Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Beata Sobczak-Kuca, 2011-01-03
Częstochowa

Taniec, Scenariusze

Realizacja ruchowa wartości rytmicznych – zabawy przy muzyce z wykorzystaniem metody Dalcroze

- n +

Szkoła Podstawowa nr 31
z Oddziałami Integracyjnymi
w Częstochowie
Scenariusz zajęć rytmicznych
w klasie I b
zajęcia otwarte dla rodziców
8 grudnia 2010r.

Nauczyciel prowadzący:
mgr Beata Sobczak – KucaSCENARIUSZ ZAJĘĆ RYTMICZNYCH W KLASIE IB
LEKCJA OTWARTA DLA RODZICÓW

Temat zajęć: Realizacja ruchowa wartości rytmicznych – zabawy przy muzyce z
wykorzystaniem metody Dalcroze'a.
Data:
Miejsce: Sala taneczna nr 50
Czas: 45 min

CELE ZAJĘĆ:
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu-
- pobudzenie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci
- wyrabianie umiejętności poruszania się w przestrzeni
- doskonalenie koordynacji ruchowej
- kształtowanie świadomego ruchu i prawidłowej postawy ciała.
- umiejętność współdziałania w zespole

CELE OPERACYJNE:
Wiadomości – uczeń potrafi:
wymienić podstawowe wartości nut;
określić czas trwania wartości całej nuty, półnuty, ćwierćnuty i ósemki;
rozróżniać nutowe wartości rytmiczne;

Umiejętności – uczeń potrafi:
odkrywać własne możliwości ruchowe;
słuchać, patrzeć i odtwarzać zadania rytmiczno-ruchowe;
wykonać wartości nutowe ruchem improwizowanym;
świadomie i skoordynowanie poruszać się w przestrzeni;
kontrolować prawidłową postawę ciała;

Postawy – uczeń potrafi:
potrafi współdziałać w zespole;
odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań;
aktywnie uczestniczyć w lekcji.

METODY:
obserwacja;
demonstracja nauczyciela;
odtwórcza;
twórcza;
Dalcroze'a.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
plansza z wartościami rytmicznymi nut;
tablice z zapisem graficznym nut (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka);
tablice z ilustracjami zwierząt (ślimak, żabka, tygrys, konik)
płyty z muzyką;
nagłośnienie.
Przebieg lekcji:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

1.Zadanie organizacyjno-wychowawcze
Zorganizowanie grupy, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć, przedstawienie zadań lekcji i zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.

Czas trwania: 2'
Uwagi organizacyjne: Ustawienie w kręgu, siad X.

2.Zabawa ożywiająca – różnicowanie rytmu poruszania się
Dzieci poruszają się krokiem marszowym po obwodzie koła z równoczesnym taktowaniem w metrum 4/4. Na przerwę w muzyce zatrzymują się w bezruchu. Nauczyciel informuje, jakie zwierzątko należy naśladować.
Przy dźwiękach charakterystycznej muzyki dzieci, w dowolnych kierunkach, naśladują sposób poruszania się zwierzątka.
Na dźwięk muzyki marszowej, dzieci wracają do rytmicznego chodu po obwodzie koła.

Czas trwania: 3'
Uwagi organizacyjne: Muzyka marszowa – chód rytmiczny i taktowanie.
Muzyka inspirująca dzieci do naśladowania sposobu poruszania się zwierzątka (ślimak, żabka, kotek, konik)
Zwrócenie uwagi na poprawny, rytmiczny marsz i wykorzystanie przestrzeni.

3.Przypomnienie informacji o wartościach nut.
„Echo rytmiczne” - odtwarzanie (wyklaskiwanie) i rozpoznawanie wartości nut ze wskazaniem ich na planszy.

Czas trwania: 2'
Uwagi organizacyjne:Ustawienie w rozsypce.

II CZĘŚĆ ZASADNICZA:

1.Realizacja ruchowo-rytmiczna „całej nuty”
Ruchowe wykonanie całej nuty:
na „raz” - krok do przodu od prawej nogi
na „dwa” - ugięcie prawej nogi i równoczesne dotknięcie wysuniętej lewej nogi podłogi przed sobą
na „trzy” - przesunięcie lewej nogi w bok, wyprostowanie nogi prawej
na „cztery” - lewa noga palcami dotyka podłogi tuż przy kostce prawej nogi.
Twórcza interpretacja całej nuty:
Dzieci samodzielnie improwizują ruch wykorzystując własną wyobraźnię.

Czas trwania: 7'
Uwagi organizacyjne: Wyeksponowanie planszy z zapisem graficznym całej nuty.
Zwrócenie uwagi na czas trwania całej nuty.

