AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Werpachowska, 2011-05-13
Ostrołęka

Wychowanie fizyczne, Plany wynikowe

Plan wynikowy wychowanie fizyczne

- n +

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NR PROGRAMU: DKOS – 4015 – 87/02
Sylwia Werpachowska


DZIAŁ TEMAT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UWAGI, ŚCIEŻKI
Lekkoatletyka, testy sprawności, zajęcia w terenie. I semestr
1. Marszobiegi do 2000m – stopniowanie i regulacja wysiłku. 2g EZ, E eko.
2. Rzut piłką lekarską w tył. 1g
3. Konkurs rzutów piłką lekarską w tył. 1g
4. Szybkość – bieg między pachołkami. 1g
5. Wytrzymałość – bieg na dystansie 800m. 1g
6. Siła – rzut piłką tenisową. 1g
7. Próba siły mm brzucha. 1g
II semestr
1. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – 2g. EZ
2. MTSF – analiza wyników. 1g
3. Zabawy biegowe. 1g EZ
4. Marszobiegi do 2000m – stopniowanie i regulacja wysiłku. 2g.
5. Szybkość – bieg między pachołkami. 1g
6. Wytrzymałość – bieg na dystansie 800m. 1g
7. Rzut piłką lekarską przodem – konkurs rzutów. 1g
8. Skoczność – wyskok dosiężny. 1g
9. Wytrzymałość – wyrzuty nn w tył.1g
10. Start niski do biegów krótkich. 1g
11. Przekazywanie pałeczki sztafetowej 1g.
12. Pchnięcie kulą – doskonalenie. 1g
13. Organizacja zawodów klasowych w biegach i rzutach. Rzetelność i uczciwość pomiaru.. 1g Uczeń potrafi pokonywać naturalne przeszkody terenowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach terenowych.
Poprawnie wykonuje ćwiczenia kształtujących wybrane cechy motoryki.
Potrafi wykonać poszczególne próby MTSF.
Wykonuje poprawnie start niski, przekazywanie pałeczki.
Potrafi wykonać testy sprawności fizycznej. Uczeń potrafi wybrać bezpieczny teren do organizowania marszobiegów i terenowego toru przeszkód.
Potrafi przedstawić przykłady ćwiczeń kształtujących wybrane cechy motoryki.
Potrafi przygotować miejsce i sprzęt do przeprowadzenia prób MTSF.
Wykonuje poprawnie technicznie starty i biegi na różnych dystansach.
Potrafi przygotować i wykonać testy sprawności fizycznej oraz ocenić uzyskane wyniki. Umie dokonać samooceny uzyskanych wyników w kontekście posiadanych możliwości.
Gimnastyka. I semestr
1. Przewrót w przód z różnych pozycji wyjściowych – doskonalenie. 1g
2. Doskonalenie układu. 1g
3. Zaliczenie. 1g
4. Unik, waga przodem, ćwiczenia równoważne bez przyrządów. 1g
5. Wejście na równoważnię, krok zwykły, zeskok. 1g EZ
6. Stanie na rękach z odbicia jednonóż z asekuracją. 1g EZ
7. Skok kuczny przez skrzynię 1g
8. Gimnastyczny tor przeszkód. 1g EZ
9. Układ ćwiczeń z przyrządem gimnastycznym. 1g
II semestr
1. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych – doskonalenie. 1g
2. Łączenie przewrotów. 1g
3. Doskonaleni leżenia przewrotnego i przerzutnego. 1g
4. Doskonalenie układu. 1g
5. Zaliczenie. 1g
6. Skok rozkroczny przez kozła wszerz z asekuracją . 1g EZ
7. Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż z asekuracją . 1g EZ
8. Z podporu przodem odmyk o nogach wyprostowanych. 1g EZ
9. Wymyk zamachem jednonóż. 1g EZ
10. Gimnastyczny tor przeszkód. 1g EZ
11. Układ ćwiczeń z przyrządem gimnastycznym. 1g Uczeń potrafi wykonać prawidłowo: przewrót w przód z miejsca z biegu i z marszu, z odbicia jednonóż do przysiadu, przewrót w tył do rozkroku, stanie na rękach z odbicia jednonóż z asekuracją, wejście i zejście z równoważni, skok rozkroczny przez kozła wszerz i wszerz, wymyk zamachem jednonóż. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo: przewrót w przód z rozbiegu z odbicia obunóż do przysiadu z przejściem do postawy, zwis przerzutny na drabinkach, przejście po równoważni z przekraczaniem przeszkód, odmyk i wymyk na drążku do wysokości barków. Potrafi przygotować zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów.
