AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Nierychła-Działak, 2010-11-01
Kazimierz Biskupi

Język polski, Scenariusze

Scenariusz konkursu mitologicznego (szkoła podstawowa)

- n +

Konkurs mitologiczny dla uczniów klasy V i VI

Założenia ogólne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej.
2. Udział w konkursie jest dowolny.
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z treścią mitów greckich
i rzymskich.
4. Organizatorem konkursu jest pani mgr Aneta Nierychła – Działak.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie należy kierować do organizatora konkursu.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
7. Konkurs składa się z 10 zadań, które muszą wykonać zawodnicy

Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów tematyką mitologiczną i tradycjami kultury europejskiej,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień mitologicznych uczniów,
- utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu mitologii greckiej,
- upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy mitologicznej,
- wskazanie zasad zdrowej rywalizacji,
- budzenie poczucia odpowiedzialności za samodzielne wykonywanie zadań konkursowych,
- rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu,
- popularyzowanie mitologii greckiej i rzymskiej poprzez naukę i zabawę na podstawie
fragmentów „Mitologii” Jana Parandowskiego.

Zadania do wykonania dla zawodników to:
- konkurs krasomówczy połączony z prezentacją przygotowanych szat
(w tym wymagane są atrybuty bogów),
- pytania zamknięte,
- plakat – samodzielne wykonanie pracy plastycznej wybranego boga greckiego lub rzymskiego (format pracy A – 3, technika dowolna),
- krzyżówka,
- diagram,
- związki frazeologiczne – łączenie w pary i samodzielne udzielanie wypowiedzi,
- wypełnianie tekstów związanych z mitami i mitologią,
- bogowie greccy i rzymscy – łączenie w pary bogów z ich zajmowanymi miejscami
i samodzielne określanie pełnionych przez nich funkcji.

Wygrywa ten uczeń, który otrzyma największą liczbę punktów.
Zwycięzca otrzyma miano: „MISTRZA WIEDZY MITOLOGICZNEJ”.


Formy pracy:
- indywidualna.

Metody pracy:
- prezentacja szat boskich – pokaz,
- konkurs krasomówczy,
- pytania zamknięte,
- plakat – samodzielne wykonanie pracy plastycznej wybranego boga greckiego lub
rzymskiego – format A – 3, technika dowolna,
- krzyżówka,
- diagram,
- teksty z lukami związane z mitologią i mitami,
- karty pracy dotyczące związków frazeologicznych i bogów greckich i rzymskich – łączenie
w pary, a także samodzielne udzielanie odpowiedzi,
- łamigłówki.Środki dydaktyczne:
- hasło z liter ozdobnych: „Aforyzmy Greków”,
- 8 zalaminowanych sentencji greckich m.in.: Homera, Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa,
Arystotelesa, Safony, Sokratesa, Talesa,
- 2 zalaminowane ilustracje skrzydlatego konia – Pegaza,
- winogrona własnoręcznie wykonane przez nauczyciela,
- wizytówki bogów: Aresa, Afrodyty, Dionizosa, Hefajstosa, Posejdona, Hadesa, Zeusa,
Ateny,
- tablica korkowa obita czarnym materiałem a na nim hasło z białych liter: „Istota mitu
polega na wiecznym powracaniu, pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości”,
- białe ornamenty greckie wykonane przez nauczyciela, - 2 duże białe winogrona,
- hasło „W kręgu bogów greckich i rzymskich”,
- prace plastyczne bogów greckich wykonane przez uczniów oraz podpisy wykonane przez
nauczyciela do prac plastycznych: Afrodyta (3 prace), Hades (4 prace), Posejdon, Zeus,
Hefajstos,
- hasło z zielonych liter KONKURS MITOLOGICZNY,
- tablica korkowa a na niej ilustracje przedstawiające greckich uczonych oraz miejsca
związane z mitami i mitologią: Homer, Wergiliusz, Pitagoras, Sofokles,
Ajschylos, Eurypides, Arystoteles, Sokrates, Olimpia – pozostałości największego
sanktuarium Zeusa, Peloponez – półwysep w Grecji, Kolumnada świątyni Posejdona,
Korynt - ruiny największego miasta w Grecji, Ateny - Partenon i Erechtejon itp.,
- koszyki ze sztucznymi owocami: jabłka, winogrona, banany, pomarańcze, śliwki, gruszki,
brzoskwinie,
- białe obrusy,
- wazony,
- szklane koszyki,
- kielichy do napoju, puchary.

