AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Machura, 2011-04-13
Częstochowa

Zajęcia przedszkolne, Konspekty

"Wiosna na łące"- scenariusz zajęcia otwartego z rodzicami dla dzieci 4-5 letnich z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- n +

Temat dnia: Wiosna na łące - poznajemy świat roślin i zwierząt.

Cele ogólne:
- tworzenie okazji do rozbudzenia zaciekawienia światem przyrody poprzez wybrane utwory, - bogacenie mowy czynnej i biernej dziecka w oparciu o zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego- łąki, - rozbudzanie gotowości do samodzielnej obserwacji przyrody, rozpoznawanie cech charakterystycznych wiosny, - ćwiczenie narządów mowy, oddechu i słuchu fonematycznego, - uczenie się nawiązania kontaktu z innymi poprzez wspólną zabawę, - rozwijanie umiejętności liczenia, rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

Cele operacyjne:
dziecko:
-zna nazwę i charakterystyczne cechy aktualnej pory roku-wiosny, - potrafi rozpoznać zwierzęta i rośliny żyjące na łące, -wypowiada się na określony temat, -posługuje się w praktyce liczbą porządkową, - rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, - rozwiązuje zagadki, - dzieli wyrazy na sylaby,
-chętnie odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela,
Środki dydaktyczne:

Zagadki przyrodnicze, obrazki : ślimaka, konika polnego, żaby, bociana, motyla, pszczoły biedronki, listki z imionami dzieci, płyty CD z piosenkami, ilustracja wiosennej łąki, wiersz H. Bechlerowej „Pociąg”, " Wiosna " Grażyny Koby , obręcze, kółeczka, emblematy biedronek, motyli, opaski na głowę dziecka, tablica multimedialna, gry edukacyjne do tablicy „Pluszaki”, „Sokrates”.

Metody:
- słowne (rozmowa, zagadki, słuchanie wiersza,objaśnienia),

- oglądowe (pokaz ilustracji),

- czynne (zadań stawianych do wykonania),

Formy:
- praca z całą grupą,
- zespołowa,
- indywidualna.

Przebieg:

1.Dzieci wchodzą do sali śpiewając piosenkę „Już cieplutkie słońce świeci”.

2. Piosenka na powitanie „Dzień dobry” ( I zwrotka).
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy. Dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.

3. Zabawa integracyjna - (wszyscy stoją w kręgu)
Dobre humory wszyscy dziś mamy, więc przed zabawą się powitamy:
- niech pomachają do mnie dzieci, które mają dobry humor,
- niech zaklaszczą dzieci, które lubią się śmiać,
- niech zatupią dzieci, które lubią wiosnę,
- niech podskoczą do góry dzieci, które lubią się bawić,

4.Drzewko przyjaźni- przedstawienie swoich imion – dzielenie na sylaby.
Na tablicy zawieszone jest drzewko wykonane z szarego papieru. Nauczycielka prosi dzieci o odszukanie listka ze swoim imieniem . Dzieci kolejno dzielą swoje imię na sylaby i przyklejają listek na drzewku przyjaźni.

5. Wysłuchanie treści wiersza „Wiosna " Grażyny Kobały - ( tablica przedstawia dekorację do treści wiersza).

Obudziła się wiosna tu i tam,
rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.
Łąki kaczeńcami ozdobiła
a nad polami się zastanowiła.
Kiedy świat cały malowała
skowronka w polu ujrzała.
Piosenkę z nim zanuciła
i gniazdo w trawie uwiła.
W lesie zobaczyła kukułkę-
o ciepłych krajach porozmawiała.
Nawrzucała do kosza fiołków
i z powrotem na łąkę odleciała.
Tam spotkała bociana,
który klekotał już od rana:
-zbuduję na kominie gniazdo duże,
a potem odbędę długie podróże.

Rozmowa na temat treści wiersza.
- co zrobiła wiosna na łące? - kogo ujrzała w polu, w lesie, na łące? - co zrobiła wiosna ze skowronkiem? - o czym rozmawiała z kukułką i bocianem?