Taniec i ćwiczenia przy muzyce. I semestr
1. Aerobik – kroki bazowe.1g EZ, MED. - CZYT
2. Ćwiczenia aerobikowe przy muzyce. 1g
3. Układy ćwiczeń do wybranej muzyki wg inwencji uczniów. 1g
4. Zaliczenie układu. 1g
II semestr
1. Krakowiak – podstawowe kroki i figury taneczne. 1g EZ, E. REG
2. Doskonalenie układu tanecznego 1g
3. Zaliczenie.1g
4. Cha – cha - cha – podstawowe kroki i figury taneczne. 1g EZ, E. REG
5. Doskonalenie układu tanecznego 1g
6. Zaliczenie układu. 1g Potrafi wykonać podstawowe kroki i układy taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych. Potrafi wykonać ćwiczenia aerobiku wg inwencji nauczyciela. Umie swobodnie poruszać się w rytm muzyki. Potrafi wykonać podstawowe figury taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych. Potrafi wykonać ćwiczenia aerobiku wg inwencji własnej. Umie tworzyć krótkie układy ruchowe inspirowane muzyką.
Kontrola rozwoju sprawności fizycznej, ćw. korekcyjne, ćwiczenia kształtujące sylwetkę. I semestr
1. Wzrost i waga jako elementy rozwoju fizycznego. Mierzenie tętna, próba ortostatyczna. 1g EZ
2. Ocena postawy ciała. Wady postawy ciała. Ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe. 1g EZ
3. Ćwiczenia korekcyjne – boczne skrzywienie kręgosłupa. 1g EZ
4. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie. 1g EZ
5. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm ramion. 1g EZ
6. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm nóg.1g EZ
7. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm tułowia. 1g EZ
8. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm brzucha. 1g EZ
9. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm bioder i pośladków. 1g EZ
II semestr
1. Ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe. Prowadzenie uczennic. 1g EZ
2. Ćwiczenia korekcyjne – boczne skrzywienie kręgosłupa. Prowadzenie uczennic 1g EZ
3. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie. Prowadzenie uczennic 1g EZ
4. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm ramion. Prowadzenie uczennic 1g EZ
5. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm nóg. Prowadzenie uczennic 1g EZ
6. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm tułowia. Prowadzenie uczennic 1g EZ
7. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm brzucha. Prowadzenie uczennic 1g. EZ
8. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm bioder i pośladków. Prowadzenie uczennic 1g EZ Potrafi ocenić prawidłową postawę ciała i dobrać prosty zestaw ćwiczeń korekcyjnych. Z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru wysokości i ciężaru ciała. Poprawnie wykonuje ćwiczenia kształtujące sylwetkę. Potrafi porównywać swoją postawę ciała z normami. Umie zakwalifikować wady postawy ciała do odpowiednich grup dyspanseryjnych. Potrafi wybrać i zademonstrować zestaw ćwiczeń kształtujących poszczególne segmenty ciała.
Piłka siatkowa I semestr
1.Ćwiczenia i gry kształtujące sprawność siatkarza. 1g
2. Przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym. 1g
4. Piłka siatkowa – gra szkolna. 1g
5. Zagrywka sposobem dolnym. 1g
6. Zagrywka sposobem górnym. 1g
7. Zaliczenie zadania kontrolno - oceniającego. 1g
8. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 2g EZ. E MED. _ CZYT
9. Współzawodnictwo w grze, wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki. 2g EZ. E MED. _ CZYT, EUROP
10.
II semestr
1. Odbicie piłki tyłem, jednorącz sytuacyjne. 1g
2. Przyjęcie piłki z zagrywki. 1g
3. Wystawianie piłki w dwójkach. 1g
4. Wystawienie i dojście do zbicia piłki. 1g
5. Rozegranie piłki: przyjęcie – wystawienie – przebicie. 1g
6. Zastawianie piłki pojedyncze.1g
7. Ustawienie w ataku i obronie, poruszanie się po boisku. 1g
8. Zaliczenie zadania kontrolno - oceniającego. 1g
9. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 2g EZ, E MED. – CZYT,
10. Współzawodnictwo w grze, wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki. 2g EZ, E MED. – CZYT, EUROP Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: wyrzuty i chwyty piłki sposobem siatkarskim w różnych pozycjach wyjściowych, przyjmowanie postawy siatkarskiej i poruszanie się po boisku krokiem odstawno – dostawnym, krokiem skrzyżnym, doskokami, biegiem.
