutne na śniegu.
Ogólnorozwojowy obwód stacyjny.
Doskonalenie przewrotu w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.
Zwinnościowe tory przeszkód
Doskonalenie naskoku kucznego na skrzynię
Wyścigi rzędów kształtujące sprawność motoryczną
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
Marszobieg z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych
Gimnastyczny obwód stacyjny – przejścia równoważne, zwisy, skoki zawrotne.
Przełajowe biegi sztafetowe
Wahadłowe wyścigi rzędów.
Gra szkolna w „dętkę”.
Gra szkolna w „unihokeja”.
Gra szkolna w „ringo”.
Gra szkolna w „rugby”.
Gra szkolna w „palanta”.
Aerobik – ćwiczenia przy muzyce.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem drabinek gimnastycznych.


Zajęcia na pływalni
Pływanie:
Termin realizacji: raz w tygodniu przez całe półrocze
Ilość godzin: 34
Tematyka:
Zabawy z otwieraniem oczu pod wodą – wyławianie przedmiotów
Ćwiczenia doskonalące wydech do wody
Wyścigi rzędów ze skokiem do wody „na nogi”
Kraulowe ruchy nóg w położeniu na grzbiecie – doskonalenie
Kraulowe ruchy nóg w położeniu na piersiach
Wydech do wody w połączeniu z kraulowymi ruchami nóg
Pływanie elementarne w położeniu na grzbiecie
Wślizg do wody z siadu na krawędzi basenu
Kraulowe ruchy ramion w położeniu na grzbiecie
Doskonalenie kraulowych ruchów nóg i ramion w położeniu na grzbiecie
Koordynacja ruchów nóg i ramion w kraulu na grzbiecie
Kraulowe ruchy ramion w położeniu na piersiach
Doskonalenie poznanych elementów. Skok na nogi do głębokiej wody
Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na piersiach
Tor przeszkód
Skok startowy
Klasowe zawody pływackieUdział klasy w zawodach sportowych: 12 godz.

Terminy realizacji i podział godzin mogą zostać zmodyfikowane ze względu na pogodę, awans do wyższych szczebli zawodów i terminy szkolnych wycieczek.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2342


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.