AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Honorata Mikoś, 2011-01-03
Harta

Chemia, Konspekty

Węglowodory aromatyczne

- n +

KONSPEKT LEKCJI


1. Klasa: 2
2. Temat lekcji: Węglowodory aromatyczne
3. Cel ogólny: zapoznanie się z budową i właściwościami węglowodorów aromatycznych
4. Cele operacyjne:
- uczeń powinien wiedzieć:
• co to są węglowodory aromatyczne;
• co to jest wiązanie zdelokalizowane;
• jaki jest wzór ogólny szeregu homologicznego węglowodorów aromatycznych;
• jaką budowę posiada cząsteczka benzenu;
• jakie właściwości fizyczne posiada benzen;
• jakie właściwości chemiczne posiadają węglowodory aromatyczne;
- uczeń powinien umieć:
• zapisać wzór ogólny węglowodorów aromatycznych;
• omówić budowę benzenu, podać jego wzór;
• zapisać wzory homologów benzenu;
• zapisać reakcje obrazujące właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych;
5. Metoda nauczania: słowna
6. Forma zajęć: wykład
7. Ścieżka przedmiotowa: edukacja ekologiczna i prozdrowotna
8. Środki dydaktyczne: podręcznik
9. Przebieg zajęć:
a) Część organizacyjna: sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji
b) Część nawiązująca: utrwalenie wiadomości z lekcji poprzedniej (węglowodory nienasycone – budowa, właściwości i otrzymywanie, izomeria węglowodorów nienasyconych,węglowodory pierścieniowe), podanie tematu i celu lekcji
c) Część postępująca:
• podanie definicji węglowodorów aromatycznych (wyjaśnienie pojęcia wiązania zdelokalizowanego);
• podanie wzoru ogólnego węglowodorów aromatycznych;
• omówienie budowy czasteczki benzenu (wzór benzenu);
• omówienie właściwości fizycznych benzenu;
• omówienie właściwości chemicznych węglowodorów aromatycznych i zapisanie reakcji obrazujących te właściwości;
• podanie szeregu homologów benzenu i omówienie ich właściwości chemicznych;
• podanie zastosowania węglowodorów aromatycznych;
d) Część podsumowująca:
- przypomnienie definicji węglowodorów aromatycznych;

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2380


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1