AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Dajczak, 2011-05-11
Nakło nad notecią

Religia, Konspekty

Początki ludzkości – stworzenie mężczyzny i kobiety

- n +

Scenariusz lekcji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Temat: Początki ludzkości – stworzenie mężczyzny i kobiety.

Cele: uczniowie wiedzą że:

- Bóg stworzył człowieka z miłości na swój obraz i podobieństwo.
- Jak wyglądało stworzenie opisane w Piśmie Świętym.
- Jakie są inne opisy ukazujące stworzenie człowieka.
- Jak poprawnie odczytać stworzenie kobiety – jest równa mężczyźnie.

Metoda: opowiadanie, rozmowa-dialog, pytania i odpowiedzi, praca z tekstem Biblii, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: Pismo Św., opowiadanie o różnych kosmologiach Mezopotamskich.

I. Część wstępna

1. Powitanie.
2. Modlitwa na rozpoczęcie Katechezy – „Zdrowaś Maryjo..”
3. Sprawdzenie obecności.
4. Przypomnienie ostatniej katechezy o tym jak powstał świat według nauk przyrodniczych.
5. Katecheta pyta uczniów – skąd się wziął człowiek na ziemi?
( można przypuszczać, że uczniowie podadzą to, co mówi o stworzeniu człowieka Biblia. Katecheta chcąc pokazać, że nie tylko Biblia o tym mówi czyta 4 kosmologie).

II. Rozwinięcie.

(Katecheta dzieli uczniów na 4 grupy. Mają one zastanowić się nad fragmentem o stworzeniu człowieka z Księgi Rodzaju. Reprezentanci grup prezentują wnioski z pracy.)
Katecheta stara się zaakcentować następujące prawdy:
- Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo – dał mu duszę, rozum i wolną wolę. Człowiek ma panować nad całym stworzeniem. Bóg stworzył pierwszych ludzi z miłości.
- Ciała pierwszych ludzi Bóg „ulepił” z prochu ziemi. To słowo „ulepił” – może byś podobne do czynności garncarza, który na kole wyrabia gliniane naczynia.
- Bóg jest wolny stwarzając człowieka
- Człowiek pokazany jako istota słaba, ponieważ zbudowany został z substancji podlegającej rozkładowi. Przez to zależny od Stwórcy.
- Wyjaśnienie słowa „adam”. Ma ono podwójne znaczenie:
- zbiorowe – określające całą ludzkość
- własne – ukazujące praojca całej ludzkości.
- Katecheta podkreśla, że kiedy Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w niego oddech życia i tak stał się człowiek istotą żywą.

(Katecheta prosi ucznia o odczytanie fragmentu z Rdz – mówiącego o stworzeniu niewiasty. Uczniowie starają się opowiedzieć ten fragment i wspólnie z katechetą wyciągnąć pewne wnioski)

Katecheta podejmując dyskusję z uczniami stara się podkreślić najważniejsze prawdy wynikające z przeczytanego fragmentu Biblii:
- Potrzeba istnienia kobiety uzasadnia autor biblijny samotnością mężczyzny - sam sobie nie wystarczył. Jako istota społeczna potrzebował towarzystwa.
- Stwarzając człowieka Bóg akcentuje jego pewną wyższość. Stąd wniosek, że zwierzęta są istotami niższymi od człowieka i kiedy Bóg przyprowadza je mężczyźnie ten nie znajduje wśród nich odpowiedniej pomocy.
- Bóg sprawia, że człowiek pogrąża się we śnie, wyjmuje z jego boku żebro i powstaje pierwsza kobieta. Nie widać tu niższości kobiety, bowiem sam mężczyzna mówi, że powstała kobieta jest „częścią” jego samego.
- Fakt równości mężczyzny i kobiety mogą pokazywać sceny:
- Rdz 2,18 – „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” – kobieta jest pewnego rodzaju dopełnieniem mężczyzny.
- Kobieta nie jest zwierzęciem, gdyż żadne zwierzę nie otrzymało dla siebie równej sobie pomocy.
- Katecheta stara się wykazać zasadnicze różnice w powołaniu kobiety i mężczyzny.
- Katecheta zamierza pokazać jak trudna była sytuacja kobiety w czasach biblijnych. Pokazuje, że Chrystus zmienia tę sytuację – spotkanie z Samarytanką, przyprowadzenie kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Jako ciekawostkę można pokazać dzisiejszą sytuację kobiet na świecie (książki: „Kwiat lotosu” , „Spalona żywcem”).

III. Zakończenie

- Zapisanie do zeszytu najważniejszych treści z dzisiejszej katechezy – wskazane przez katechetę.
- Podsumowanie i wyjaśnienie ewentualnych niejasności.
- Zadanie domowe – Napisz, czy zgadzasz się z teorią wielu kobiet, które uważają że są za mało widoczne w życiu politycznym?
- Modlitwa „Ojcze nasz…”
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2270


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0