Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Joanna Turowska, 2011-02-22
bielsk podlaski

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

PRACOWNIA BATIKU program zajęć artystycznych. Gimnazjum

- n +

PRACOWNIA BATIKU
PROGRAM ZAJĘĆ ATRTYSTYCZNYCH


Gimnazjum
Opracowanie: Joanna T


WSTĘP

Program Szkolna pracownia artystyczna opiera się na ekspresji twórczej, a ze względu na specyfikę tej dziedziny sztuki czyli wielostopniowy proces twórczy na refleksji, odpowiednim planowaniu pracy i dbałości o warsztat.
Technika batiku nie wymaga żadnych skomplikowanych narzędzi ani surowców – potrzebne są wosk, płótno, barwniki, trochę pędzli i oczywiście dużo cierpliwości i konsekwencji. W technice tej nie da się wykonać dwóch identycznych prac, nie da się również dokładnie zaplanować końcowego efektu pracy. Jednak to właśnie planowanie jest w tej technice najważniejsze.
Praca technice batiku umożliwi uczniom:
- samodzielne podejmowanie zadań i twórcze rozwiązywanie problemów,
- możliwość rozwijania struktury czynnościowej i umiejętnościowej,
- kształcenie sumienności, dokładności, odpowiedzialności za wytwory pracy, gospodarności, bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami.
Przede wszystkim jednak jest to praca, która stwarza możliwość łączenia trzech podstawowych form działalności: zabawy, nauki i pracy.
Praktyczne poznawanie techniki batiku wzbogacane jest o zagadnienia teoretyczne, wiadomości z zakresu podstawowych pojęć plastycznych oraz percepcję i recepcję dzieł sztuki. Działania edukacyjne programu zmierzają do zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia nastawionego na poznawanie nowych wartości, emocjonalne przeżywanie i samodzielne rozwiązywanie problemów.

CELE PROGRAMOWE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE
- Kształtowanie aktywnej postawy twórczej w zakresie tworzenia własnych prac plastycznych i inspirowania się twórczością plastyczną artystów.
- Kształcenie kultury tworzenia, potrzeby ekspresji i wyrażania swojej osobowości poprzez powstające kompozycje oraz kształcenie kultury odbioru dzieł sztuki.
- Rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywności uczniów w tworzonych kompozycjach w zakresie tematyki, różnorodności stosowanych środków wyrazu artystycznego oraz sposobu organizacji pracy.
- Umożliwianie swobodnej samodzielnej twórczości uczniów, prowokowanie do poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań.
- Poznawanie głównych elementów warsztatu, technik, środków wyrazu artystycznego, etapów powstawania dzieł.
- Dążenie do świadomego, celowego stosowania środków wyrazu artystycznego przez uczniów w samodzielnej twórczości, posługiwanie się odpowiednim słownictwem podczas tworzenia prac plastycznych i omawiania dzieł.
CZAS REALIZACJI

Łącznie 30 godzin. W zależności od poziomu trudności i czasochłonności podejmowanego ćwiczenia 3 do 7 godzin zajęć przeznaczonych na jedno zadanie.

PRZEZNACZENIE PROGRAMU

Realizowanie programu przez uczniów gimnazjów o zróżnicowanych możliwościach i zdolnościach plastycznych – utalentowanych, zdolnych, średnio
i przeciętnie uzdolnionych plastycznie, przejawiających chęci, zainteresowanie sztuką, artystami, posiadających pasje twórcze, wrażliwość artystyczną.

TREŚCI I ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
• Środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla tej dziedziny sztuki (kolor, mieszanie barw, plama, linia, walor, modelunek)
• Projekt, pomysł, szkic jako podstawa tworzenia pracy w technice batiku.
• Tematyka dzieł na wybranych, charakterystycznych przykładach.
• Symbolika barw, psychologiczne oddziaływanie barw, potęgowanie ekspresji poprzez barwy.
• Etapy powstawania batiku.
• Specyfika dziedziny, narzędzia i materiały – wielostopniowy proces woskowania i barwienia tkanin.
• Niepowtarzalność dzieł wykonanych w technice batiku.
• Użytkowy charakter dzieła sztuki. Związki podejmowanych działań z życiem codziennym, wykorzystanie form użytkowych i znaczeni nieużytkowych
w kształtowaniu najbliższego otoczenia.
• Wykorzystanie syntezy i deformacji w pracach malarskich.
• Świat wyobraźni i odbicie wewnętrznych przeżyć na przykładzie wybranych kierunków w sztuce i własnej twórczości uczniów.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
I WYCHOWAWCZYCH, SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- Poznawanie specyfiki techniki, właściwości materiałów, tajników technicznych i technologicznych umożliwiających wykonywanie pracy.
- Projektowanie, planowanie pracy jako ważnego elementu procesu twórczego (rysowanie, szkice kompozycyjne, dyskusja).
- Tworzenie indywidualnych i grupowych zadań plastycznych, prac, projektów przez uczniów z korektą nauczyciela.
- Aktywizowanie uczniów, prowokowanie do dokonywania samodzielnych wyborów podczas tworzenia.
- Przygotowanie prezentacji materiału ilustracyjnego dotyczącego batiku, wybranych dzieł, zagadnień technicznych mających istotne znaczenie
w procesie twórczym.
- Tworzenie ekspozycji, prezentacji prac uczniów.
- Uczestniczenie w tematycznych prezentacjach, konkursach szkolnych lub zewnętrznych.
- Dokumentowanie wybranych, najważniejszych działań podejmowanych podczas zajęć artystycznych, m.in. w celu pokazania etapów, faz powstawania kompozycji, projektów.
WARUNKI W PRACOWNI PLASTYCZNEJ I JEJ DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Istotne są warunki panujące w pracowni plastycznej, a także jej wyposażenie. Niezbędne jest:
- dobre oświetlenie,
- duże stoły do pracy oraz ich zabezpieczenie przed zniszczeniem,
- zlewozmywak,
- stanowiska do woskowania, barwienia i wyprasowywania,
- miejsce do eksponowania prac,
- albumy, książki o sztuce itp.,
- półki do przechowywania materiałów plastycznych i prac uczniów,
- miejsce do suszenia tkanin.

PLANOWANIE SPOSOBU I METOD OCENY OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH
Z REALIZACJI PROGRAMU

Ze względu na indywidualizację wymagań wynikających ze specyfiki zajęć artystycznych ocena powinna obejmować następujące obszary:
- obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie do pracy (materiały plastyczne, opracowanie i opanowanie zagadnień teoretycznych poprzedzających wykonanie prac),
- celowość podejmowanych działań, systematyczność, wytrwałość pracy, określanie hierarchii zamierzeń,
- kreatywność, pomysłowość, postawę poszukującą,
- podejmowanie współpracy, umiejętność podziału zadań, dyskutowania, porównywania stanowisk, dochodzenia do porozumienia,
- kulturę twórczości w zakresie komponowania prac, projektów i odbioru dzieł, odpowiednie zachowanie podczas pracy,
- walory artystyczne powstających prac w odniesieniu do zdolności, temperamentu twórczego, indywidualności ucznia.
Biorąc pod uwagę specyfikę grupy oraz charakter podejmowanych prac nauczyciel ustala wagę i znaczenie poszczególnych czynników oceny.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3942
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016