AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Bich, 2010-09-08
Częstochowa

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Poinformować, ale jak? Komunikacja międzyludzka.

- n +


KONSPEKT LEKCJI
KL. IV
Edukacja czytelnicza i medialna.

Temat: Poinformować - ale jak?
Komunikacja międzyludzka.

Cel główny lekcji:
- zapoznanie uczniów z formami komunikacji międzyludzkiej.
- zapoznanie uczniów z podstawowym schematem komunikacji i prawidłowym odczytywaniem komunikatu.

Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości i umiejętności uczeń po lekcji potrafi:
- podać podstawowy schemat komunikacji
- wymienić kilka środków przekazu informacji
- podać różne sposoby porozumiewania się (gesty, znaki, dźwięki, mowa ciała, język)
- objaśnić własnymi słowami pojęcia: nadawca, odbiorca, komunikat, komunikować się, informacja
- aktywnie słuchać o odczytywać komunikaty werbalne i niewerbalne
- umie przygotować krótką scenkę dialogową
- podać co najmniej jeden przykład komunikacji bezpośredniej i masowej
- wyjaśnić dlaczego dochodzi do zakłóceń w porozumiewaniu się

Formy pracy: grupowa, indywidualna
Metody: pogadanka z elementami dyskusji, pokaz, zadaniowa praca w grupach, drama, mapa mentalna, burza mózgów, prezentacja, informacja zwrotna.
Środki dydaktyczne: karty pracy (dołączone załączniki), „Słownik jęz. polskiego”, schemat komunikowania się międzyludzkiego (plansza), koperty zawierające treść scenek dramowych, album ze zdjęciami, czasopisma zawierające komunikaty, książki o różnorodnej tematyce, plakaty, płyty CD-R, kasety, plansza do ewaluacji zajęć.

Przebieg lekcji.
I CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA I WSTĘPNA.

1. Przywitanie uczniów.
2. Podanie celów i tematu lekcji.
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji.

II CZĘŚĆ ZASADNICZA.

1. Próba rozwiązania problemu postawionego przez nauczyciela („burza mózgów”).
Uczniowie podzieleni na 5 grup rozwiązują problem. Określają, w jaki sposób prześlą wiadomość (informację), znajdując się w następujących warunkach:
a) na bezludnej wyspie
b) na statku znajdującym się na pełnym morzu
c) w dużym mieście
d) na koloniach
e) w zamkniętym pomieszczeniu
Po wykonaniu zadania, nauczyciel wprowadza pojęcie ŚRODKI PRZEKAZU. Nauczyciel informuje, że środkami przekazu nazywamy wszystkie środki, które umożliwiają przesyłanie wiadomości (informacji).
Uczniowie wspólnie wymieniają zastosowane w ćwiczeniu środki przekazu oraz te, które używane są w życiu codziennym.

2. Wprowadzenie nowych pojęć:
- komunikacja międzyludzka
- komunikacja werbalna ( łac.werbum- słowo)
- komunikacja niewerbalna
* Nauczyciel prosi uczniów, aby wyjaśnili, co rozumieją pod pojęciem komunikacja międzyludzka. Uczniowie podają swoje interpretacje. Wspólnie redagują znaczenie tego słowa. Następnie porównują swoją definicję z definicją zawartą w „Słowniku jęz. polskiego”.
Nauczyciel nawiązuje do sposobów porozumiewania się ludzi ze sobą – bezpośrednie i medialne.

*Nauczyciel nawiązując do form przekazywania sobie informacji (ćwiczenie 1), utrwala pojęcia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wyjaśnia uczniom, że mowa i słowa to komunikacja werbalna.
Intonacja głosu (sposób mówienia), mowa ciała, gesty oraz dźwięki i znaki to sposób komunikowania niewerbalnego.


3. Drama. Scenki ukazujące sposoby komunikowania się.
Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z treścią scenek dramowych zawartych w kopertach leżących na stolikach. Nauczyciel przypomina uczniom o znaczeniu słów takich jak; mimika twarzy, gesty, intonacja głosu. Uczniowie w grupach przygotowują swoją scenkę.


Grupa 1
Proszę za pomocą gestów, bez użycia słów i głosu okazać radość ze spotkania kolegi z klasy.
Grupa 2
Proszę za pomocą mimiki twarzy przedstawić, że czytana książka jest bardzo smutna.
Grupa 3
Proszę przedstawić krótki dialog na temat wycieczki, w której uczestniczyła klasa. Pamiętajcie, że jeden z uczniów biorących udział w rozmowie nie był
na wycieczce.
Grupa 4
Proszę podane zdanie DZIEŃ DOBRY- ŁADNY DZIEŃ
powiedzieć w dwojaki sposób
a) z radością
b) ze smutkiem
Grupa 5
Proszę za pomocą gestów i głosu, ale bez użycia słów okazać zachwyt nad oglądanymi zdjęciami.

