AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Smolnik, 2010-11-04
Gierałtowice

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Barbara Smolnik
nauczyciel mianowany
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
w Gliwicach
nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(od 1 września 2008r. do 31 maja 2011r.)TERMINARZ

1. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2008 r.
2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: .........................................
3. Data zakończenia stażu: 31.05. 2011 r.
4. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ....................................
5. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .................................ZAŁOŻENIA I CELE
1. Staż będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy tzn. od 1 września 2008r. do 31 maja 2011r.
2. W okresie stażu będzie realizowany Plan Rozwoju Zawodowego.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
4. Celem podstawowym podejmowanego stażu jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.SPODZIEWANE EFEKTY, REZULTATY LUB WYNIKI
podnoszenie kwalifikacji
doskonalenie warsztatu i metod pracy
praca z uczniami niepełnosprawnymi zaowocuje osiągnięciami w nauce
praca dydaktyczna pozwoli uczniom nabyć umiejętności kluczowych
pozytywna ocena dorobku zawodowego za okres stażu
zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS
z dnia 14 listopada 2007r
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 8 ust. 1 pkt 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Czas realizacji
Opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (sprawdziany, testy), a także narzędzi ewaluacji (np. ankiety)
w okresie stażu
Udział w zebraniach komisji ds. integracji.
wg harmonogramu
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów klas integracyjnych
I semestr 2008/2009
Pisanie indywidualnych planów zajęć rewalidacyjnych.
wrzesień – każdego roku szkolnego
Opracowanie różnorodnych pomocy szkolnych do zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem techniki komputerowej (materiały dla uczniów).
na bieżąco
Stosowanie edukacyjnych gier komputerowych podczas zajęć rewalidacyjnych.
wg potrzeb
Systematyczne studiowanie literatury fachowej dotyczącej pracy z niepełnosprawnymi.
na bieżąco
Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym:
rozmowy dla uzyskania wskazówek do postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych
wspólna rozmowa z uczniami mającymi problemy
prowadzenie lekcji wychowawczych w obecności psychologa bądź pedagoga w celu rozwiązania zaistniałych problemów
na bieżąco
Pomoc uczniom niepełnosprawnym w opracowywaniu ewentualnych prezentacji multimedialnych bądź przygotowania prac z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
wg potrzeb
Opracowanie i przeprowadzenie ankiet mających na celu rozpoznanie tematyki którą można by przybliżyć rodzicom, a następnie organizacja i prowadzenie spotkań dla rodziców klas integracyjnych także z udziałem zaproszonych gości.
wg potrzeb

§ 8 ust. 1 pkt 2

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

Zadania
Czas realizacji
Opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencji z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów niepełnosprawnych klas pierwszych
wrzesień 2008
Umieszczanie własnych artykułów bądź referatów na stronie internetowej naszej szkoły.
okres stażu
Wygłaszanie referatów w czasie spotkań nauczycieli w ramach pracy Komisji ds. Integracji.
okres stażu
Prowadzenie zajęć otwartych.
okres stażu
Prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w nauce w celu przygotowywania ich do egzaminu gimnazjalnego z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych
okres stażu
Opracowanie założeń dydaktyczno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych
wrzesień - każdego roku
Prowadzenie gabloty kształcąco - informacyjnej dotyczącej zadań pedagogiki specjalnej i kształcenia integracyjnego oraz wieści dotyczących uczniów naszych klas integracyjnych.
okres stażu
Udział w konkursach dla uczniów klas integracyjnych organizowanych przez inne placówki
okres stażu
Prowadzenie spotkań z uczniami klas szóstych w celu promocji szkoły, a przede wszystkim klas integracyjnych.
maj/czerwiec każdego roku
Organizacja Integracyjnych Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Gimnazjalistów.
I semestr każdego roku
Organizowanie wycieczek i imprez klasowych w celu zintegrowania klasy i lepszej współpracy z rodzicami
okres stażu
Współpraca z rodzicami w celu uzyskiwania lepszych wyników w nauce:
zajęcia otwarte dla rodziców
na bieżąco
Organizacja i prowadzenie spotkań dla rodziców klas integracyjnych także z udziałem zaproszonych gości.
wg potrzeb
Poszukiwanie środków na rzecz wzbogacania zbioru pomocy dydaktyczno – terapeutycznych oraz poprawy warunków nauki
okres stażu
Współpraca z Domem Dziecka.
wg potrzeb
Udział w organizowaniu imprez szkolnych.
okres stażu
Prowadzenie spotkań integrujących uczniów: „Bliżej niepełnosprawności”.
okres stażu
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod terapeutycznych w pracy wychowawczej
okres stażu

§ 8 ust. 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania
Czas realizacji
Udział w spotkaniach grupy wsparcia pedagogów specjalnych z doradcą metodycznym.
okres stażu
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
okres stażu
Samodzielne pogłębianie wiedzy przez korzystanie ze stron internetowych MEN, Ośrodków Metodycznych i Kuratorium.
okres stażu
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytych umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
wg potrzeb
Udział w lekcjach koleżeńskich
wg harmonogramu…………………………………………....... ……………………………………………
data i podpis nauczyciela data i podpis dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5684


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.