AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Winnicka-Pilarska, 2011-04-13
Drawsko pomorskie

Edukacja regionalna, Scenariusze

Odkrywamy kulturę lokalną naszej „małej ojczyzny”

- n +

Cele ogólne:
-kształtowanie świadomości ucznia o jedności człowieka ze środowiskiem przyrodniczym
i społeczno-kulturowym,
-kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej, będącej podstawą funkcjonowania
we własnym środowisku, a także otwarcia się na inne kultury i społeczności,
-budzenie patriotyzmu i dumy narodowej,
-aktywizowanie uczniów poprzez włączanie ich w projekty grupowe i angażowanie do zadań wymagających kreatywnego, twórczego podejścia;

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-zna historię miasta,
-potrafi wymienić charakterystyczne cechy regionu ( krajobraz, język, religię, budownictwo, zwyczaje),
-potrafi przedstawić lokalną sztukę (lokalni artyści, malarze, poeci),
-umie wskazać walory turystyczne Drawska i najważniejsze cechy architektury,
-wie, jakie jest znaczenie tradycji i historii w kształtowaniu kultury ich regionu,
-rozumie znaczenie akulturacji w odniesieniu do naszego regionu,
-zna najważniejsze części budowli gotyckiej i potrafi wskazać je na przykładzie (nawa, prezbiterium, zachrystia, ołtarz, sklepienia itp.),
-odczuwa więź z regionem, w którym żyje;

Metody:
-prezentacja multimedialna (projekt),
-pogadanka,
-dyskusja;

Formy:
-indywidualna i grupowa;

Materiały pomocnicze:

-fotografie i pamiątki przyniesione przez uczniów,
-tomik poezji poetów drawskich,
-książka Jarosława Leszczełowskiego ,"Pojezierze Drawskie zaklęte w starej widokówce”,
-prezentacje przygotowane przez uczniów;

Czynności poprzedzające zajęcia:

Dwa tygodnie wcześniej przed planowanymi zajęciami uczniowie zostają podzieleni przez nauczyciela na 4 grupy. Każda z nich otrzymuje zadanie do wykonania. Uczniowie w grupach mają przygotować prezentację multimedialną dotyczącą jednego zagadnienia związanego
z pojezierzem drawskim. Są to kolejno:
I grupa- historia miasta i lokalne zabytki,
II grupa- lokalne tradycje,
III grupa- przyroda i walory turystyczne regionu,
IV grupa- lokalni artyści (poeci, malarze, muzycy i ich twórczość);

Przebieg zajęć:

I Część wprowadzająca:
1. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od pogadanki z uczniami na temat „małe ojczyzny”. Pyta ich, jak rozumieją to pojęcie, co dla nich oznacza i co w sobie zawiera. Powinna wywiązać się krótka rozmowa na temat ich ulubionego miejsca, ich stosunku do miejsca zamieszkania
i związku z tym obszarem. Jest to część wstępna, kiedy uczniowie zostają zapoznani
z tematem oraz planowanym przebiegiem zajęć. (5min.)

II Część zasadnicza:

2. Ta część lekcji ma aktywizować uczniów do udziału w zajęciach-zadanie stwarza możliwość wystąpienia przed publicznością klasową i wyzwala w nich kreatywne, twórcze podejście. Lekcja zostaje podzielona tematycznie- według zagadnień przydzielonych grupom.
Wystąpienia mają być krótkie- każda z nich ma zmieścić się w 7 min., reszta czasu przeznaczona jest na informacje dodatkowe, które będzie chciał wprowadzić nauczyciel.

•Liderzy I grupy przedstawiają efekty swej pracy w formie prezentacji multimedialnej- „Historia miasta i lokalne zabytki”. Mają być w niej zawarte najważniejsze elementy, jak: data założenia miasta, jego losy wojenne, późniejsze osiedlanie się ludności itp. Pojawić się powinny drawskie cmentarze-komunalny, żydowski i największy cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich, poległych w walkach na Wale Pomorskim.
W prezentacji muszą znaleźć się drawskie zabytki, jak chociażby: kościół parafialny (XIV/XV w.), pozostałości obwarowań miejskich (XIV w.) czy domy mieszkalne (XVIII- XIX w.).Po wystąpieniu uczniowie na przykładzie Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego wskazują cechy stylu gotyckiego
i omawiają części budowli (nawa, prezbiterium, zachrystia, ołtarz, sklepienia itp.). (8min.)

•Grupa II przedstawia „Lokalne tradycje”- odpust parafialny i połączony z nim festyn, coroczna impreza „Dni Ziemi Drawskiej” i związane z nią koncerty kapel ludowych czy wspólna zabawa w Parku Chopina, gromadząca większość mieszkańców miasta. Warto, by przy omawianiu tradycji nauczyciel wyjaśnił pojęcie akulturacji w odniesieniu do przedwojennej historii miasta oraz napływu ludności z różnych stron). (8min.)

•Reprezentanci III grupy omawiają zagadnienie „Przyroda i walory turystyczne regionu”. Jest to punkt watr podkreślenia, ponieważ to właśnie otoczenie przyrody jest cechą szczególną regionu, która wyróżnia go spośród innych.
(7min.)
•Ostatnia grupa prezentuje klasie temat: „Lokalni artyści (poeci, malarze, muzycy) i ich twórczość”. Omawiane są kolejne nazwiska wraz z przykładami ich dzieł. Jest to okazja do zaprezentowania wybranego wiersza o Drawsku
i jego krótkiej interpretacji (w kontekście wpływu na kulturę regionu).
(14min.)

III Część końcowa:

3. Po prezentacji grup dzielimy się spostrzeżeniami, uwagami i w formie krótkiego podsumowania wymieniamy najważniejsze cechy kultury lokalnej. (3min.)


4. Praca domowa:
Uczniowie mają na następne zajęcia w formie ulotki promocyjnej bądź wiersza zareklamować swoje miasto.opracowała: Marta Winnicka-Pilarska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2097


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.