Dojście do piłki, zagrywka sposobem dolnym przodem, odebranie piłki sposobem dolnym po zagrywce, wystawienie piłki. Potrafi zachować zasadę fair play w grze i zachować się w roli kibica. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: przyjmowanie i podanie piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą w różnych pozycjach wyjściowych, przyjmowanie postawy siatkarskiej oraz różne sposoby poruszania się, zagrywka sposobem dolnym zza linii końcowej w określone miejsce, dojście do zbicia piłki, blok pojedynczy. Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie gry i zabawy do nauczania techniki piłki siatkowej i zastosować poznane elementy techniki w grze. `
Piłka koszykowa I semestr
11. Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki. 1g
12. Podania i chwyty piłki oburącz i jednorącz w miejscu i ruchu. 1g
13. Zabawy i gry z piłką koszykową „ 5 podań”. 1g
14. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku i tempa. 1g
15. Zatrzymanie na jedno i dwa tempa. 1g
16. Rzuty do kosza z miejsca i po zatrzymaniu. 1g
17. Zaliczenie zadania kontrolno - oceniającego. 1g
18. Łączenie poznanych elementów techniki w grze.1g EZ. E MED. _ CZYT
II semestr
1. Rzuty do kosza z biegu prawą i lewą ręką. 1g
2. Ochrona piłki przez obroty. 1g
3. Zwody bez piłki i z piłką. 1g
4. Łączenie poznanych elementów techniki i taktyki w grze.1g
5. Zaliczenie zadania kontrolno - oceniającego. 1g EZ. E MED. _ CZYT
19. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 2g EZ. E MED. _ CZYT, EUROP. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: poruszanie się po boisku w ataku i obronie, podania oburącz w miejscu i w ruchu, kozłowanie prawą i lewą ręką w miejscu (wysoko, nisko), zwód pojedynczy, podwójny bez piłki, rzuty do kosza jednorącz zbiegu i po kozłowaniu. Potrafi zachować zasadę fair play w grze i zachować się w roli kibica Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: podania i chwyty oburącz w biegu ze zmianą miejsc, kozłowanie prawą i lewą ręką w ruchu ze zmianą tempa i omijaniem przeszkód, ), zwód pojedynczy, podwójny z piłką i przejście do kozłowania, obroty i zwody z piłką i bez piłki, zatrzymanie na jedno i dwa tempa po kozłowaniu z biegu. Umie wykorzystać nabyte umiejętności techniczno – taktyczne w grze.
Sport i rekreacja – tenis stołowy, mini piłka nożna, pałkarz. I semestr – TENIS STOŁOWY
1. Ćwiczenia i zabawy oswajające z paletką i piłeczką. 1g
2. Przyjęcie i uderzenie forhendowe i bekhendowe.1g
3. Technika i taktyka gry pojedynczej. 1g
4. Współzawodnictwo w grze, przepisy, sędziowanie.1g EZ,MED. – CZYT, EUROP

II semestr – MINI PIŁKA NOŻNA
1. Ćwiczenia oswajające z piłką nożną, gry i zabawy ruchowe. 1g
2. Przeprowadzenie rozgrywek klasowych – gra szkolna. 1g EZ, MED. – CZYT, EUROP

I semestr- SPONGE BALL (PAŁKARZ)
1. Ćwiczenia oswajające , gry i zabawy z piłką i pałką. 1g
2. Fragmenty gry, gra szkolna. 1g
3. Współzawodnictwo w grze, przepisy, sędziowanie.1g EZ, EUROP
Ma opanowane w stopniu elementarnym podstawy gier. Potrafi pełnić rolę sędziego. Umie zachować się w sytuacji zarówno zwycięstwa jak i porażki. Ma opanowane na dobrym poziomie elementy gier. Potrafi zorganizować i zachęcić innych do udziału w poznanych formach rekreacji. Jest kreatywny. Potrafi sprawiedliwie i uczciwie wydawać werdykty sędziowskie. Potrafi wykorzystywać w rywalizacji sportowej swoje predyspozycje i zdolności. Stara się stosować idee olimpizmu w sporcie i w życiu codziennym.
Godziny do dyspozycji nauczyciela wf 1.Ustalenie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach wychowania fizycznego. EZ
2. Ocena pracy w I semestrze.
3. Ocena pracy w II semestrze. Przestrzega ustalonych na zajęciach zasad bezpieczeństwa.

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY II Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NR PROGRAMU: DKOS – 4015 – 87/02
KAROLINA GADZINOWSKADZIAŁ TEMAT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UWAGI
Lekkoatletyka, testy sprawności, zajęcia w terenie. I SEMESTR
1. Marszobiegi do 2000m – stopniowanie i regulacja wysiłku. 2g EZ, E EKO
2. Rzut piłką lekarską w tył. 1g
3. Konkurs rzutów piłką lekarską w tył. 1g
4. Szybkość – bieg między pachołkami. 1g
5. Wytrzymałość – bieg na dystansie 800m. 1g
6. Siła – rzut piłką tenisową. 1g
7. Próba siły mm brzucha. 1g
II SEMESTR
1. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – 2g. EZ
2. MTSF – analiza wyników. 1g EZ
3. Marszobiegi do 2000m – stopniowanie i regulacja wysiłku. 1g. EZ, E EKO
4 Szybkość – bieg między pachołkami. 1g
5. Wytrzymałość – bieg na dystansie 800m. 1g
6. Rzut piłką lekarską przodem – konkurs rzutów. 1g
7. Skoczność – wyskok dosiężny. 1g
8. Wytrzymałość – wyrzuty nn w tył.1g
9. Zmiana pałeczki sztafetowej 4x100m. 1g
10. Ćwiczenia wytrzymałości – przygotowanie do biegu średniego na 800m ze startu wysokiego. 1g
11. Pchnięcie kulą – doskonalenie. 1g
12. Organizacja zawodów klasowych w biegach i rzutach. Rzetelność i uczciwość pomiaru.. 1g Uczeń przestrzega bezpiecznego uczestnictwa w ćwiczeniach kształtujących sprawność fizyczną w terenie. Potrafi wykorzystać naturalne warunki terenu do kształtowania sprawności fizycznej.
