AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Bolewicz, 2010-09-03
Wrocław

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

mgr Barbara Bolewicz
nauczyciel wychowania fizycznego

Gimnazjum nr 29
ul. Kraińskiego 1
50 – 153 Wrocław


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
okres stażu – 2 lata 9 miesięcyAkty prawne stanowiące podstawę ubiegania się o awans zawodowy:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
(Rozdz. 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
- Ustawa z dnia 18 stycznia 2000 r. O zmianie ustawy Karty Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 8 ust. 2 pkt 1 – uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli ,o których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela-uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich ,w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (Dz. U. nr 70 z dnia 24.08.00 rozporządzenie MEN z dnia 10.10.91 Karta Nauczyciela – nowelizacja)
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach n/t awansu zawodowego
IX – X 2009, lata wcześniejsze
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora, zaświadczenia o udziale w szkoleniach na temat awansu zawodowego
Realizacja planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu
IX 2009 - VI 2012
Po zakończeniu stażu
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym procesie doskonalenia nauczycieli, w pracach rady pedagogicznej i jej komisjach
Rady Pedagogiczne, spotkania komisji
W trakcie stażu
Zaświadczenia o udziale w szkoleniowych posiedzeniach R.P. o pracy w komisjach
Udział w formach doskonalenia zawodowego podnoszących moje kwalifikacje, poszerzających wiedzę i umiejętności
Kursy, konferencje i szkolenia organizowane przez WCDN, DODN, AWF, SZS
W trakcie stażu
Zaświadczenia
Napisanie i wdrażanie programu nauczania z wychowania fizycznego
Współpraca w nauczycielami wychowania fizycznego
W trakcie stażu
Współautorstwo opracowanego programu
Samokształcenie, współpraca z biblioteką szkolną i AWF
Studiowanie najnowszej literatury dydaktycznej, publikacji w internecie
W trakcie stażu
Wykaz pozycji: literatury, publikacji

§ 8 ust. 2 pkt 2 – wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Komputerowe opracowywanie materiałów dydaktycznych (testy, różnego rodzaju prezentacje, ogłoszenia, itp.)
Śledzenie zmian dotyczących szkolnictwa publikowanych przez MEN w internecie
W trakcie stażu
Przykładowe materiały
Współtworzenie na stronie internetowej szkoły działu sportowego
Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za stronę internetową szkoły
W trakcie stażu
Strona internetowa szkoły
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy
Wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania i odbierania informacji
W trakcie stażu§ 8 ust. 2 pkt 3 - umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli swojej szkoły
Jednostki lekcyjne
1 raz w semestrze
Scenariusze lekcji
Pełnienie roli opiekuna stażu
Opieka nad stażystką
IX 2008 – V 2009
Zawarty kontrakt
Opracowywanie dla siebie i innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
Scenariusze i programy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych, turniejów sportowych
W trakcie stażu
Programy imprez, harmonogramy rozgrywek
Praca w komisji wychowawczej
Opracowanie programu profilaktyki zdrowia i uzależnień dla gimnazjum
IX 2009
Program promocji zdrowia
Szerzenie aktywności ruchowej wśród młodzieży
Zajęcia pozalekcyjne,
przygotowywanie uczniów do rozgrywek międzyszkolnych w piłce ręcznej i zawodów w aerobiku rekreacyjnym
W trakcie stażu
Dyplomy, protokoły z zawodów
Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
Hospitacje lekcji
W trakcie stażu
Autorefleksje, arkusze obserwacji
Przeprowadzenie otwartej wywiadówki z wychowania fizycznego
Opracowanie programu wywiadówki uwzględniającego część teoretyczną i praktyczną
XI 2009
Scenariusz wywiadówki§ 8 ust. 2 pkt 4a - opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Opracowanie i realizacja programu wychowawczego klasy
Plan pracy wychowawczej na bazie programu wychowawczego szkoły
Lata stażu 2009/2012
Opracowany plan
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych
Zajęcia pozalekcyjne z aerobiku i tańców sportowych
Lata wcześniejsze, w trakcie stażu
Program zajęć
Opracowanie modyfikacji gier zespołowych na bazie przepisów kwadranta
Wykorzystywanie na jednostkach lekcyjnych w celu nauczania konkretnych elementów technicznych
Lata stażu
Program modyfikacji gier zespołowych na bazie kwadranta
Opracowanie programu tańców integracyjnych dla klas I
Nauka tańców w części wstępnej jednostki lekcyjnej dla klas I
W trakcie stażu
Program tańców integracyjnych
Opracowywanie i wdrażanie programu dla uczniów o specyficznych potrzebach
Zestawy ćwiczeń usprawniających dla uczniów z wadami postawy i chorobami, którzy mają zwolnienia lekarskie (np. boczne skrzywienia kręgosłupa, alergia, astma, niepełnosprawni) podczas zajęć fizycznych
W trakcie stażu
Programy uwzględniające specyfikę potrzeby
Promocja szkoły i jej osiągnięć

Udział w zawodach międzyszkolnych, aktualizowanie wyników na stronie internetowej szkoły
Lata wcześniejsze, w trakcie stażu
Wybrane materiały§ 8ust. 2 pkt 4c – poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących rozwoju kultury fizycznej
Wyjścia na mecze, ściankę wspinaczkową, basen, lodowisko
W trakcie stażu
Karty wycieczek, zdjęcia, itp.
Wycieczki integracyjno-edukacyjne
Wycieczki jedno i kilku dniowe
W trakcie stażu
Kraty z wycieczek, zdjęcia, itp.
Współpraca z rodzicami klasy wychowawczej
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką, zebrania klasowe, konsultacje z rodzicami zgodnie z harmonogramem szkoły
Lata wcześniejsze, w trakcie stażu
Ankiety dla rodziców, potwierdzenie współpracy z pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką


§ 8 ust 2 pkt 4e – wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Współpraca z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego
Udział w konkursach i współautorstwo w realizacji programów proponowanych przez Wydział Zdrowia
W trakcie stażu
Programy, dyplomy
Udział akcjach organizowanych przez PSSE we Wrocławiu
Aktywny udział w imprezach rekreacyjno-sportowych
W trakcie stażu
Potwierdzenie współpracy
Współpraca z klubami sportowymi np. MOS Wrocław, Śląsk Wrocław
Udział w zawodach
W trakcie stażu
Wybrane materiały
Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną
Współkierowanie wniosków
W trakcie stażu
Dokumenty potwierdzające§ 8 pkt. 2 pkt 5 – umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
UWAGI, DOWODY REALIZACJI
Przeprowadzenie otwartej wywiadówki z wychowania fizycznego
Opracowanie programu wywiadówki uwzględniającego część teoretyczną i praktyczną
XI 2009
Scenariusz wywiadówki
Studium problemu edukacyjnego
Zdiagnozowanie problemu, obserwacja, wywiad, analiza dokumentów, podjęcie działań naprawczych, wdrożenie oddziaływań, efekty
W trakcie stażu
Narzędzia diagnozy, opis, analiza
Studium problemu wychowawczego
Zdiagnozowanie problemu, obserwacja, wywiad, analiza dokumentów, podjęcie działań naprawczych, wdrożenie oddziaływań, efekty
W trakcie stażu
Narzędzia diagnozy, opis, analiza

Powyższy plan rozwoju zawodowego będzie systematycznie aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami i nowelizacją aktów prawnych dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Opracowała:
mgr Barbara Bolewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4621


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.