Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anna Krawczyk, 2011-01-09
Końskie

Pedagogika, Różne

Opis i analiza przypadku

- n +

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Analiza dotyczy ucznia Szkoły Zawodowej – Mateusza. Chłopiec pochodzi z niepełnej rodziny, gdzie jedynie matka utrzymuje stały kontakt ze szkołą, ojciec nie interesuje się losem syna. Uczeń ma duże trudności w czytania, pisaniu oraz problemy emocjonalne. Głównymi objawami wskazującymi na istnienie problemu są trudności w czytaniu, pisaniu, kłopoty z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem elementarnych wiadomości. Uczeń bardzo rzadko wypowiada się na tle klasy, nie potrafi skupić uwagi, nadpobudliwy, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, wyraźnie chce zaznaczać swoje istnienie w grupie.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Chłopiec, będąc uczniem Gimnazjum, miał kłopoty z czytaniem i pisaniem. Czytał tylko krótkie teksty. Wypowiadał się niechętnie. Niepokojący był fakt, że uczeń nie pracował w domu: nie czytał, nie odrabiał prac pisemnych. Został skierowany na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Opinia zawierała następujące zalecenia: zajęcia rewalidacyjne w Poradni, zezwolenie na wolniejsze tempo uczenia się i pisania, ćwiczenia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualizacja postępowania dydaktyczno-wychowawczego i dostosowanie go do możliwości oraz potrzeb intelektualnych i emocjonalnych dziecka. W czasie pracy dydaktycznej i wychowawczej stosuję się do zaleceń Poradni. Niestety niepokojące jest, że uczeń nie korzystał z ćwiczeń rewalidacyjnych w Poradni.
Od tego czasu chłopiec poczynił nieznaczne postępy w nauce. W zasadzie cały czas potrzebował pomocy nauczyciela i pracy indywidualnej. Po kolejnych badaniach, w związku z tym, że uczeń stawał się coraz bardziej agresywny, nadpobudliwy Poradnia wydała opinię o nauczaniu indywidualnym.


3. ZNACZENIE PROBLEMU
Czytanie, pisanie i liczenie są podstawowymi umiejętnościami, które uczeń powinien posiąść już w klasach młodszych szkoły podstawowej. Jeżeli nie są one opanowane, choć w stopniu zadowalającym, będą wiązały się z narastającymi trudnościami w uczeniu na wszystkich przedmiotach, a wręcz z niemożliwością poznawania wiadomości na kolejnym etapie edukacji. Poza tym powyższy problem będzie miał decydujący wpływ nie tylko na funkcjonowanie ucznia w szkole, ale i w grupie rówieśniczej. Niedostosowanie społeczne i narastająca agresja mogą spowodować wykluczenie z grupy rówieśniczej i szkolnej.

3. PROGNOZA

A/ negatywna

Na podstawie własnych doświadczeń i przestudiowanej literatury, należy stwierdzić, że nie podejmując dalszych działań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terapeutycznych w pracy reedukacyjno-korekcyjnej, w procesie lekcyjnym i pracy w domu, narażamy dziecko na zwiększające się niepowodzenia szkolne. Może wystąpić brak motywacji do nauki i pokonywania trudności oraz utrata wiary we własne możliwości. Brak wsparcia w domu rodzinnym naraża dziecko na utratę poczucia podstawowej potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo, a zachowania agresywne w stosunku do niego, wyzwalają tylko dalszą agresją i stres.

B/ pozytywna

Po wdrożeniu działań terapeutycznych w szkole i w domu spodziewam się, że uczeń przezwycięży trudności w nauce: usprawni technikę czytania, pisania, liczenia. Najważniejsza jest jednak zmiana typu szkoły oraz poddanie się terapii rodzinnej, gdyż zaburzenia na gruncie rodziny uniemożliwiają właściwe relacje również w grupie rówieśniczej.


4. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA
Uświadomienie mamie ucznia konieczności zmiany szkoły syna oraz przeprowadzenia badań kontrolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kontynuacja podjętych oddziaływań w procesie edukacyjnym:
- stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka
- indywidualizacja pracy dziecka
- dostosowanie zadań do możliwości dziecka
- mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, metod aktywizujących
- dostrzeganie najdrobniejszych postępów w pracy ucznia
- akcentowanie pozytywnych cech osobowości chłopca
- kształtowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym
- aktywne uczestniczenie ucznia w pracach zespołu klasowego
- integrowanie oddziaływań edukacyjnych szkoły ze środowiskiem rodzinnym chłopca
- utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem


5. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

Po zdiagnozowaniu przez poradnię niepowodzeń szkolnych ucznia zastosowano wobec niego odpowiednie metody i formy pracy. Przede wszystkim chłopiec przeniósł się do Szkoły Zawodowej, gdzie został dobrze przyjęty przez zespół klasowy. Powierzono mu nawet funkcję przewodniczącego, zachęcano do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. Zespół klasowy, do którego uczęszczał chłopiec nie był liczny, dlatego można było poświęcić mu wiele uwagi i pracy indywidualnej. Uczeń otrzymywał do rozwiązania zadania dostosowane do swoich możliwości, w każdej chwili mógł skorzystać z dodatkowych objaśnień nauczyciela. Często były utrwalane poznane umiejętności. W czasie pracy z dzieckiem nagradzano je za prawidłowe, poprawne wykonanie zadania. Widać było jak bardo potrzebna jest mu też aprobata rówieśników. Moje oddziaływania polegały głównie na indywidualnych rozmowach z uczniem w obecności wychowawcy lub mamy. Ciągłe skargi nauczycieli odnośnie zachowania na zajęciach powodowały to, iż uczeń często wymagał interwencji pedagoga, wychowawcy. Często również wzywana była mama ucznia, z którą jednak Mateusz nie mógł się porozumieć. Ciągle zarzucał jej, że nie poświęca mu uwagi, nie interesuje się nim. Uczeń wyraźnie czuł się przez nią odrzucany. Tak mama, jak i syn tylko kilka razy skorzystali z proponowanej pomocy psychologicznej. Mateusz był też skierowany do lekarza psychiatry, otrzymał leki uspokajające i wyciszające. Wszelki działania przynosiły jednak efekty krótkotrwałe, chociaż uczeń bardzo chciał ukończyć szkołę i zdobyć zawód.

6. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Zastosowanie powyższych oddziaływań pozwoliło na to, że Mateusz bardzo chętnie przychodził do szkoły i coraz częściej opowiadał o swoich problemach domowych, czego wcześniej nie robił. Stał się bardziej samodzielny, zaczął pracę zarobkową w dniach wolnych od zajęć szkolnych. Sukcesem było również przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go. Chociaż uczeń nie potrafił znaleźć wspólnego języka z mamą, do której ciągle ma żal związany z odrzucaniem go, to konflikt ten, jak również wzajemne relacje między matką, a synem nie są już tak agresywne. Obecnie Mateusz uczęszcza do Liceum Zaocznego dla dorosłych.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2486
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016