Zna sposób wykonania poszczególnych prób MTSF oraz potrafi ocenić uzyskane wyniki. Potrafi wykonać poprawnie: ćwiczenia kształtujące szybkość i wytrzymałość, start wysoki do biegów na dłuższych dystansach. Potrafi przygotować bezpieczne miejsce i sprzęt do przeprowadzenia biegów, rzutów. Potrafi przestrzegać zasad fair play uczestnicząc we współzawodnictwie w poznanych konkurencjach la. Potrafi opracować dla siebie i swoich rówieśników zestaw ćwiczeń kształtujących ogólną sprawność fizyczną z wykorzystaniem naturalnych warunków terenu. Potrafi porównać osiągane wyniki prób MTSF z uprzednio uzyskanymi oraz wyciągnąć wnioski w celu ich poprawy. Potrafi wykonać poprawni start wysoki i bieg po wirażu w biegach średnich, bieg w odpowiednim tempie i czasie na dystansie 800m. Potrafi wykorzystać poznane elementy techniki biegów w czystej rywalizacji sportowej. Potrafi przygotować zawody la na poziomie międzyklasowym i sędziować poszczególne konkurencje.
Gimnastyka I semestr
1. Przewrót w przód z naskoku przez przeszkodę (piłkę lekarską). 1g
2. Przewrót w tył z postawy do rozkroku. 1g
3. Łączenie przewrotów. 1g
4. Doskonalenie układu gimnastycznego. 1g
5. Zaliczeni układu gimnastycznego. 1g
6. Zwis przerzutny na drabinkach. 1g
7. Przerzut bokiem. 1g
8. Unik, waga przodem. Ćw. równoważne bez przyrządów. 1g
9. Gimnastyczny tor przeszkód. 1g EZ
10. Stanie na rękach z odbicia jednonóż z asekuracją. 1g EZ
11. Skok kuczny przez 4 części skrzyni. 1g. EZ
12. Zaliczenie skoku. 1g
II semestr
1. Wejście na równoważnię, krok zwykły, zeskok. 1g EZ
2. Skok rozkroczny przez kozła. 1g EZ
3. Zaliczenie skoku. 1g
4. Łączenie 2- 3 przerzutów bokiem. 1g EZ
5. Piramidy. 1g Ez
6. Wymyk i odmyk na drążku na wysokości klatki piersiowej. 1g EZ
7. Zaliczenie odmyku z utrudnieniem. 1g
8. Gimnastyczny tor przeszkód wg inwencji uczennic. 1g EZ Uczeń potrafi wykonać prawidłowo: przewrót w przód z rozbiegu przez piłkę do postawy, łączenie przwrotów w tył z postawy do przysiadu i rozkroku, wymyk na drążku z pomocą nauczyciela, skok przez kozła, wejście na równoważnię dowolnym sposobem i zeskok do przysiadu, prostą piramidę dwójkową. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo: przewrót w przód z rozbiegu przez piłkę do postawy, przewrót w tył z postawy do postawy, stanie na rękach zamachem jednonóż z pomocą i asekuracją, przerzut bokiem, odmyk o nogach prostych, skok kuczny przez 4 części skrzyni, wejście na równoważnię dowolnym sposobem, przejście krokiem zwykłym i zeskok w bok do przysiadu, piramidę dwójkową wg własnej inwencji. Umie dostosować obciążenie do możliwości partnera.
Taniec i ćwiczenia przy muzyce. I semestr
1. Aerobik – kroki bazowe.1g EZ, MED. - CZYT
2. Układy ćwiczeń do wybranej muzyki wg inwencji uczniów. 1g
3. Zaliczenie układu. 1g
II semestr
1. Walc angielski – podstawowe kroki i figury taneczne. 1g EZ, REG
2. Doskonalenie układu tanecznego 1g
3. Zaliczenie.1g
4. Rock and roll– podstawowe kroki i figury taneczne. 1g EZ, REG
5. Doskonalenie układu tanecznego 1g
6. Zaliczenie układu. 1g Potrafi wykonać podstawowe kroki i układy taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych. Potrafi wykonać ćwiczenia aerobiku wg inwencji nauczyciela. Umie swobodnie poruszać się w rytm muzyki. Potrafi obiektywnie ocenić wykonanie zadania przez współćwiczących. Potrafi wykonać podstawowe figury taneczne wybranych tańców towarzyskich, regionalnych i ludowych. Umie tworzyć krótki układy ruchowe inspirowane muzyką, opracować i zademonstrować z grupą układ ćwiczeń z aerobiku.