Scenariusz konkursu
I . Powitanie:
Witam bardzo serdecznie na pierwszym międzyklasowym konkursie mitologicznym pod hasłem: „Po nici Ariadny do stajni Augiasza” czyli o mitologii w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu.
Jak wiecie konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej. Zgłoszeni zawodnicy konkursu będą ze sobą rywalizować, aby uzyskać tytuł „MISTRZA WIEDZY MITOLOGICZNEJ”.
Szczególnie pragnę powitać wszystkich czcigodnie urodzonych, którzy przybyli na naszą biesiadę – prawdziwą ucztę na Olimpie. Swą obecnością zechciał nas zaszczycić sam Zeus, bóg bogów, pan Olimpu. Zapraszamy go tu do nas.
Niestety nie wszyscy bogowie zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, aby dziś uczestniczyć we wspólnej biesiadzie i dlatego musimy im to wybaczyć, pewnie mają jakieś inne ważne boskie zadania do spełnienia.
Przypomnę tylko pokrótce, co jest celem niniejszego konkursu mitologicznego.
Otóż:
- zainteresowanie uczniów tematyką mitologiczną i tradycjami kultury europejskiej,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień mitologicznych uczniów,
- utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu mitologii greckiej,
- upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy mitologicznej,
- wskazanie zasad zdrowej rywalizacji,
- budzenie poczucia odpowiedzialności za samodzielne wykonywanie zadań konkursowych,
- rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowanie wiedzy w praktycznym działaniu,
- a przede wszystkim popularyzowanie mitologii greckiej i rzymskiej poprzez naukę i zabawę
na podstawie fragmentów „Mitologii” Jana Parandowskiego.

Przed Wami bogowie aż 10 konkurencji. Niestety, jak już wspomniałam tylko jeden
z Was będzie zwycięzcą – i tylko jeden z Was otrzyma tytuł : „MISTRZA WIEDZY MITOLOGICZNEJ”. Wygrywa ten z bogów, który uzyska największą liczbę punktów. Życzę wszystkim bogom dobrej zabawy oraz pomyślnego przejścia przez labirynt wielu pytań.

Pragnę teraz przedstawić skład naszej komisji:
- przewodniczącą komisji – panią Dorotę Dolańską,
- członków komisji: panią Iwonę Tarnas i panią Elżbietę Ignaczak.

Komisja ta będzie czuwała nad całością i prawidłowym przebiegiem wykonywanych zadań.

Przygotowałam również planszę, na której zapisywane będą przyznane punkty i dlatego też poproszę panią Iwonę Tarnas, aby zechciała zapisywać uczestnikom konkursu punkty za poszczególne konkurencje. W ten oto sposób nasi czcigodni bogowie będą wiedzieli ile uzyskali punktów za daną konkurencję, a przede wszystkim, kto prowadzi. Bo w tej zabawie chodzi przecież o wygraną. A nagrody są bardzo cenne, dla laureatów I, II i III miejsca przewidywane są dyplomy i oceny celujące z historii. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia i po ocenie bardzo dobrej również z historii.


Ocenie podlegać będą następujące konkurencje:

1) Konkurs krasomówczy połączony z prezentacją przygotowanych szat boskich
(w tym wymagane są atrybuty bogów).


2) Samodzielne wykonanie pracy plastycznej wybranego boga greckiego lub rzymskiego (praca formatu A – 3, technika dowolna).


3) Pytania zamknięte.


4) Rozwiązanie krzyżówki.


5) Łączenie w pary związków frazeologicznych.


6) Rozwiązanie diagramu.


7) Bogowie greccy i rzymscy – łączenie w pary bogów z ich zajmowanymi miejscami.


8) Wyjaśnienie znaczeń związków frazeologicznych związanych z mitami.


9) Wypełnianie tekstów z lukami związanych z mitami i mitologią.


10) Znajomość bogów greckich i rzymskich.


A teraz, żeby już dłużej nie przedłużać głos oddaję moim uroczym nimfom. Zapraszam je tutaj do siebie. To one pomogą mi w prowadzeniu konkursu.

Arleta Wawrzyniak: Witamy Cię, o wielki Zeusie. Witamy wysłanników olimpijskich bogów. W naszej biesiadzie, ku uciesze czcigodnego Zeusa, występują zawodnicy, którzy przechwalają się w całej Grecji, że zgłębili wszystkie tajemnice czcigodni bogowie! Owych śmiałków, którzy tego dowiodą, dostojny Zeus i szanowna komisja postanowią nagrodzić! Inni bogowie z Olimpu ułożyli również zadania dla Was, droga Publiko, tak jak jest to w zwyczaju starożytnych Greków. O, wybrańcy losu! Dostąpiliście łaski i przybyliście tu, by nas zabawić.

Natalia Szczepaniak: Baczcie, by nie obrazić tych, którym rzuciliście wyzwanie. Nie zapominajcie, że patrzy na Was Zeus w swym boskim majestacie.

