AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adam Dębski, 2010-10-28
Limanowa

Lekcja wychowawcza, Konspekty

"Dotrzymywanie umów i obietnic ..." l. wych. w kl. II LO, konspekt- mgr Adam Dębski

- n +

Do wcześniejszego przygotowania przez
- wybranych uczniów:
1. Definicje słów umowa, obietnica wg słownika j. polskiego wraz z przykładami.
2. Synonimy słów umowa, obietnica wg słownika synonimów, wyrazów bliskoznacznych.
3. Frazeologizmy, przysłowia, cytaty i aforyzmy związane ze słowami umowa, obietnica wg odpowiednich słowników (na planszach).
- nauczyciela: materiały dla grup (p. konspekt), ksero psychotestu

Konspekt l. wychowawczej w kl. II LO
Temat: Dotrzymywanie umów i obietnic- analiza własnych możliwości

Cele: uczeń
- zna aspekty zawierania umów i składania obietnic,
- rozumie znaczenie interpersonalne i prawne zawartej umowy, złożonej obietnicy,
- potrafi wyjaśnić i uzasadnić swoje decyzje,
- umie określić swoje mocne i słabe strony.

Metody:
- gra w skojarzenia słoneczko,
- burza mózgów,
- praca w grupie,
- psychodrama (scenki rodzajowe)

Materiały pomocnicze:
- Słowniki: j. polskiego, synonimów, wyrazów i zwrotów bliskoznacznych, frazeologizmów, przysłów, aforyzmów.
- magnesy, papier
- psychotest

Przebieg lekcji
I. Część organizacyjna:
- sprawdzenie obecności,
- usprawiedliwienia nieobecności za ubiegły tydzień,
- analiza uwag dotyczących zachowania,
- Czy w ciągu ostatniego tygodnia pojawiły się problemy, którymi trzeba się zająć?

II. Wprowadzenie:
1. Nauczyciel proponuje uczniom grę w skojarzenia ("Słoneczko"):

umowa obietnica

/pomoc- słownik synonimów, wyrazów bliskoznacznych/
Synonimy: obietnica: przyrzeczenie, zapewnienie, zobowiązanie, przysięga, słowo
Synonimy: umowa: porozumienie, układ, ugoda, traktat, konwencja, pakt

2. Podanie przygotowanych przez uczniów definicji słów umowa, obietnica /wg słownika j. polskiego/.

Umowa «pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa»
Obietnica «zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś»

3. Podanie tematu lekcji: Dotrzymywanie umów i obietnic- analiza własnych możliwości. Zastanówmy się wspólnie nad aspektami zawierania umów i składania obietnic; w tym nad ich znaczeniem w relacjach interpersonalnych.

4. Z kim i w jakich sytuacjach zawieramy umowy, składamy obietnice? Burza mózgów:
Na tablicy zapisywane są odpowiedzi uczniów:
Z kim? Komu? W jakich sytuacjach? Czego dotyczą?
- -
- -
- -

III. Rozwinięcie
5. Znając odpowiedź na poprzednie pytania, dokończmy zdania (Podział na czteroosobowe grupy, ok. 5-8 min.):
- Dotrzymanie umowy, złożonej obietnicy nie sprawia mi problemu, kiedy … W decyzji pomaga mi …
- Dotrzymanie umowy, złożonej obietnicy sprawia mi problem, kiedy … W decyzji przeszkadza mi …
- Zdecydowanie odmawiam zawarcia umowy, złożenia obietnicy, kiedy … W decyzji pomaga mi …
Prezentacja wyników i podsumowanie.

Odczytanie przygotowanych przysłów, aforyzmów, cytatów związanych ze słowami umowa, obietnica
Np. Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.
Słowo się rzekło, kobyłka u płota.
Obietnica: kłamstwo na przyszłość. W liczbie mnogiej: polityka.(Gabriel Laub)
Umowy spisywane są przez prawników dla prawników, aby laicy zrozumieli, że bez prawników nie można sobie dać rady.(Paul Getty, miliarder amerykański)

Z efektów naszej dotychczasowej pracy wynika, że: Doceniamy osoby słowne i odpowiedzialne, dotrzymujące obietnic, szczere, darzące nas szacunkiem, godne naszego zaufania. I sami chcemy uchodzić za takie osoby.