Kontrola rozwoju sprawności fizycznej, ćw. korekcyjne, ćwiczenia kształtujące sylwetkę. I semestr
1. Ocena postawy ciała. Wady postawy ciała. 1g EZ
2. Ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe. 1g EZ
3. Ćwiczenia korekcyjne – boczne skrzywienie kręgosłupa. 1g EZ
4. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie. 1g EZ
5. Wzrost i waga jako elementy rozwoju fizycznego. 1g EZ
6. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm ramion. 1g EZ
7. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm nóg.1g EZ
8. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm tułowia. 1g EZ
9. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm brzucha. 1g EZ
10. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm bioder i pośladków. 1g EZ
II semestr
1. Ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe. Prowadzenie uczennic. 1g EZ
2. Ćwiczenia korekcyjne – boczne skrzywienie kręgosłupa. Prowadzenie uczennic 1g EZ
3. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie. Prowadzenie uczennic 1g EZ
4. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm ramion. Prowadzenie uczennic 1g EZ
5. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm nóg. Prowadzenie uczennic 1g EZ
6. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm tułowia. Prowadzenie uczennic 1g EZ
7. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm brzucha. Prowadzenie uczennic 1g. EZ
8. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm bioder i pośladków. Prowadzenie uczennic 1g EZ Potrafi porównywać swoją postawę ciała z normami. Umie zakwalifikować wady postawy ciała. Samodzielni dokonuje pomiaru wzrostu i ciężaru ciała. Zna urządzenia siłowni i wie jak z nich korzystać. Umie prawidłowo i bezpiecznie wykonywać ćwiczenia na przyrządach w siłowni. Potrafi ocenić postawę ciała, określić ewentualne wady i sposoby korekcji. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę z grupą przed ćwiczeniami w siłowni.
Piłka siatkowa I semestr
1. Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym. 1g
2. Przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym i przebicie w dwójkach. 1g
3. Zaliczenie odbić mieszanych 2x góra, 1 dół. 1g
4. Zagrywka sposobem dolnym i górnym – doskonalenie. 1g
5. Przyjęcie piłki po zagrywce. 1g
6. Zaliczenie odbić w parach. 1g
7. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 2g EZ,E MED.-CZYT
8. Współzawodnictwo w grze, wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki. 2g EZ, E MED – CZYT, EUROP
II semestr
1. Odbicia piłki w parach w marszu wzdłuż siatki. 1g.
2. Zaliczenie odbić w marszu. 1g
3. Wystawienie piłki do zbicia w dwójkach.1g
4. Zbicie po wystawieniu piłki od partnera. 1g
5. Zbicie piłki z prawej i lewej strony siatki. 1g
6. Zagrywka sposobem górnym w określoną strefę boiska. 1g
7. Zaliczenie zagrywki po prostej i po ukosie. 1g
8. Zastawienie pojedyncze i podwójne. 1g
9. Asekuracja zawodnika zastawiającego. 1g
10. Rozegranie piłki na 3 odbicia – doskonalenie. 1g
11. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 1g EZ, E MED. – CZYT
12. Współzawodnictwo w grze, wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki. 1g EZ, MED. – CZYT, EUROP Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: przyjęcie i podanie piłki sposobem górnym i dolnym w zespole dwójkowym i trójkowym i przebicie przez siatkę, zagrywka sposobem górnym, odebranie piłki po zagrywce, wystawienie i zbicie. Potrafi zachować zasadę fair play w grze i zachować się w roli kibica.
Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie gry i zabawy do nauczania techniki piłki siatkowej i zastosować poznane elementy techniki w grze. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne w zespole trójkowym: zagranie sposobem dolnym, odebranie i podanie, wystawienie, zbicie i zastawienie. Potrafi z powodzeniem stosować poznane elementy techniki w grze. Umie zorganizować i sędziować międzyklasowe zawody piłki siatkowej.
