AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Śliwka, 2010-06-30
Lubin

Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców "Bałwankowe zabawy".

- n +

Elżbieta Śliwka
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubinie
grupa dzieci 4-letnich

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW
„BAŁWANKOWE ZABAWY”

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ:

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2.Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
3.Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
4.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cel główny:
- Umożliwienie rodzicom obserwowania swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników i ocena jego umiejętności.

Cele operacyjne:
-dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w
sytuacjach zadaniowych);
-wie, jak należy się zachować na uroczystościach;
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru;
- chętnie uczestniczy w tańcach;
- potrafi inscenizować utwory literackie i muzyczne;
-dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową;
-układa krótkie zdania, dzieli wyrazy na sylaby;
-zna następstwo pór roku;
-rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;

Metody:
- słowne;
- zadaniowe;
- aktywizujące.

Formy:
- grupowa,
- indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Ilustracje czterech pór roku, śnieżynka – pacynka dla ustalenia kolejności wypowiedzi, gazety, kosz, płyty CD, tablica tematyczna z ilustracjami, chusty, puzzle do układania w kopertach, kartki papieru, klej, wiersze.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Powitanie – hymn grupy „Jesteśmy tygryski”.

2.Powitanka – „Ludzie do ludzi”- muzyka von Srem (dzieci witają się policzkami, kolanami itp.).

3.Zabawa w kole – „ Witam wszystkich” (n-lka wymienia kogo, a dzieci machają prawą ręką), którzy:
- są w tej sali
- są uśmiechnięci
- lubią zimę
- mają sanki
- lepią bałwanki ze śniegu.

4. Utrwalenie treści wiersza „Pory roku” i nawiązanie do tematu zajęć (pory roku – ilustracje)

Powolutku, krok po kroku idą sobie pory roku.
Wiosna, lato, jesień, zima – nic ich w biegu nie zatrzyma.
Każda ma swój styl i klimat. Wiosna, lato, jesień, zima…

5.Rozmowa na temat wiersza

- Ile jest pór roku? (dz. przeliczają liczebnikami głównymi, dzielą wyrazy na sylaby-klaszcząc w dłonie)
- Jaką mamy teraz porę roku? (swobodne wypowiedzi dzieci na temat zimy i jej charakterystycznych cech).

6. Zabawa ruchowa przy piosence (z rodzicami) – „Rozruszanka”.

7. Zabawa słowna (burza mózgów)
- Zima to… śnieg, święta, bałwan, choinka, słońce, sanki…….

8. Taniec z chustami „Bałwanki” .

9. Zabawa z gazetami – (nawiązanie do bałwanków) - lepienie kul śniegowych z gazety, toczenie kulek, podrzucanie do góry, rzucanie się śnieżkami (przy muzyce).

10. Wiersz „Bałwan” - recytacja i inscenizacja wiersza
BAŁWAN
Na podwórzu już od rana
dziwny gość zawitał.
Stoi cicho, nic nie mówi,
o nic się nie pyta.
Twarz okrągła, nos kartofel,
oczy – dwa węgielki.
Szyi nie ma, nóg nie widać.
A jak beczka wielki.
Koszyk stary jak kapelusz,
ma na czubku głowy.
Kto to taki? Czy już wiecie?
To bałwan śniegowy.

- jak wyglądał bałwanek z naszego wiersza? (dzieci opisują wygląd bałwana).

11. Praca plastyczna „Bałwanek” – rodzice z dziećmi układają z dziewięciu elementów bałwanka, przyklejają całość na kartkę papieru i kolorują wg własnego pomysłu.

12. Podziękowanie rodzicom i dzieciom za zabawę i zaproszenie do zabawy „Iskierka przyjaźni”
(Puszczam iskierkę przyjaźni w krąg, niech wróci do moich rąk).

13. Ewaluacja zajęcia - jeżeli dzieciom podobały się zajęcia to biorą udział w zabawie ruchowo-muzycznej (Klanza) – „Pożegnanie”.

14. Oczekiwane rezultaty aktywności:
- wiedza na temat charakterystycznych cech zimy;
- kształtowanie postawy twórczej poprzez różnorodne formy ekspresji.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9443


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0