2.Realizacja ruchowo-rytmiczna „półnuty”
Ruchowe wykonanie półnuty
na „raz” - krok do przodu
na „dwa” - lekkie ugięcie obu nóg w kolanach.
Twórcza interpretacja półnuty:
Dzieci samodzielnie improwizują ruch wykorzystując własną wyobraźnię.

Czas trwania: 7'
Uwagi organizacyjne: Ustawienie w kole w pierwszym kierunku tańca*
Zwrócenie uwagi na wartość rytmiczną półnuty.
Wyeksponowanie w widocznym miejscu planszy z zapisem półnuty

3.Realizacja ruchowo-rytmiczna „ćwierćnuty”
Ruchowe wykonanie ćwierćnuty:
ćwierćnuta = krok (na: „raz”, „dwa”, „trzy”, „cztery”)
Twórcza interpretacja ćwierćnuty:
Dzieci samodzielnie improwizują ruch wykorzystując własną wyobraźnię.

Czas trwania: 7'
Uwagi organizacyjne: Zwrócenie uwagi na wartość rytmiczną ćwierćnuty.
Wyeksponowanie w widocznym miejscu planszy z zapisem ćwierćnuty.

4.Realizacja ruchowo-rytmiczna „ósemki”
Ruchowe wykonanie ósemki:
ósemka = trucht na paluszkach (na: „raz i”, „dwa i”, „trzy i”, „cztery i”).
Twórcza interpretacja ósemki:
Dzieci samodzielnie improwizują ruch wykorzystując własną wyobraźnię.

Czas trwania: 7'
Uwagi organizacyjne: Ustawienie w kole w pierwszym kierunku tańca.
Zwrócenie uwagi na wartość rytmiczną ósemki.
Wyeksponowanie w widocznym miejscu planszy z zapisem ósemki..

5.Rozpoznawanie wartości nut i ich realizacja ruchowa - współdziałanie w grupach. Utrwalenie wartości nut - „rytmiczny pociąg”.
Dzieci tworzą pociąg z czterech wagoników. Nauczyciel prowadzi pociąg w rytm muzyki do stacji (nutki).
Grupki dzieci ustawiają się wokół plansz z nutami. Odczytują wartość nutową i przypominają sobie jej pokaz ruchowy.
Na sygnał nauczyciela, przy dźwiękach muzyki, realizują ruchowo-rytmicznie wartość danej nuty. Grupy zamieniają się miejscami, aż do momentu, gdy każda z grup zrealizuje wszystkie wartości nut.

Czas trwania: 5'
Uwagi organizacyjne: Podział klasy na 4 grupy ćwiczebne.
Na podłodze leżą duże plansze z zapisem poszczególnych nut (stacje rytmicznego pociągu”).

III CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:

1.Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
- Ilustracja ruchem „krzywe i proste drzewo” (ćw. korygujące postawę).
- „Syczenie węża”.
- „Zbudź się misiu” - dzieci siadają, ziewają, przecierają oczy, kładą się i zasypiają. Nauczyciel proponuje, aby pomarzyły o wakacjach, podróżach, zabawach itp. o czymś, co je cieszy, bawi. Po chwili dzieci powoli budzą się, przecierają oczy, ziewają, siadają i wstają.
Czas trwania: 3'
Uwagi organizacyjne: Ustawienie w rozsypce.

2.Nastawienie uczniów do wykonywania zadań ruchowych w czasie pozalekcyjnym.
Zaproponuj rodzicom/opiekunom ćwiczenie relaksacyjne „krzywe i proste drzewo” oraz „zbudź się misiu” i zapytaj o ich odczucie.

Czas trwania: 1'
Uwagi organizacyjne: Ustawienie w kręgu, siad X.

3.Czynności organizacyjne i wychowawcze.
Podsumowanie lekcji, ocena aktywności uczniów, nagrodzenie dzieci „rytmiczną niespodzianką”**, pożegnanie i wyjście z sali w rytmie ćwierćnut.

Czas trwania: 1'
Uwagi organizacyjne: Ustawienie w kręgu, siad X.* „pierwszy kierunek tańca” - ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
** „rytmiczna niespodzianka” - np. lizaki z naklejonymi nutkami.
Literatura:
S.Sulisz „Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000
D.Bąk „Gry i zabawy w szkole dla dzieci od 6 do 10 lat”,Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza” Warszawa 2002
A.Grajpel „Zabawy muzyczno-ruchowe w klasach I-III”, WSP Częstochowa 1998
K.Nowakowska, J.Krawczyk, A.Piotrowski „Rytm – muzyka – taniec w wychowaniu fizycznym”, ZNP, Kielce 1991
U.Smoczyńska-Nachtman „Zabawy i ćwiczenia przy muzyce”, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1982
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8617
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.4Ilość głosów: 5
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016