Nimfy przygotowały dla Was kilka zadań. Każdy ze śmiałków przystąpi do odpowiedzi na zadawane pytania.
Ci, którzy z tych zmagań wyjdą zwycięsko, przystąpią do zaszczytów zwycięstwa. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi zawsze jedna klepsydrę. Liczy się tylko pierwsza odpowiedź. Przed przystąpieniem do rozgrywek poszczególni bogowie przedstawią się
w swoich strojach, Zeusowi i tym godnie urodzonym, którzy konkurs poprowadzą i ocenią.

Zanim przystąpimy do pierwszych dwóch konkurencji pragnę przypomnieć, że komisja w konkursie krasomówczym będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a) zawartość treściową wypowiedzi – 2 pkt.,
b) właściwą dykcję, wymowę, modulację głosu, intonację
wyważenie tempa mówienia)– 2 pkt.,
c) zaciekawienie widzów (zwracanie uwagi na reakcję słuchaczy) – 2 pkt.,
d) sposób prezentacji (kontakt wzrokowy ze słuchaczami,
robienie pauz dla efektu) – 2 pkt.,
e) wkład pracy (postawa swobodna ale wyrażająca szacunek dla słuchaczy)– 2 pkt.

W sumie za te konkurencję można uzyskać 10 punktów.

Przy prezentacji natomiast przygotowanych szat boskich (w tym wymagane są atrybuty bogów )jury będzie brało pod uwagę:
a) kreacja postaci – 2 pkt.,
b) rekwizyty – 2 pkt.,
c) scenografia – 2 pkt.,
d) wkład pracy – 2 pkt.

W sumie można uzyskać 8 punktów.

Natalia Szczepaniak: A czy nasi śmiałkowie są gotowi do przystąpienia do pierwszego zadania, a mianowicie do konkursu krasomówczego połączonego
z zaprezentowaniem swoich boskich szat, przygotowanych na ten oto czas i to oto miejsce!
Każdy z bogów po swojej prezentacji zajmie tu oto czcigodne miejsce, a w tym czasie kiedy poszczególni uczestnicy konkursu będą się prezentować i będą o sobie opowiadać poproszę szanowną komisję, aby przyznawała punkty, które zapiszemy i odczytamy po zakończeniu tej konkurencji.

Konkurencja I
Konkurs krasomówczy połączony z prezentacją boskich szat (w tym wymagane są atrybuty bogów), w sumie 10 pkt.+ 8 pkt.
Bogowie przedstawiają się, mówią o sobie, zachwalają się, pokazują swoje szaty. Po prezentacji zasiadają za suto zastawionym stołem, każdy z bogów siada przy swojej wizytówce.
Czy komisja przyznała już punkty? Wobec tego poproszę o jej podanie. Pani Iwona zapisuje punkty poszczególnym uczestnikom konkursu.

Następnym zadaniem, jakie mieli bogowie do wykonania była praca plastyczna wybranego boga greckiego lub rzymskiego. Miał to być plakat formatu A- 3 wykonany dowolną techniką.

Komisja oceniając pracę plastyczną brała pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematem (bóg grecki lub bóg rzymski) – 2 pkt.,
b) uwzględnienie atrybutu – 2 pkt.,
c) pomysłowość – 2 pkt.,
d) estetyka i staranność wykonania pracy – 2 pkt.,
e) plakat – format A – 3, technika dowolna – 2 pkt.

Za tę konkurencję mogliście bogowie otrzymać 9 punktów.

Bardzo proszę, aby komisja zechciała przyznać punkty za poszczególne prace plastyczne.

Konkurencja II
Samodzielne wykonanie pracy plastycznej wybranego boga greckiego lub rzymskiego. Praca formatu A – 3, technika dowolna.
Odczytanie ilości przyznanych punktów poszczególnym uczestnikom konkursu za prace plastyczne i zapisanie ich na planszy z punktami.

Arleta Wawrzyniak: Przystępujemy do kolejnego zadania. Oto treść – musicie czcigodni śmiałkowie odpowiedzieć na pytania, każdy z Was wybiera jeden XIII zestawów, w którym będzie po pięć pytań za 5 punktów. Ten, który do nas przybył z samego Olimpu będzie czuwał nad prawidłowymi odpowiedziami.


Konkurencja III
Odpowiedz na pytania zamknięte
Zestaw I
1. Kim był Homer?
2. Co to jest mit?
3. Jak Grecy wyobrażali sobie bogów?
4. Kiedy użyjemy określenia „pięta Achillesa”?
5. Co to znaczy znaleźć się w labiryncie?

Zestaw II
1. Przez jaką rzekę Charon przewoził zmarłych?
2. Która z bogiń nauczyła ludzi uprawy zbóż?
3. Jaka monetę wkładano w usta zmarłego?
4. Z czego uplatano wieńce zwycięzców na igrzyskach?
5. Jak nazywa się wiara w wielu bogów?

