AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Janda, 2011-04-29
hermanowa

Historia, Scenariusze

Scenariusz lekcji - Rola teatru w życiu Greków

- n +

Piotr Janda listopad 2003
-nauczyciel kontraktowy
Gimnazjum w Boguchwale

Lekcja historii - scenariusz.

( Metoda projektu.)


Temat: Rola teatru w życiu Greków.

I. Na trzy tygodnie przed planowaną lekcją uczniowie zapisali
następujące polecenie: Na podstawie różnych źródeł informacji przygotuj
scenkę teatralną przedstawiającą zadania jakie musieli wykonać poszczególni obywatele Aten organizując przedstawienia teatralne.

Podział klasy na grupy:
- grupa I – urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie spektaklu
- grupa II – członkowie chóru,
- grupa III – aktorzy,
- grupa IV – widzowie.

1)Zadania główne:
- podział klasy na zespoły,( ilość zespołów nie może przekroczyć sześciu)
- wybór szefa grupy,
- czas przygotowania dwa tygodnie,
- scenka nie może trwać dłużej niż pięć minut,
- jeden uczeń może wybrać i przedstawić tylko jedną postać,

Przy ocenie bierze się pod uwagę:
-pomysłowość,
-przygotowanie i wykorzystanie rekwizytów,
-przygotowanie kostiumów,
-zaangażowanie uczniów,
-sposób prezentacji.


II. Przebieg lekcji na temat: Rola teatru w życiu Greków.

Cele:
1) Zainteresowanie ucznia funkcjonowaniem społeczeństwa starożytnego państwa.
2) Kształcenie umiejętności:
- korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie i prezentacja
wiedzy historycznej,
- działania grupowego, odpowiedzialności za swoje zadanie w grupie,
- pobudzenie do działalności twórczej.

III. Część wstępna:

1) Uczniowie w swoich grupach kończą rozpoczęte jeszcze na przerwie
przygotowania do występów. Każda z grup zajmuje wcześniej wskazane im
miejsce gdzie umieszczają dekoracje, plansze i inne rekwizyty.
2) Nauczyciel podaje temat lekcji oraz kolejność występów, którą ustalono
wcześniej.

IV. Część główna:

Grupy uczniów kolejno według ustalonego porządku przedstawiają
przygotowane scenki, które nie zajmują dużo czasu, gdyż został on
ograniczony w założeniach zadania.( Czas 5 x 4 = 20 minut).

V. Część podsumowująca:

1) Ocena wystąpień.
Każda grupa otrzymuje kartę oceny, na której wypisane są numery zespołów i
nazwy przez nich prezentowanych funkcji obywateli Aten. Uczniowie oceniają wystąpienia swoich kolegów. Następnie nauczyciel wraz z szefami zespołów wystawia ocenę końcową.

VI. Uzyskane osiągnięcia:

1) Zdobycie merytorycznych wiadomości o życiu ludzi starożytnych Aten.
2) Wykonane dekoracje, plansze.
3) Zaangażowanie emocjonalne, wykazanie się pomysłowością i dowcipem.
4) Docenianie pracy innych kolegów, których wystąpienia były nagradzane
oklaskami.


Opracował: Piotr Janda
- nauczyciel Gimnazjum w Boguchwale
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1578


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0