4. Prezentacja grup
Nauczyciel zaprasza do prezentacji scenek poszczególne grupy.
Po obejrzeniu scenek inicjuje i prowadzi dyskusję wg pytań;
- Co przedstawiały scenki?
- Jak przekazywane były informacje? (gesty, okrzyki, mowa ciała, rozmowa)
- Kto był nadawcą w dialogu, a kto odbiorcą?

5. Pokaz planszy ilustrującej schemat komunikacji indywidualnej i masowej.
Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się, kto bierze udział w procesie komunikowania się. Po odpowiedziach uczniów objaśnia schemat komunikacji, zwracając uwagę na 3 podstawowe elementy; nadawcę, treść (komunikat, informacja), odbiorca. Zwraca uwagę uczniów na rolę nadawcy i odbiorcy, jednocześnie informuje, co jest istotne, by dana informacja mogła nosić miano komunikatu.
Uczniowie na podstawie schematu podają przykłady komunikacji międzyludzkiej indywidualnej i masowej. Wspólnie z nauczycielem zastanawiają się, dlaczego dochodzi do zakłóceń w porozumiewaniu się między ludźmi.

6. Prezentacja jednego ze sposobów komunikacji niewerbalnej- znaków.
Nauczyciel pokazuje uczniom różnego rodzaju znaki używane w życiu codziennym. Są to dwa znaki drogowe oraz ostrzegawcze.
Uczniowie rozpoznają pokazywane znaki. Nauczyciel przypomina uczniom, że znaki są formą komunikacji międzyludzkiej.

7. Pokaz jednego ze sposobów komunikacji niewerbalnej za pomocą gestów.
Nauczyciel poprzez krótkie ćwiczenie demonstruje sposób komunikacji niewerbalnej. Kolejno za pomocą rąk pokazuje uczniom gesty oznaczające; jest super, jest źle, jest okay, do widzenia, przerwa itd. Uczniowie odgadują pokazywane gesty.

8. Mapa mentalna.
Nauczyciel podsumowując zdobyte przez uczniów wiadomości prosi o uzupełnienie mapy. Uczniowie w grupach zastanawiają się, które wypisane elementy mają wpływ na dobrą komunikację werbalną, a które na dobrą komunikację niewerbalną. Następnie uczniowie podchodzą do mapy mentalnej
i we właściwy sposób ją uzupełniają.

III CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA.
1. Podsumowanie wiadomości.
* Uczniowie wymieniają, jakie nowe pojęcia poznali na lekcji.
* Nauczyciel zwraca uwagę uczniów, że w komunikowaniu się z ludźmi istotne jest to, w jaki sposób mówimy. Należy pamiętać o bogatym słownictwie, starannej dykcji. Bardzo ważne są nasze gesty i „mowa ciała” oraz intonacja głosu.

2. Praca domowa. (załącznik )
Uczniowie otrzymują test do samokontroli, który należy wypełnić w domu
i wkleić do zeszytu z jęz. polskiego.

3. Informacja zwrotna.
Na planszy umieszczone są rysunki dwóch twarzy; uśmiechniętej i smutnej.
Nad nimi napis CZY PODOBAŁA CI SIĘ LEKCJA?
Pod jednym z rysunków jest napis TAK, a pod drugim napis NIE. Uczniowie wybierają jeden z przygotowanych papierowych kwiatów wiosennych i wrzucają do jednego z pudełek umieszczonych pod rysunkami
4. Pożegnanie z klasą. Podziękowanie uczniom za udział w lekcji.
Opracowanie:
Grażyna Bich

ZAŁĄCZNIK

1. Uzupełnij schemat;

…………………………. TREŚĆ …………………………

2. Wypisz trzy środki przekazu informacji

a)……………………………………………….

b)………………………………………………….

c)……………………………………………………..

3.Komunikat to inaczej…………………………………..

4.Komunikacja międzyludzka dzieli się na dwa rodzaje. Napisz jakie.

a)…………………………………………………….

b)………………………………………………………..

5.Jak nazywa się element „mowy ciała” wyrażany za pomocą twarzy?
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
INTONACJA, MIMIKA, GEST

6. Intonacja to komunikowanie się za pomocą czego? Podkreśl prawidłową odpowiedź.
WYRAZU TWARZY, GŁOSU, RUCHÓW CIAŁA

Grażyna Bich
Szkoła Podstawowa nr 31
z Oddziałami Integracyjnymi
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3365


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.