Zestaw III
1. O czym opowiada Iliada?
2. Dlaczego ludzie tworzyli mity?
3. Jakie cechy przypisywano bogom?
4. Co oznacza być Alfą i Omegą?
5. Ile lat trwała wędrówka Odyseusza?


Zestaw IV
1. Co to jest ambrozja?
2. Kogo Herkules (Herakles) wyprowadził z piekła?
3. Co oznacza określenie „nić Ariadny”?
4. Jak miała na imię żona Odyseusza?
5. Czyim synem był Ikar?

Zestaw V
1. O czym opowiada Odyseja?
2. Co to są wyrocznie?
3. Gdzie znajdowała się siedziba greckich bogów?
4. Co oznacza wyrażenie „syzyfowa praca”?
5. Kto skradł bogom ogień?

Zestaw VI
1. Kim był Minos?
2. Napój bogów to…
3. Co oznacza określenie „paniczny strach”?
4. Cudowna tarcza Zeusa.
5. Kto skonstruował labirynt?

Zestaw VII
1. Co to jest mitologia?
2. Jak miał na imię ojciec Ikara?
3. Jaka budowlę wzniósł Dedal na Krecie?
4. Czyim synem to był Minotaur?
5. Jak miała na imię matka Talesa?

Zestaw VIII
1. Co oznacza wyrażenie „znaleźć się między Scylla a Charybdą”?
2. Jak nazywała się siedziba bogów?
3. Kto wykradł ogień bogom?
4. Jak nazywa się bóg słońca?
5. Co to był Tartar?

Zestaw IX
1. Co oznacza wyrażenie „stajnia Augiasza”?
2. Jak miała na imię żona Hadesa?
3. Kto to był Charon?
4. Jaka opłatę pobierał Charon za przewiezienie przez Styks?
5. Podaj współczesne znaczenie „puszka Pandory”.

Zestaw X
1. Kim byli tytani?
2. Kto był ojcem Minotaura?
3. Jak w mitologii wytłumaczono zmienność pór roku?
4. Jaką słabość miał Achilles?
5. Jak narodziła się Atena?

Zestaw XI
1. Co robił Kronos ze swoim potomstwem?
2. Kto to był Minotaur?
3. Mąż Afrodyty to…
4. Jak nazywano pokarm napój bogów?
5. Według mitologii greckiej „Świat powstał z …”?

Zestaw XII
1. Kto wybawił od cierpień Prometeusza?
2. Czyim synem był Zeus?
3. Kto jest autorem „Iliady” i „Odysei”?
4. Wyjaśnij wyrażenie „trafić po nitce do kłębka”.
5. Pierwsza para bogów to…


Zestaw XIII
1. Kim były Erynie?
2. Podaj imię skrzydlatego posłańca bogów…
3. W jakim celu wybudowano labirynt?
4. W jaki sposób został ukarany Prometeusz?
5. Co oznacza wyrażenie „stajnia Augiasza”?


Bogowie losują sobie zestawy pytań, za każdą prawidłową odpowiedź, otrzymują po jednym punkcie. W sumie mogą w tej konkurencji uzyskać 5 punktów.


A teraz czas na kolejne zadanie. Myślę, że jesteście do niego już gotowi. Poproszę moje nimfy o rozdanie bogom krzyżówek. Szanujcie swój czas. Za to zadanie można zdobyć aż 10 punktów.


Natalia Szczepaniak: Oto kolejne boskie zadanie. Waszym zadaniem będzie połączenie w pary związków frazeologicznych do ich znaczeń. Z tego zadania można otrzymać
5 punktów.
Czasu jest niewiele, a więc zabierajcie się ostro do pracy bogowie, bo tutaj liczy się szybkość!

Konkurencja V
Dopasuj popularne frazeologizmy do ich znaczeń.

mieć węża w kieszeni być przemądrzałym
być w gorącej wodzie kąpanym być skąpym
nie owijać w bawełnę gniewać się z kimś
mieć z kimś na pieńku być szczerym
zadzierać nosa być porywczym

Za chwile nimfy rozdadzą Wam kolejne zadanie do wykonania. Będzie to diagram, za który możecie uzyskać aż 16 punktów. Posuwając się wzdłuż poziomych rzędów, wykreślcie w diagramie imiona i nazwy związane z mitologią grecką. Pozostałe litery złożą się na dwie wersje mitu o tym, dlaczego zniknęła nimfa Echo, po której pozostał sam głos. Zapiszcie je. Przypominam, możecie uzyskać łącznie 16 punktów.

Konkurencja VI
Posuwając się wzdłuż poziomych rzędów, wykreślcie w diagramie imiona i nazwy związane z mitologią grecką. Pozostałe litery złożą się na dwie wersje mitu mówiącego o tym, dlaczego zniknęła nimfa Echo, po której pozostał sam głos. Zapisz je.

