Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Anna Kozłowska, 2010-06-28
Pokrzywnica

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program gier i zabaw ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
,,GRY I ZABAWY RUCHOWE W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ” W R.SZK. 2009/2010
I. Główny cel i cele szczegółowe
Głównym celem zajęć ruchowych jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Cele szczegółowe:
- podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne (zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu)
- wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej
- wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny
- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną
- poznanie własnych zdolności motorycznych
- nabywanie podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu bezpieczeństwa zajęć
- kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i stresujących w domu, szkole i środowisku
- wytwarzanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier
i zabaw z elementami współzawodnictwa
II. Założenia programu

Niniejszy program zajęć ruchowych został opracowany do realizacji
w edukacji wczesnoszkolnej.
Ideą przewodnią zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju. Materiał nauczania zawarty w niniejszym programie ma na uwadze harmonijny rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny
ucznia.

III.Treści nauczania i działania edukacyjne
W treściach programu uwzględniłam głównie te środki, które zapewniają rozwój sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz rozwój sfery poznawczej, a także motywacyjnej. Treści kształcenia ujęte są w trzech działach psychomotoryczność, umiejętności i wiadomości.
Dział pierwszy – PSYCHOMOTORYCZNOŚĆ – zawiera zestaw środków niezbędnych do kształtowania sprawności fizycznej i psychomotorycznej
w konkretnych sytuacjach i warunkach, które pomogą w kształtowaniu i wyrabianiu podstawowych cech motorycznych, jak: szybkość, siła, moc (skoczność), zwinność, wytrzymałość, gibkość. Ponadto dużą wagę przypisuje kształtowaniu aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej dziecka w oparciu o rytm, muzykę, taniec, ćwiczenia z przyborem, ze współćwiczącym.
Dział drugi – UMIEJĘTNOŚCI – zawiera treści niezbędne w kształtowaniu umiejętności ruchowych, związanych głównie z formami aktywności rekreacyjnej, zdrowotnej oraz sportowej wraz z samooceną i samokontrolą.
Dział Trzeci – WIADOMOŚCI – określa zasób wiadomości potrzebnych
do wspomagania rozwoju psychofizycznego organizmu, kształtowania wszechstronnej aktywności ruchowej.

W dziale tym zawarte są treści związane
z higieną, bezpieczeństwem, z zasadami ruchu drogowego, z ochroną i samoochroną w czasie zajęć ruchowych, z samooceną i samokontrolą rozwoju fizycznego
i umiejętności ruchowych.

IV. Metody i formy pracy

1. Metody odtwórcze:
- zabawy naśladowcze,
- metoda zabawowo-naśladowcza,
- metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),
- metoda programowego nauczania oraz małych obwodów.

2. Metody twórcze:
- metoda opowieści ruchowej,
- gimnastyka rytmiczna,
- metoda problemowa.

3. Formy:
- współzawodnictwo, jako doping do intensywnego wysiłku,
praca w małych grupach.
V. Zadania do realizacji
Rozwijanie prawidłowej koordynacji ruchowej.
Kształtowanie świadomego uczestnictwa w zajęciach ruchowych
Kształtowanie nawyku przebywania i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.


Przewidywane osiągnięcia uczniów

-właściwie reaguje na podany sygnał
-zna reguły co najmniej 4 zabaw
-potrafi podawać i chwytać jednorącz i oburącz
-rzuca do celu i na odległość
-kozłuje w miejscu i w ruchu
-w zabawach i grach dba o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych -przestrzega zasad współzawodnictwa
-zna zasady poruszania się pieszych w ruchu ulicznym
-ćwiczy przy muzyce
-zna kroki Krakowiaka
- potrafi aktywnie spęczać czas na świeżym powietrzu

opracowała
Małgorzata Kozłowska

PSP w Pobyłkowie Dużym
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6466
 
   Komentarze
 • Gabriela, 2011-10-31

  Program okey,ale zbyt ogólne cele szczegółowe,pozdrawiam • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016