Piłka koszykowa I semestr
1. Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki, gra 5 podań. 1g
2. Podania i chwyty piłki oburącz i jednorącz w miejscu i ruchu. 1g
3. Łączenie podań i kozłowania w dwójkach, trójkach, rzut do kosza z wyskoku. 1g
4. Rzut do kosza z biegu prawą i lewą ręką. 1g
5. Zaliczenie dwutaktu. 1g EZ
6. Podania piłki w dwójkach, trójkach z rzutem na kosz. 1g
7. Łączenie poznanych elementów techniki w grze. 1g EZ, E MED. – CZYT, EUROP
8. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 1g
II semestr
1. Krycie przeciwnika z piłką i bez piłki. 1g
2. Wyjście do piłki z wykonaniem zwodów i obrotów. 1g
3. Zastawianie i zbieranie piłki z tablicy w dwójkach, trójkach. 1g
4. Zaliczenie zadania kontrolno – oceniającego. 1g
5. Małe gry 2x2, 3x3. 1g EZ
6. Łączenie poznanych elementów techniki w grze. 1g
7. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 1g EZ, E CZYT – MED, EUROP Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: chwyty piłki oburącz w miejscu i w biegu w dwójkach i trójkach zakończone rzutem na kosz, łączenie podań i kozłowania w biegu, w dwójkach, krycie przeciwnika z piłką i bez piłki, rzuty na kosz różnymi sposobami w obecności przeciwnika. Potrafi przygotować międzyklasowe rozgrywki i pełnić w nich rolę sędziego. Stosuje zasadę fair play. Umie wykorzystać nabyte umiejętności taktyczno – techniczne w czystej, sportowej grze. Umie poprawnie zachować się w roli kibica, udziela wsparcia swoim faworytom bez względu na wynik spotkania. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: łączenie podania i kozłowania w trójkach w biegu, współdziałanie w dwójkach w kryciu przeciwnika z piłką i bez piłki, zastawianie zawodnika rzucającego na kosz i zbieranie piłki z tablicy. Potrafi współdziałać z całym zespołem, realizując zadania taktyczne trenera i kapitana zespołu. Potrafi podporządkować się bezwzględnie decyzjom sędziego, trenera i kapitana zespołu
Sport i rekreacja – tenis stołowy, pałkarz, badminton. I semestr – TENIS STOŁOWY
1. Technika i taktyka gry podwójnej. 1g
2. Współzawodnictwo w grze, przepisy, sędziowanie.1g
3. Przeprowadzenie rozgrywek klasowych. 1g EZ, E MED. CZYT, EUROP

I semestr – BADMINTON
1. Ćwiczenia i zabawy oswajające z rakietką i lotką. 1g
2. Gra pojedyncza i podwójna. 1g
3. Gra podwójna. 1g
4. Przeprowadzenie rozgrywek klasowych. 1g EZ, E MED – CZYT, EUROP

I semestr- SPONGE BALL (PAŁKARZ)
1. Doskonalenie elementów technicznych: gry bramkarza, strzałów na bramkę. 1g
2. Przeprowadzenie rozgrywek klasowych. 1g EZ, EUROP
Ma opanowane w stopniu elementarnym podstawy gier. Potrafi stosować zasadę fair play w rywalizacji sportowej i zachować się poprawnie w roli kibica bez względu na wynik spotkania. Wykorzystuje w działaniu praktycznym opanowane umiejętności taktyczne jak i techniczne. Umie zachować się w sytuacji zarówno zwycięstwa jak i porażki. Ma opanowane na dobrym poziomie elementy gier. Potrafi zorganizować i zachęcić innych do udziału w poznanych formach rekreacji. Jest kreatywny. Potrafi właściwie ocenić swoje predyspozycje i podjąć zadania adekwatne do możliwości. Potrafi sprawiedliwie i uczciwie wydawać werdykty sędziowskie. Potrafi wykorzystywać w rywalizacji sportowej swoje predyspozycje i zdolności.
Godziny do dyspozycji nauczyciela wf 1.Ustalenie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach wychowania fizycznego. EZ
2. Ocena pracy w I semestrze.
3. . Ocena pracy w II semestrze. Przestrzega ustalonych na zajęciach zasad bezpieczeństwa.


PLAN WYNIKOWY DLA KLASY III Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NR PROGRAMU: DKOS – 4015 – 87/02
KAROLINA GADZINOWSKADZIAŁ TEMAT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UWAGI