Z D E M E T E R T Ę
H E R M E S S K N O
A F R O D Y T A T Y
Z A H A D E S N A R
O L I M P C Y R E A
Z E M P E R S E F O
N A U K A S T Y K S
R A P O S E J D O N
N A H E R A Z A A T
L A S G A T Y T A N
D A N I M F A T L I
U R A N O S W O Ś Ć

Hasło: Z tęsknoty za Narcyzem, ukarana za gadatliwość.

Arleta Wawrzyniak: Przed Wami następna konkurencja. Myślę, że trema już minęła. Tym razem macie połączyć w pary bogów z ich zajmowanymi miejscami, wykonywanymi zadaniami. Pewnie każdy z bogów chciałyby zdobyć 12 punktów. Życzę każdemu z bogów, jak najlepiej. Proszę zabrać się do pracy. Bądźcie wytrwali, nie poddawajcie się!

Konkurencja VII
Powoli zbliżamy się do końca konkursu. Teraz Waszym zadaniem bogowie będzie udzielenie odpowiedzi na wylosowane przez siebie związki frazeologiczne związane z mitologią. Każdy z uczestników losuje po trzy pytania z 30 możliwych do wyboru. Za tę konkurencję można uzyskać 3 punkty.

Konkurencja VIII
Wyjaśnij znaczenia frazeologizmów nawiązujących do mitologii, z jakiego źródła one pochodzą ( o jakim micie jest mowa)?

1) syzyfowa praca – praca nie przynosząca efektu, praca nadaremna, bezowocna; bezsensowny wysiłek; praca bez końca, ciężka, bezskuteczna, bezcelowa, niedająca żadnych efektów; praca wymagająca ustawicznych i często bezskutecznych wysiłków; trud ciężki i bezcelowy; Syzyf, słynący ze sprytu założyciel i król miasta Eryfy, późniejszego Koryntu, był ulubieńcem bogów, którzy często zapraszali go na uczty na Olimpie. Niestety, Syzyf byłm plotkarzem i podpadł bogom. Ci nie mogli za karę uśmiercić Syzyfa, gdyż ten uwięził bożka śmierci Tanatosa. Ostatecznie jednak udało się za swe liczne przewinienia, uwięzić Syzyfa w Tartarze i po śmierci tam został ukarany wieczną i bezużyteczną pracą. Syzyf miał za zadanie wtłoczyć na szczyt wielkiej góry ciężki głaz, który jednak przed wierzchołkiem zawsze wymykał mu się z rąk i staczał na sam dół zbocza. spadaj– Mit o Syzyfie,

2) pięta Achillesa – czyjaś słaba strona, słaby punkt; Achilles miał ciało odporne na zranienia, jedynie rana zadana w piętę mogła spowodować jego śmierć; matka zanurzała go w cudownej rzece Styks; Matka herosa, boginka morska Tetyda, aby zapewnić synowi nieśmiertelność, wykąpała go w źródle uodparniającym ciało na wszelkie rany – w rzece Styks. Jednak zanurzając dziecko, trzymała je za piętę, która pozostała nieodporna – Mit o Achillesie,

3) ikaryjskie loty ( ikarowy wzlot) – marzenie o wolności, śmiałe plany; ryzykowne przedsięwzięcia, działania dające uczucie triumfu, zderzenie rozsądku z młodzieńcza naiwnością; , – Mit o Dedalu i Ikarze,

4) róg obfitości – źródło bogactwa; róg kozy Amaltei, która karmiła Zeusa, miał moc ciągłego napełniania się jedzeniem; karmicielką i opiekunką Zeusa była koza Amaltea. Kiedyś w zabawie silny Zeus niechcący ułamał jeden z jej rogów. Było mu przykro, ze skrzywdził karmicielkę, dlatego sprawił, że róg miał moc ciągłego napełniania się jedzeniem (tak zawany róg obfitości lub róg Amaltei) Kiedy umarła ze starości, z jej skóry Zeus sporządził tarczę o niezwykłej mocy - egidę – Mit o kozie Amaltei, opiekunce małego Zeusa,

5) puszka Pandory – przyczyna zmartwień i kłopotów; źródło kłopotów, nieszczęście; Pandora, pierwsza kobieta na ziemi, otworzyła mimo zakazu puszkę daną jej przez Zeusa i wypuściła z niej nieszczęścia trapiące odtąd ludzi, – Mit o Prometeuszu,