6. Wysłuchanie odgłosów ptaków występujących w wierszu. ( skowronek, kukułka, bocian)
Dzieci zamykają oczy, słuchają odgłosów i nazywają ptaki.

7. Rozwiązywanie zagadek słowno- obrazkowych.
(Dzieci słuchają słownych zagadek, wybrane dziecko wyszukuje wśród zawieszonych na tablicy obrazków właściwą odpowiedź .)

ZAGADKI- czytają kolejno rodzice
1.Co to za wspaniały muzykant, skacze po łące i lubi cykać. / konik polny/

2.Nie chodzą , lecz skaczą, nad stawem mieszkają . Gdy wieczór zapadnie to głośno kumkają . /żaby/

3.O nocleg nie prosi, pełzając, wędrując po świecie, bo swój dom nosi na własnym grzbiecie. / ślimak/

4.Czerwone nogi i białe piórka , przed nim do wody żaby dają nurka. /bocian/

5.Ledwie błyśnie słońce złote , słychać brzęk wesoły. To dla dzieci robią miodek pracowite.../ pszczoły/

6.Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko./motyle/

7.Lata po łące w czerwonej kapotce ,a na tej kapotce kropka przy kropce./biedronka/

Dzielenie wyrazów na sylaby ( ślimak, konik polny, żaba, biedronka, pszczoła, motyl, bocian).

8. Wspólna podróż na łąkę pociągiem przy wierszu H. Bechlerowej „Pociąg”:

Puf, puf pociąg rusza, podróż się zaczyna,
Już się koła toczą po zielonych szynach.
Jedzie pociąg, jedzie, mija rzekę, las.
- Panie maszynisto, dokąd wieziesz nas?
- Jadę dziś nad łąkę – droga niedaleka,
dużo pasażerów na peronach czeka.
Jedzie pociąg, jedzie, a w nim już gromada,
Na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada. (…)
( Nauczycielka podaje głoskę, dzieci których imię zaczyna się na tę głoskę wsiadają do pociągu).
Jedzie pociąg, jedzie, a w nim już gromada,
Na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada. (…)
( Nauczycielka podaje kolejne głoski, dzieci których imię zaczyna się na tę głoskę wsiadają do pociągu).

9.Dzieci zajechały na łąkę- zabawy na łące. (Pani Wiosna zamienia dzieci w żabki)

Zabawa „ Bocian i żaby”
Żaby skaczą po łące i rechoczą na sygnał BOCIAN żaby wskakują do stawu- (4- duże obręcze). Na sygnał RECH, RECH żaby skaczą po łące.

Zabawa „ Skowronki”
Tym razem dzieci są ptaszkami. Latają nad łąką na sygnał ptaszki wracają do gniazd- ( 7 obręczy) w każdym gnieździe są 3 skowronki. Przy powtórce w każdym gnieździe jest 5 skowronków.

Zabawa „ Kukułka”
Dzieci liczą na palcach ile razy zakukała kukułka.

Zabawa „Ile kropek ma biedronka ”
Dzieci rozchodzą się po sali i szukają biedronek, następnie siadają w kole na dywanie.Dzieci liczą kropki swojej biedronki- podają liczbę kropek.

Zabawa „ Motyle”
Rozłożone krążki w sali w środku każdego wizytówka z imieniem dziecka. Przy dźwiękach dzwoneczków dzieci-motyle latają między kwiatkami /krążkami/. Gdy muzyka cichnie motyle "siadają" /przykucają/ na kwiatku ze swoim imieniem.

Ćwiczenia oddechowe – dzieci przenoszą motylki wycięte z kolorowego papieru na kwiatek za pomocą rurki.

10.Dzieci wracają z łąki do przedszkola – śpiewają piosenkę „ Maszeruje wiosna”- gra na instrumentach perkusyjnych .

11. Tablica multimedialna ( dzieci siadają przed tablicą)
- krótka prezentacja o wiośnie,
- liczą przedmioty i wskazują cyfrę,
- wyszukują różnice miedzy obrazkami,
- tworzenie wiosennego obrazka,
- zaznaczają odpowiednim kolorem figury geometryczne.

11. Praca plastyczna z rodzicem w grupach „ Wiosna na łące”

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 17128


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1