AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Zielonka-Materko, 2011-04-05
Białogard

Matematyka, Konspekty

Konspekt, kl.5, Ćwiczenia w zapisywaniu długości i masy na różne sposoby

- n +

Konspekt lekcji matematyki

Klasa: V c
Data: 02.02.2011r.
Prowadzący: Marta Zielonka – Materko
Temat lekcji: Ćwiczenia w zapisywaniu długości i masy na różne sposoby.

Cele:
- Ogólne:
Umiejętność zapisywania długości i masy w różny sposób.

- Operacyjne:
Uczeń po zakończonych zajęciach powinien:
• stosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie
• porównywać wielkości, doprowadzając je do jednego miana
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z różnym sposobem zapisywania długości i masy

Główna treść (umiejętność) przedmiotowa (z Podstawy Programowej):
4.2) Ułamki dziesiętne. Wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna.

Formy pracy:
• w zespole klasowym
• indywidualna

Metody pracy:
• podająca – podanie przez nauczyciela podstawowych wiadomości dotyczących tematu lekcji
• praktyczna – rozwiązywanie zadań przez uczniów

Środki dydaktyczne:
• podręcznik – "Matematyka 5", M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2010,
• zeszyt ćwiczeń – "Matematyka 5. Liczby całkowite i ułamki.", Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2010
• zeszyt przedmiotowy
• kreda, tablica

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne:
Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej (ilościowe).
2. Wstęp:
Zapisanie tematu lekcji na tablicy, przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej (odpowiedź ustna uczniów na ocenę).
3. Część właściwa:
4. Zapisanie na tablicy kilku przykładów jednostek masy i długości – rozgrzewka.
5. Rozwiązywanie zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń:
Zad. 4, 5, 8 str. 144
Ćw. 6 str. 10
Ćw. 7, 8 str. 11
6. Podsumowanie:
Zadanie pracy domowej:
Ćw. 9 str. 11
7. Pożegnanie.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3473


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.