6) stajnia Augiasza – bałagan, wielki nieporządek, nagromadzenie zaniedbań; miejsce szczególnie zaniedbane; Augiasz miał ogromne stada bydła i koni.Niestety, nikt od dawna w stajniach i oborach nie sprzątał. Oczyszczenie stajni było jedna z prac Heraklesa. Poradził sobie z tym bardzo szybko, przepuszczając przez stajnię nurt rzeki, która wymyła doszczętnie brud;

nieczyszczoną przez lata stajnię króla Augiasza w ciągu jednego dnia uprzątnął Herakles dzięki nadludzkiej sile i pomysłowości, jedna z prac Herkulesa, którego zadaniem było oczyszczenie pełnej nieczystości stajni; pracę wykonał dzięki swojej pomysłowości puszczając przez środek stajni strumień; obecnie: wielki nieporządek – Mit o Heraklesie,
Stajnia Augiasza - miejsce zaniedbane, od dawna nie sprzątane, bałagan
i brud: Powinieneś się wstydzić zapraszać dziewczynę do takiej stajni
Augiasza, jak twój pokój.
• Według mitologii greckiej Augiasz, król Elidy, miał najbogatsze na świecie stada i trzody. Jednak z jego stajni przez wiele lat nie wynoszono gnoju, co spowodowało, że stosy zwierzęcych odchodów piętrzyły się wysoko, aż po sufit. Oczyszczenie w ciągu jednego dnia stajni Augiasza było jedną z prac największego greckiego herosa, Heraklesa. Mimo iż sprawa wydawała się niemożliwa do przeprowadzenia, Herakles poradził sobie fortelem: wyburzył mur stajni w dwóch miejscach, a potem skierował na nie wody pobliskich rzek Alfejos
i Penejos. Nurt popłynął przez stajnię, wymywając cały gnój, a Herakles nawet nie ubrudził skrawka swojej szaty.

7) strzała Erosa ( w mitologii rzymskiej Amora) – miłość, mitologia grecka, Eros był bogiem greckim, który strzelając w ludzi strzałami miłości sprawiał, że ci się zakochiwali.

8) koń trojański – podstępny i niebezpieczny dar, ukryte niebezpieczeństwo, chytry plan; podstęp przynoszący zgubę podarunek; zdobycz przynosząca zgubę; zbudowany podczas mitycznej wojny trojańskiej wielki koń, zrobiony z drewna, w którym ukryli się wojownicy greccy w czasie zdobywania Troi, pozorując jednocześnie odstąpienie od oblężenia. Obrońcy miasta, wbrew przestrogom Kasandry wciągnęli konia do miasta. Tam w nocy Achajowie wyszli z ukrycia, otworzyli bramy wojownikom i w ten sposób zdobyli miasto; Wyrażenie związane jest z wojną trojańską i podstępem Odyseusza, który zaplanował podarować Trojańczykom konia wykonanego z drewna. Trojańczycy odebrali to jako dowód uległości Greków i wprowadzili wielkiego koniarza mury swojego miasta. Okazało się, że wewnątrz konia ukryci byli greccy żołnierze , którzy nocą podstępnie zaatakowali Trojańczyków (podarunek wypełniony był w środku żołnierzami armii greckiej).
- Mit o wojnie trojańskiej,

9) czyn prometejski – buntowniczy, heroiczny, wielki czyn, odważny postępek; Prometeusz ukradł Zeusowi ogień, który dał ludziom; rozgniewany Dzeus ukarał go w ten sposób, że wygłodniały orzeł wyjadał mu wątrobę, która odrastała – Mit o Prometeuszu,

10) olimpijski spokój – powaga, hamowanie emocji; zupełny spokój; w mitach greckich mowa jest o spokoju jaki panował na Olimpie; tak doskonały jak u bogów Olimpu,

11) paniczny strach – nagły, niepohamowany lęk, ogromny strach, obawa; wzbudzał go zagniewany bożek Pan (Faun) satyr mający postać pół człowieka, pół kozła,

12) syreni śpiew – czarujący, urzekający pięknem, ale zdradliwy śpiew; syreny, nimfy morskie wabiły nim nieostrożnych żeglarzy wiodąc ich okręty ku katastrofie,

13) nić Ariadny - pomoc; coś, co pozwala wyjść z trudnej sytuacji, sposób wybrnięcia z zawiłej sytuacji, pomoc, wskazówka, rozwiązanie trudnego problemu; kłębek nici, który Ariadna podarowała Tezeuszowi, aby mógł wydostać się z labiryntu po zabiciu Minotaura; córka króla kreteńskiego Minosa, która pomogła ateńskiemu herosowi Tezeuszowi wydostać się z labiryntu przy pomocy kłębka nici; obecnie powiedzenie to znaczy tyle co: trafić bezbłędnie do celu; nieoczekiwana pomoc.