Lekkoatletyka, testy sprawności, zajęcia w terenie. I SEMESTR
1. Marszobiegi do 2000m – stopniowanie i regulacja wysiłku. 2g EZ, E EKO
2. Rzut piłką lekarską w tył. 1g
3. Konkurs rzutów piłką lekarską w tył. 1g
4. Szybkość – bieg między pachołkami. 1g
5. Wytrzymałość – bieg na dystansie 800m. 1g
6. Siła – rzut piłką tenisową. 1g
7. Próba siły mm brzucha. 1g
II SEMESTR
1. Marszobiegi do 2000m – stopniowanie i regulacja wysiłku. 1g. EZ, E EKO
2. Szybkość – bieg między pachołkami. 1g.
3. Rzut piłką lekarska przodem – ćw. przygotowawcze. 1g
4. Konkurs rzutów piłką lekarską w przód. 1g
5. Skoczność – wyskok dosiężny. 1g
6. Wytrzymałość – wyrzuty nn w tył. 1g Uczeń przestrzega bezpiecznego uczestnictwa w ćwiczeniach kształtujących sprawność fizyczną w terenie. Potrafi wykorzystać naturalne warunki terenu do kształtowania sprawności fizycznej. Umie wykonywać program treningowy wg instrukcji. Potrafi przygotować miejsce przeprowadzenia prób sprawnościowych, porównuje i analizuje osiągnięte wyniki. Potrafi przestrzegać zasady fair play w każdej sytuacji. Umie kontrolować własną sprawność i rozwój fizyczny. Potrafi przyjąć odpowiedzialność za siebie i innych. Przestrzega zasad bezpiecznego wykonania próby. Potrafi świadomie podjąć wysiłek fizyczny w celu podniesienia swojej sprawności i osiągnięcia zakładanych wyników sportowych.
Gimnastyka I semestr
1. Przewroty w przód, w tył z utrudnieniem. 1g
2. Stanie na rękach z asekuracją, do przewrotu w przód. 1g EZ
3. Układ ćwiczeń na równoważni wg inwencji uczennic. 1g
4. Gimnastyczny tor przeszkód. 1g
5. Przygotowanie układu gimnastycznego. 2g EZ
6. Zaliczenie układu. 1g
II semestr
1. Stanie na głowie. 2g
2. Wymyk i odmyk na drążku na wysokości klatki piersiowej. 1g EZ
3. Skok kuczny przez skrzynię. 1g
4. Zaliczenie skoku przez skrzynię. 1g
5. Gimnastyczny tor przeszkód wg inwencji uczennic. 1g Uczeń potrafi wykonać prawidłowo: łączony przewrót w przód i w tył, stanie na rękach z pomocą i asekuracją, prosty układ ćwiczeń na równoważni. Umie zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym w czasie ćwiczeń. Potrafi przygotować prosty zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo: przewrót w przód przez przeszkodę, łączone przewroty w tył, układ na równoważni. Potrafi przygotować i przeprowadzić dla grupy zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Umie dostosować obciążenia do możliwości partnera. Potrafi konsekwentnie wytrwale dążyć do celu.
Taniec i ćwiczenia przy muzyce. I semestr
1. Aerobik – kroki bazowe. 1g EZ, MED. – CZYT
2. Układ ćwiczeń do wybranej muzyki wg inwencji uczniów. 1g
3. Zaliczenie układu. 1g
4. Taniec narodowy Polonez – podstawowe kroki i figury. 1g EZ, REG
5. Polonez – doskonalenia układu. 2g
II semestr
1. Aerobik – ćwiczenia wg inwencji uczennic. 1g
2. Układy ćwiczeń do wybranej muzyki wg inwencji uczniów. 2g Potrafi wykonać podstawowe kroki Poloneza. Potrafi przygotować i wykonać prosty układ taneczny do wybranej muzyki. Potrafi wykonać podstawowe figury taneczne. Umie tworzyć krótkie układy ruchowe inspirowane muzyką, opracować i zademonstrować z grupą układ ćwiczeń z aerobiku.
Kontrola rozwoju sprawności fizycznej, ćw. korekcyjne, ćwiczenia kształtujące sylwetkę. I semestr
1. Ocena postawy ciała. Wady postawy ciała. 1g EZ
2. Ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe. 1g EZ
3. Ćwiczenia korekcyjne – boczne skrzywienie kręgosłupa. 1g EZ
4. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie. 1g EZ
5. Wzrost i waga jako elementy rozwoju fizycznego. 1g EZ
6. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm ramion. 1g EZ
7. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm nóg.1g EZ
8. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm tułowia. 1g EZ
9. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm brzucha. 1g EZ
10. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm bioder i pośladków. 1g EZ
II semestr
1. Ćwiczenia korekcyjne – plecy okrągłe. Prowadzenie uczennic. 1g EZ.
2. Ćwiczenia korekcyjne – boczne skrzywienie kręgosłupa. Prowadzenie uczennic 1g EZ
3. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie. Prowadzenie uczennic 1g EZ
4. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm ramion. Prowadzenie uczennic 1g EZ
5. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm nóg. Prowadzenie uczennic 1g EZ
6. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm tułowia. Prowadzenie uczennic 1g EZ
7. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm brzucha. Prowadzenie uczennic 1g. EZ
8. Zestaw ćwiczeń kształtujących sylwetkę – mm bioder i pośladków. Prowadzenie uczennic 1g EZ Uczeń potrafi przeprowadzić ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej korygującej określoną wadę. Potrafi przeprowadzić ćwiczenia kształtujące poszczególne mięśnie. Uczeń potrafi wybrać i przeprowadzić ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej korygującej określoną wadę. Potrafi przeprowadzić i wybrać ćwiczenia kształtujące poszczególne mięśnie.