Cd. Praca w grupach, (ok. 4 min.)
- Część grup odpowiada na pytanie: Jakie cechy i umiejętności są przydatne w momencie zawierania umowy, składania obietnicy, by zasłużyć na powyższą opinię?
Prezentacja wyników
Przenikliwość, uczciwość, przewidywanie konsekwencji, asertywność, altruizm, realizm, prawidłowa ocena własnych możliwości …
- Co zrobić, jeśli nie wykazaliśmy się wymienionymi cechami i umiejętnościami? Cztery grupy przygotowały krótkie psychodramy na temat: Zbyt pochopnie zawarłem umowę, złożyłem obietnicę- jak wyjść z tej sytuacji z twarzą?
Prezentacja wyników
Np. Zbyt pochopnie obiecałam pożyczyć ci książkę. Nie pożyczę ci jej, bo nie oddałaś mi poprzedniej …Nigdy nie oddajesz w terminie pożyczonych ode mnie rzeczy. Wybacz.
Np. Nie byłem świadomy konsekwencji umowy, jaką zawarliśmy. Przemyślałem jej treść, wycofuję się, ponieważ jest niezgodna z moimi przekonaniami … Przepraszam.
IV. Podsumowanie
6. Zajmowaliśmy się dzisiaj przede wszystkim umowami i obietnicami w relacjach interpersonalnych. W dzieciństwie i młodości w pewnym sensie ćwiczymy te umiejętności, kiedy niedotrzymanie umów czy obietnic często nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji. Wkrótce staniecie się osobami pełnoletnimi, zaczniecie studia, następnie podejmiecie pracę, założycie własne rodziny. To, jaki macie stosunek do zawieranych przez siebie umów i obietnic w relacjach interpersonalnych, rzutować może na tak ważne sytuacje życiowe, jak;
- zaciągnięcie kredytu studenckiego, pożyczki w banku,
- umowa najmu mieszkania,
- umowa o pracę (dzieło, zlecenie), wolontariat,
- podjęcie decyzji o małżeństwie, kapłaństwie, itp.
Omówienie przez nauczyciela aspektów moralnych i prawnych umów i obietnic w dorosłym życiu.

7. Mówiliście dzisiaj, że jedną z ważnych cech jest asertywność. Na stronie: gazetapraca.pl znalazłem ciekawy psychotest badający tę cechę. (ksero psychotestu) Proponuję, żebyście go rozwiązali w domu. Analizę wyników podam wam na początku następnej lekcji wychowawczej.

Uwaga: nauczyciel nie będzie sprawdzał indywidualnych wyników psychotestu. Psychotest traktujemy jako inspirację do refleksji nad sobą. Więc tylko odczytujemy ogólne wyniki (p. pod psychotestem)
Psychotest:
(trzy identyczne tabele: Tab.1 Ogólnie. Tab. 2 W szkole. Tab. 3 W domu
Kolumny: 1-pytania, 2-zawsze, 3-przeważnie, 4-okazyjnie, 5-rzadko. 6-nigdy
Wiersze: Pytania (10):
Czy powierzone zadania doprowadzasz do końca tak, jak sobie zaplanowałeś?
Czy poprosiłbyś przyjaciela o przysługę, nawet jeżeli wcześniej kilkakrotnie ci odmówił?
Czy stanowczo sprzeciwiasz się, gdy ktoś wyrządza komuś innemu krzywdę?
Czy otwarcie mówisz o swoich planach, nawet jeśli nie odpowiadają one innym?
Czy dyskutując z kimś, zawsze pamiętasz, jaki cel chcesz osiągnąć?
Czy wyrażasz swoje opinie, nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że inni stracą do ciebie sympatię?
Czy bez oporów prosisz innych o pomoc, gdy z czymś sobie nie radzisz?
Czy potrafisz prosto w twarz powiedzieć rozmówcy, że cię uraził?
Czy potrafisz pokonać zażenowanie i zwrócić uwagę, gdy ktoś wtrąca się w twoje sprawy?
Czy umiesz odmówić, gdy ktoś prosi cię o przysługę?
Wyniki psychotestu:
W tabeli I - im wykres twoich odpowiedzi jest bliższy lewej strony, tym częściej jesteś asertywny w relacjach z innymi ludźmi.
W tabeli II - gdy twój wykres jest bliżej prawej strony, oznacza to, że często czujesz się wartościowy i godny szacunku, respektujesz prawa innych.
Gdy twoje wyniki odpowiadają idealnemu wzorcowi