Nić Ariadny nieoczekiwana pomoc; wybawienie oparte na czyimś błyskotliwym
pomyśle: Wielkie dzięki! Ten twój przyjazd po nas to była prawdziwa nić Ariadny.
Już nie wiedzieliśmy, co zrobić.
• Powiedzenie „nić Ariadny” wiąże się w mitologii greckiej z mitem o Tezeuszu
i Minotaurze. Co dziewięć lat z Aten wypływał statek płynący do króla Krety, Minosa. Na jego pokładzie znajdowało się czternaścioro młodych Ateńczyków, przeznaczonych na ofiarę Minotaurowi, zamkniętemu w labiryncie na Krecie potworowi o ciele człowieka i głowie byka. Minotaura pokonał dopiero Tezeusz, ateński bohater, który przybył na Kretę jako jeden z przeznaczony na ofiarę młodzieńców. W pokonaniu potwora pomogła Tezeuszowi córka króla Minosa, Ariadna, znająca sekret labiryntu. Ariadna wręczyła herosowi magiczny kłębek nici, a bohater jeden koniec szpuli przymocował do progu drzwi labiryntu. Kłębek rozwijając się sam się potoczył w stronę komnaty, w której sypiał Minotaur. Tezeusz zaskoczył potwora we śnie i zabił go, po czym wrócił, zwijając nić i odnajdując tym samym wyjście z labiryntu.

14) męki Tantala - pragnienie posiadania czegoś, co jest bardzo blisko; Tantal został ukarany za zdradzanie sekretów bogów na wieczny głód (nie mógł dosięgnąć owoców wiszących nad jego głową), pragnienie (nie mógł napić się wody, w której był zanurzony po kolana) i strach (tuż nad nim chwiał się głaz, grożąc mu w każdej chwili zmiażdżeniem),

15) jabłko niezgody – przyczyna poważnej kłótni, niezgody; jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej” rzucone zostało przez boginię Eris. Kandydatkami o ten zaszczytny tytuł zostały: Hera, Atena i Afrodyta. O pomoc w rozwiązaniu sporu poproszono Parysa. Ofiarował jabłko Afrodycie. Ona w podzięce obiecała mu kobietę, Helenę, żonę Menelaosa – króla Sparty. I to stało się przyczyną wojny trojańskiej.

16) wieniec laurowy - symbol i nagroda zwycięstwa w równej walce.
-14-
17) wierna Penelopa – wierna żona. Penelopa czekała na swojego męża 20 lat;

18) powracać do Itaki – powracać do domu, do ukochanej ojczyzny; dążyć do swoich celów; dochodzić do czegoś po długim czasie, pokonując wiele trudności i niepowodzeń;

19) znaleźć się między Scyllą a Charybdą – być w sytuacji bez wyjścia, gdzie niebezpieczeństwo czyha z o obu stron; Scylla i Charybda to dwa potwory morskie czyhające na żeglarzy po obu stronach cieśniny (prawdopodobnie była to Cieśnina Mesyńska). Scylla i Charybda występują w Odysei. Odyseusz za radą bogini Kirke uniknął Charybdy, płynąc bliżej Scylli. Udało mu się przepłynąć pomiędzy nimi, ale Scylla porwała sześciu członków jego załogi.

20) miecz Damoklesa – wyrok losu, niebezpieczeństwo, kara nieubłagalnie wisząca nad człowiekiem;

21) Pola Elizejskie – raj, miejsce wiecznej szczęśliwości; pola Elizejskie to część Hadesu, podziemnego świata zmarłych, przeznaczona dla dusz dobrych ludzi. Dusza zmarłego po przepłynięciu rzeki Styks w łodzi starca Charona, stawała przed trybunałem trzech sędziów. Tam dusza była sądzona, następnie szła w jedno z trzech miejsc spoczynku wiecznego: mi.in. Pola Elizejskie, kraina wiecznego spokoju i pośmiertnej szczęśliwości, gdzie dusze wyzbyte od wszelkich cierpień i pragnień przechadzały się po bladych łąkach, ogarnięte muzyką niewidzialnych lir. Miejsce biesiad w krainie wiecznej radości.

22) spartańskie wychowanie – dyscyplina, surowe wychowanie; Sparta to jedno ze starożytnych miast – państw greckich, słynące z niezwykle wyszkolonej armii. Młodzi spartańscy chłopcy wychowywani byli w bardzo surowych warunkach, rygorystycznie, wręcz okrutnie. Ale temu właśnie sposobowi wychowania Sparta zawdzięczała swą wojskową potęgę.

23) koszula (suknia)Dejaniry – przyczyna ogromnego cierpienia; także wywołanego podstępem; Dejanira była żoną Heraklesa. Kiedy centaur Nessos próbował porwać Dejanirę, został śmiertelnie raniony przez Heraklesa z łuku strzałą zatrutą krwią Hydry. W zemście Nessos polecił Dejanirze sporządzić miksturę ze swojej krwi, mówiąc, że jeśli umoczy w niej koszulę Heraklesa, zapewni sobie jego wierność. Zazdrosna o liczne romanse Heraklesa, Dejanira skorzystała w końcu z rady Nessosa i sporządziła koszulę dla męża. Po założeniu koszuli zatruta krew Nessosa zaczęła palić i zżerać ciało Heraklesa. Próbował ja zerwać, lecz odrywał ją z ciałem. Aby ukrócić cierpienia, Herakles spalił się na stosie, dostając się następnie na Olimp jako nieśmiertelny bóg.


