AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Michalik, 2011-01-12
Nowy Sącz

Język angielski, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ Z J.ANGIELSKIEGO: Części twarzy

- n +

KLASA: II szkoła podstawowa
TEMAT LEKCJI: Części twarzy – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne
CZAS: 45 minut

CELE GŁÓWNY:
Uczeń potrafi wymienić 5 części twarzy, odróżnia ich formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, zna kolory oraz liczby 0-10.
CELE OPERACYJNE
- uczeń powtarza i utrwala nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie oraz kolorów,
- uczeń przypomina sobie konstrukcję „I like...”
- uczeń powtarza i utrwala liczebniki 0-10,
- uczeń powtarza i utrwala nazwy części twarzy,
- uczeń pracuje nad poprawną wymową słownictwa używanego w czasie lekcji,
- uczeń rozpoznaje rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej,

METODY:
- burza mózgów,
- rozmowa,
- praca z podręcznikiem,
- praca plastyczna,
FORMY PRACY:
- grupowa,
- w parach,
- indywidualna,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty obrazkowe (kolory, liczby, częci twarzy)
- karty z wyrazami,
- podręcznik,
- magnetofon,

PRZEBIEG LEKCJI:
1.Przywitanie się.

2.Sprawdzenie pracy domowej.

3.Warm up – rozgrzewka językowa –przypomnienie nazw kolorów, przedmiotów znajdujących się w klasie, liczebników 0-10, poznanych na poprzedniej lekcji części twarzy oraz konstrukcję „I like...”.

4.Zapoznanie dzieci z tematem lekcji.

5.Wspólne odczytanie tekstu piosenki następnie próby jej zaśpiewania.

6.Praca z podręcznikiem – dopasowywanie obrazków do podpisów – ćwiczenie słownictwa związanego z twarzą.

7.Burza mózgów – próby stwierdzenia na czym polega różnica między liczba pojedynczą a mnogą.

8.Próby tworzenia liczby mnogiej do poznanych już rzeczowników.

9.Doskonalenie umiejętności słuchania – każde dziecko indywidualnie próbuje narysować to co dyktuje nauczyciel.

10.Porównanie i sprawdzenie prawidłowości wykonanego zadania.

11.W parach dzieci wykonują pracę plastyczna polegającą na stworzeniu twarzy z wyciętych w domu różnych zdjęć a następnie odpowiednie podpasanie części twarzy z uwzględnieniem kolorów.

12.Prezentacja wykonanych prac.

13.Podsumowanie lekcji oraz zadanie pracy domowej.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2141


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.