Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Dorota Kmiecik, 2011-05-09
Ustrzyki Dolne

Język polski, Konkursy

Konkurs ortograficzny ,,Mistr Ortografii" dlauczniow gimnazjum

- n +


KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ ORTOGRAFII” - ETAP SZKOLNY
Imię i nazwisko……………………………….. klas………… ILOŚĆ PKT. ............

1. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ,,ó” , ,,u”, ,,rz” lub ,,ż”. (0 – 21p.)
zas…wka, pr…chno, opr…cz, tch…rz, p…łka, ch…r, dop…ki, pr…żny, d…emka, witra…
g…eg…ółka, ma…yć, chy…y, pieg…a, …ekomo, …e….ucha, grabie…ca, …ęsa, …ądza

2. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ,,ch” lub ,,h”. (0 - 19p.)
bła…y, dru…, …andel, …isteria, …ojny, czy…ać, …ańba, o…ydny, …uligan, re…abilitacja,
…erubin, alko…ol, Bo…(rzeka), …ipo…ondria, ...roniczny, kontra…ent, in…alacja, we…ikuł

3. Zastosuj wyrazy z nawiasów w odpowiednim przypadku: (0 – 4p.)
1. W (epopeja) ............................. pt. „ Pan Tadeusz” jest wiele historii.
2. Lubię spacerować po tej (aleja)…………… .
3. Na (szyja) ............................ miała piękne korale.
4. Zrobiłeś to po (linia) …………….. .najmniejszego oporu.
4. Podkreśl poprawny zapis: (0 -12p.)
wogóle – w ogóle, od razu – odrazu, co dzień - codzień, napewno – na pewno, na razie – narazie,
napisaliby – napisali by, nienajlepszy - nie najlepszy, nienawidzić – nienawidzieć, niemówiąc –
nie mówiąc, z przed – sprzed, jasnozielony – jasno - zielony, daj że – dajże

5. Uzasadnij regułami ortograficznymi pisownię podkreślonych cząstek w wyrazach: (0 -5p.)
1. niedomagać - ...............................................................
2. ujrzał - ……………………………………………….
3. zhardzieć - ....................................................................
4. makijaż - ........................................................................
5. lepszy - ...........................................................................
6. Podaj własny przykład wyrazów z wymianą: (0 – 6 p.)

h:g ........................................., ch: sz ............................................., ó: e ……………………………..

ż:dz ........................................, ó:a .................................................., ż:z...............................................
7. Utwórz i zapisz poprawnie skróty: (0 – 10p.)
według ........... ,przed naszą erą ............, numer……., magister …….. , grosz ……, kilogram ……….,
jak wyżej ……….., ciąg dalszy nastąpi …………., i tak dalej…………, nad poziomem morza ………
8. Wstaw ,,s”, ,,z” lub ,,ś”? (0 – 8 p.)
…ciemnieć, …piłować, …chamieć, …charakteryzować, …harmonizować, …szyć, …cinać, …chłodzić
9. Zapisz poprawnie liczebniki i rzeczowniki: (0 -4 p.)
Wczoraj kupiłem (3 drzwi ) - ............................................................ .
Moja ciocia ma (6 dziecko B. l.mn.) - ............................................................ .
Po ogrodzie spacerują dzieci z (3 kurczęta N. lm.) ……………………………………. .


10. Uzupełnij małą lub wielką literą: (0 – 12 p.)
(P/p) …omorzanin, (M/m) …arsjanin, (A/a) ...leje (J/j) …erozolimskie, (G/g) …azeta (W/w)…yborcza, (D/d) …zień (D/d) … ziecka, (W/w) …alentynki, (A/a) …leja (G/g) …runwaldzka, (F/f) …rancuzka, (K/k) …ościół (M/m) …ariacki, (P/p) ...aryżanin, (P/p) …lac (T/t) … rzech (K/k) …rzyży, (I/i) …ndianin

11. Od podanych wyrazów utwórz wskazane formy: (0 - 7 p.)
męka (D. l.mn) ……….., dąć (on co robił?) ………., wzięli (co zrobić?) ……………, rozumieć (oni – czas teraźniejszy) …………………, umieć (ty – czas teraźniejszy) …………., kazać (co robi?) ………………., wiozę (co robić?) ………..

12. Uzupełnij luki w wyrazach – ę, ą, en, em, om, on: (0 -10 p.)
k…..pozycja, o leg…..dzie, r….ta, prez…..cik, na k….cie, wł….czać , r….an….t, st….pel, t….tno, m….tny

13. Od podanych rzeczowników utwórz formę dopełniacza liczby pojedynczej: (0 - 5 p.)
Maja - ………, żmija - ………, soja - ………., nadzieja - …………., kolej - ……....

14. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne. Jeśli uznasz, że wypowiedzenie nie powinno zawierać dodatkowych znaków interpunkcyjnych, napisz przy nim literkę P (poprawnie). Brak literki P jest równoznaczny z utratą punktu. (0- 4 p.)
Zjawa pojawiła się w pokoju mimo że nikt jej nie wzywał.

Wyjedziesz gdzieś na urlop czy spędzisz go w domu?

Piotr usiadł nie krępując się gości zaczął czytać gazetę aż w końcu zasnął.
Anna odzyskawszy przytomność pytała tylko o rodziców.
15. Wskaż poprawną odpowiedź. (0- 2 p.)