24) drakońskie prawo – prawo niezwykle surowe; Określenie wzięło się od Drakona: wielkiego reformatora i prawodawcy.

25) pyrrusowe zwycięstwo – zwycięstwo opatrzone dużymi stratami; Od imienia króla Epiru, Pyrrosa.

26) tytan pracy – pracoholik;

27) wizja Kasandry – zapowiedź klęski;
28) węzeł gordyjski – zagmatwana sprawa; Kunsztowny węzeł z łyka złożony w
świątyni Zeusa przez Gordiosa I.
28) bunt Prometejski – bunt w słusznej sprawie;

29) złote Runo – bezcenny, legendarny skarb;

30) być Alfa i Omegą - być niekwestionowanym autorytetem, wiedzieć wszystko w określonej dziedzinie, sprawie. Alfa - pierwsza, omega - ostatnia litera alfabetu greckiego; Biblia, Stary Testament, wg ks. Apokalipsy (1,8): Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Być alfą i omegą - być początkiem i końcem, tzn. wiedzieć wszystko, stanowić w jakiejś dziedzinie niekwestionowany autorytet: Jeśli chodzi o futbol, to Kazimierz Górski jest prawdziwą alfą i omegą. • W alfabecie greckim alfa jest pierwszą, omega natomiast ostatnią literą. Pierwotnie termin „alfa i omega" stanowiło określenie Boga ...

Natalia Szczepaniak: Kolejne Wasze zadanie to wypełnienie prawidłowymi wyrazami tekstu związanego z mitami i mitologią oraz wpisanie do łamigłówek imion i nazw pochodzących z mitologii greckiej. Pracujcie solidnie, a trud Wasz na pewno się opłaci. Możecie uzyskać 15 punktów.

Konkurencja IX

Arleta Wawrzyniak: Przed nami jedynie już finał. Czy odczuwacie trwogę? Bogowie niech Wam sprzyjają.
Ostatnie zadanie będzie sprawdzeniem znajomości bogów greckich i rzymskich. Mam przygotowane XIII zestawów, a w każdym z nich po 3 pytania dotyczące bogów. Za to zadanie uzyskać możecie 3 punkty.
Pozwólmy tym oto szlachetnym członkom komisji jury o przystąpienie do podsumowania Waszych zmagań, ku radości olimpijskich bogów.

Konkurencja X
Uczniowie losują zestawy, mają kilka minut na zastanowienie i udzielają odpowiedzi.
Czy znasz tych bogów? Kim byli i czym się zajmowali?

Zestaw I
a) ZEUS,
b) WENUS,
c) APOLLO.

Zestaw II
a) JOWISZ,
b) POSEJDON,
c) ARTEMIDA.

Zestaw III
a) HADES,
b) HESTIA,
c) AFTODYTA.

Zestaw IV
a) HEFAJSTOS
b) NEPTUN,
c) HERA.

Zestaw V
a) HEKATE,
b) MERKURY,
c) HERMES.

Zestaw VI
a) PROMETEUSZ
b) HERKULES,
c) ARES.

Zestaw VII
a) WESTY,
b) DEMETER,
c) ATENA.

Zestaw VIII
a) TANATOS,
b) DIONIZOS,
c) MARS.

Zestaw IX
a) DIANA,
b) PLUTON,
c) KRONOS.

Zestaw X
a) EROS,
b) WULKAN,
c) AURORA.

Zestaw XI
a) GRACJE,
b) HELIOS,
c) REA.

Zestaw XII
a) ESKULAP,
b) FLORA,
c) JUNONA.

Zestaw XIII
a) NIKE,
b) AMOR,
c) OPS.

Nadszedł kres naszej biesiady. Podążajcie znanymi ścieżkami ku domom Waszym.
A olimpijscy bogowie niech Wam sprzyjają i będą dla Was łaskawi podczas ocen niektórych konkurencji.

Wszystkim zawodnikom, którzy przystąpili do tego konkursu i zechcieli zmierzyć się w nim w imieniu własnym i pani dyrektor serdecznie dziękuję. Włożyliście ogrom pracy
i wysiłku. Zaangażowaliście się zarówno w prezentacje szat boskich, jak i w liczne konkurencje. Jeszcze raz Wam dziękuję czcigodni bogowie! Proszę o rozejście się do klas.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na następny dzień.


Data: 22 kwietnia 2009 rok
Organizator: mgr Aneta Nierychła – Działak
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krągoli
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8132


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.14Ilość głosów: 7

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.