Piłka siatkowa I semestr
1. Doskonalenie odbić górnych i dolnych indywidualnie i w parach.2g
2. Przyjęcie piłki z podaniem w czwórkach przez siatkę. 1g
3. Odbiór piłki po zagrywce i rozegranie całym zespołem. 1g
4. Zaliczenie. 1g
5. Doskonalenie fragmentu gry: przyjęcie, wystawienie, przebicie. 1g
6. Współzawodnictwo w grze, wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki. 2g EZ, MED – CZYT, EUROP
II semestr
1. Doskonalenie zbicia piłki. 1g
2. Łączenie zbicia piłki z zastawianiem. 1g
3. Doskonalenie fragmentu gry: przyjęcie, wystawienie, atak. 1g
4. Zaliczenie. 1g
5. Ustawienie zespołu do przyjęcia zagrywki po ataku, asekuracja. 1g
6. Zastawienie piłki podwójne, potrójne z asekuracją pola gry. 1g
7. Gra wg przyjętych założeń taktycznych. 1g
8. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 1g EZ, MED. – CZYT, EUROP
9. Współzawodnictwo w grze, wykorzystanie opanowanych elementów techniki i taktyki. 1g EZ, MED – CZYT, EUROP
Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: ustawienie zespołu do odbioru piłki po zagrywce i ataku przeciwnika, ustawienie zespołu do asekuracji pola gry. Potrafi stosować zasadę fair play w grze i zachować się poprawnie w roli kibica. Potrafi dobrać i stosować odpowiednie gry i zabawy do nauczania techniki piłki siatkowej i stosować poznane elementy w grze. Umie zorganizować i sędziować międzyklasowe zawody piłki siatkowej. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: odebranie, rozegranie, atak, zastawianie piłki w trójkach przy współudziale całego zespołu, asekuracja pola gry. Umie zorganizować i sędziować międzyklasowe zawody piłki siatkowej. Potrafi dobrać gry ruchowe gry do nauczania współdziałania zespołowego w piłce siatkowej.
Piłka koszykowa I semestr
1. Podania i chwyty piłki oburącz i jednorącz w trójkach w biegu. 1g
2. Atak szybki w dwójkach lub trójkach na 1 lub 2 podania. 1g
3. Atakowanie pozycyjne kosza w trójkach i czwórkach. 1g
4. Krycie przeciwnika bez piłki i z piłką. 1g
5. Zastawianie po rzucie, zbieranie piłki z tablicy. 1g
6. Zaliczenie. 1g
7. Atak pozycyjny całym zespołem. 1g
8. Gra właściwa wg założeń taktycznych. 1g
9. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 1g EZ, MED. – CZYT, EUROP
II semestr
1. Obrona przy przewadze atakujących. 1g
2. Przemieszczanie się w obronie strefowej 4:4, 5:5. 1g
3. Zaliczenie. 1g
4. Gra właściwa wg założeń taktycznych. 1g
5. Organizacja rozgrywek klasowych, przepisy, sędziowanie. 1g EZ, MED. – CZYT, EUROP Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: atak szybki w trójkach na 1 lub 2 podania, atakowanie kosza w dwójkach, trójkach, zastawianie po rzucie, zbieranie piłki z tablicy, współpraca w obronie „każdy swego” z przekazywaniem, współpraca w obronie strefowej 3:3, 4:4. stosuje zasadę fair play. Umie wykorzystać nabyte umiejętności taktyczno – techniczne w czystej sportowej grze. Umie zachować się w roli kibica, zawodnika, trenera i sędziego. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo następujące elementy techniczne i taktyczne: atak szybki w trójkach, atak przy przewadze, atak pozycyjny całym zespołem, współpraca w obronie „każdy swego” z przekazywaniem, współpraca w obronie strefowej 5:5. Potrafi uczestniczyć w turnieju wg założeń taktycznych trenera, przestrzega dyscypliny gry. Potrafi podjąć decyzję w sytuacji spornej i obronić swoje zdanie. Potrafi podporządkować się bezwzględnie decyzjom sędziego.
Sport i rekreacja – tenis stołowy, unihock, mini piłka nożna, pałkarz, badminton. I, II semestr
Do wyboru prowadzenie rozgrywek klasowych w tenisie stołowym, unihocku, mini piłce nożnej, pałkarzu ( sponge ball ), badmintonie. 3g EZ, EUROP Potrafi stosować zasadę fair play i zachować się w roli kibica i zawodnika bez względu na wynik rywalizacji. Potrafi zorganizować i zachęcić innych do udziału w poznanych formach rekreacji. Jest kreatywny.
Godziny do dyspozycji nauczyciela wf 1. Ustalenie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach wf. EZ
2. Ocena pracy w I semestrze. 1g
3. Ocena pracy w II semestrze. 1g Przestrzega ustalonych na zajęciach zasad bezpieczństwa.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1889


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.