1. ...ołnie… z wysuniętą ... u....wą p…e… …wał jarm ... ... .

a) rzołnież, rzuchwą, przerzuwał, jarmóż;
b) żołnież, żuhwą, przeżówał, jarmuż;
c) żołnierz, żuchwą, przeżuwał, jarmuż;
d) rzołnierz, żuchwą, przeżuwał , jarmuż.

2. Z… …dliwy i ….głuchy …..inteligent ….post….e….enie stan… na szcze… …ję.

a) zżędliwy, pół – głuchy, ćwierćinteligent, niepostżeżenie, staną, szczeżuję
b) zrzendliwy, półgłuchy, ćwierć – inteligent, nie postrzeżenie, stanął, szczeżuję
c) zrzędliwy, pół – głuchy, ćwierć – inteligent, niepostżeżenie, stanął, szczerzuję
d) zrzędliwy, półgłuchy, ćwierćinteligent, niepostrzeżenie, stanął, szczeżuję

16. Wybierz i podkreśl odpowiednią formę: (0-5 p.)
a) na pół przytomny/ na półprzytomny
b) objąć kogoś wpół/ objąć kogoś w pół
c) w pół do trzeciej/ wpół do trzeciej
d) dwa i pół razy/dwa i pół raza
e) w pół zdania/ wpół zdania
Łączna suma punktów do zdobycia: 133 
Odpowiedzi do zadań
1. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ,,ó” , ,,u”, ,,rz” lub ,,ż”. (0 – 21p.)
zasuwka, próchno, oprócz, tchórz, półka, chór, dopóki, próżny, drzemka, witraż
gżegżółka, marzyć, chyży, piegża, rzekomo, rzeżucha, grabieżca, rzęsa, żądza
2. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ,,ch” lub ,,h”.
błahy, druh, handel, histeria, hojny, czyhać, hańba, ohydny, chuligan, rehabilitacja,
cherubin, alkohol, Boh(rzeka), hipochondria, chroniczny, kontrahent,
3. Zastosuj wyrazy z nawiasów w odpowiednim przypadku:
1. W epopei , 2. Po alei , 3. Na szyi , 4. po linii
4. Podkreśl poprawny zapis:
w ogóle, od razu, co dzień, na pewno, na razie, napisaliby, nie najlepszy, nienawidzić, nie mówiąc, sprzed, jasnozielony, dajże
5. Uzasadnij regułami ortograficznymi pisownię podkreślonych cząstek w wyrazach:
1. niedomagać – czasownik zawsze występujący z ,,nie”, 2. ujrzał – po j piszemy ,,rz”, 3. zhardzieć – przedrostek z- przed ,,h” 4. makijaż - wyraz pochodzenia francuskiego 5. lepszy - przymiotnik
6. Podaj własny przykład wyrazów z wymianą:
Np.: h:g wahać się - waga, ch: sz mucha - muszka, ó: e pióro – pierze, ż:dz mosiężny - mosiądz, ó:a skrót - skracać, ż:z urażony – uraz
7. Utwórz i zapisz poprawnie skróty:
wg p.n.e. nr mgr gr km jw. cdn. itd. n. p. m.
8. Wstaw ,,s”, ,,z” lub ,,ś”?
ściemnieć, spiłować, schamieć, scharakteryzować, zharmonizować, zszyć, ścinać, schłodzić
9. Zapisz poprawnie liczebniki i rzeczowniki:
(3 drzwi) – troje drzwi, (6 dziecko) – sześcioro dzieci, (, (3 kurczęta) – z trojgiem kurcząt
10. Uzupełnij małą lub wielką literą: Pomorzanin, Marsjanin, Aleje Jerozolimskie, Gazeta Wyborcza, Dzień Dziecka, walentynki, aleja Grunwaldzka, Francuzka, kościół Mariacki, paryżanin, plac Trzech Krzyży, Indianin
11. Od podanych wyrazów utwórz wskazane formy:
męka (tych) mąk, dąć (on) dął, wzięli (co zrobić?) wziąć, rozumieć (oni) rozumieją, umieć (ty) umiesz, kazać (co robi?) każe, wiozę (co robić?) wieźć
12. Uzupełnij luki w wyrazach – ę, ą, en, em, om, on:
kompozycja, o legendzie, renta, prezencik, na koncie, włączać , remanent, stempel, tętno, mętny
13. Od podanych rzeczowników utwórz formę dopełniacza liczby pojedynczej:
Maja - Mai, żmija - żmii, soja - soi, nadzieja - nadziei, kolej – kolei
14. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne.
Zjawa pojawiła się w pokoju, mimo że nikt jej nie wzywał.
Wyjedziesz gdzieś na urlop czy spędzisz go w domu? P
Piotr usiadł, nie krępując się gości, zaczął czytać gazetę, aż w końcu zasnął.
Anna, odzyskawszy przytomność, pytała tylko o rodziców.
15. Wskaż poprawną odpowiedź.
1. Żołnierz z wysuniętą żuchwą przeżuwał jarmuż .
c) żołnierz, żuchwą, przeżuwał, jarmuż;
2. Zrzędliwy i półgłuchy ćwierćinteligent niepostrzeżenie stanął na szczeżuję.
d) zrzędliwy, półgłuchy, ćwierćinteligent, niepostrzeżenie, stanął, szczeżuję
16. Wybierz i podkreśl odpowiednią formę:
a) na pół przytomny b) objąć kogoś wpół c) wpół do trzeciej d) dwa i pół razy e) w pół zdania


Opracowanie: Dorota Kmiecik
Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych


.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4703
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016