Jeśli twoje wyniki w tabelach świadczą o wysokim poziomie asertywności (przewaga odpowiedzi „zawsze” i „przeważnie” w I tabeli oraz „nigdy” i „rzadko” w II), to zapewne wolisz „chodzić tam, gdzie chcesz, niż czekać, dokąd cię los zaprowadzi”. Potrafisz osiągać cele, ciesząc się jednocześnie szacunkiem i przyjaźnią innych ludzi. Nie jesteś podatny na manipulację, np. sprawdziłbyś się jako negocjator handlowy. Nie bałbyś się też jasno przedstawić swoich oczekiwań nawet podczas rozmowy kalifikacyjnej o „posadę życia”. Rozumiesz, że każdy ma prawo o coś prosić, ale też odmawiać. Twoi znajomi lubią z tobą przebywać, bo czują się ważni i wysłuchani.

Czy to oznacza, że nie musisz w sobie nic poprawiać? Nie, bo asertywność to tylko jeden ze sposobów na egzekwowanie swoich praw i wyrażanie uczuć. Aby być nie tylko skutecznym, ale i zadowolonym z życia, musisz korzystać ze znacznie bogatszego wachlarza zachowań. Pozwól sobie czasem być nieasertywnym!

Jeśli twoje wyniki w tabelach są w większości po środku (większość odpowiedzi czasami):

Możesz mieć problemy, aby inni cię szanowali. Gdy odmawiasz komuś pomocy, czujesz wyrzuty sumienia. Niepotrzebnie, bo masz prawo odmówić, choć to oczywiście nie oznacza, że możesz zachowywać się grubiańsko. Po prostu bądź szczery. Jeśli będziesz coś kręcił - inni na pewno to zauważą.

Gdy się z czymś nie zgadzasz, więcej zyskasz, gdy będziesz o tym mówić otwarcie, zamiast dusić w sobie złość. Możesz porozmawiać z szefem o twoim wysiłku i frustracji wywołanym np. brakiem awansu. Póki sprawiasz wrażenie zadowolonego, nikt się tego nie domyśli. Umiejętnie wyrażaj swoje życzenia, nie pozwól, aby inni wrzucali kamyki do twojego ogródka.

A co jeśli twój wykres różni się od idealnego wzorca asertywności? (przewaga odpowiedzi „nigdy” i „rzadko” w I tabeli oraz „zawsze” i „przeważnie” w II)?

Często nie umiesz komuś odmówić w obawie przed utratą jego sympatii. Brakuje ci słów lub umiejętności wyrażenia swoich potrzeb. Ale nie martw się. Każdy czegoś się obawia: jedni odrzucenia, inni agresji słownej, a nawet fizycznej. Wielu ludzi sądzi, że jak nie będą uprzejmi i nie będą spełniać oczekiwań innych, to nie będą lubiani. Sukces kojarzy się im z akceptacją szefa, kolegów, najbliższych. A to nie tak. Aby zrealizować swoje pomysły, nie wolno wstydzić się swoich myśli i uczuć. Na przykład o swoich obawach możesz zacząć mówić w ten sposób: „Wiem, że to, co teraz powiem, może cię zdenerwować (możesz przestać mnie lubić, możesz się obrazić), ale...”. W sytuacjach, kiedy nie czujesz się pewnie, wstrzymaj się z odpowiedzią. Powiedz: „Chwilkę się zastanowię”. Daj sobie czas, aż ochłoniesz i będziesz pewien, co czujesz! Jeśli jest to złość, mów o tym otwarcie, choć kulturalnie. Gdy spotkała cię przykrość, to nikogo za to nie obwiniaj, ale zastanów się, co można zmienić. Gdy o coś prosisz, podkreśl, że to dla ciebie bardzo ważne.

Od czego zacząć pracę nad sobą? Gdy ktoś poprosi cię o coś, na co nie masz ochoty, zapytaj, dlaczego masz to zrobić. Zaproponuj kompromis.

opracował: mgr Adam Dębski
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3874


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.