AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Wójcik, 2010-06-23
Brzeszcze

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Joanna Wójcik
Zespół Szkół Handlowo- Usługowych
ul. Traugutta 11
43- 502 Czechowice- DziedzicePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO*
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego* Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Wójcik.
2. Nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie.
3. Czas stażu: 1 IX 2007 – 31 V 2010 r.
4. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia magisterskie na kierunku historia- Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
b) Studia podyplomowe kwalifikacyjne na kierunku Wiedza o Społeczeństwie- Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

II. Czynności organizacyjne:
L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI / UWAGI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego. - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu- złożenie planu rozwoju zawodowego. VIII/ IX 2007
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań. - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań. przez cały okres stażu
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju- autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. - złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V 2010


III. Zadania wynikające z rozporządzenia.

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI / UWAGI TERMIN REALIZACJI
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8. ust. 2 pkt. 1) - wdrażanie uczniów do samooceny (ankiety, karty ewaluacyjne ułatwiające uczniom samoocenę z zachowania oraz zdobywanych umiejętności ) - wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szkolenia, warsztaty, także z zakresu WDN- doskonalenie własnej wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury i czasopism- gromadzenie literatury z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- przygotowanie uczniów do pozaszkolnych konkursów przedmiotowych- współorganizowanie oraz organizowanie szkolnych konkursów z zakresu nauczanych przedmiotów- organizacja wycieczek edukacyjnych oraz turystyczno – krajoznawczych- udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań np. dotyczących mierzenia jakości pracy szkoły- udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej- udział w lekcjach otwartych. - notatki własne- zapisy w sprawozdaniach Komisji Przedmiotów Humanistycznych- zapisy w szkolnych dziennikach- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych. przez cały okres stażu
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8. ust. 2 pkt. 2) - komputerowe opracowywanie materiałów potrzebnych w procesie edukacyjnym - wyposażenie pracowni historycznej w filmy edukacyjne i płyty cd wykorzystywane w czasie zajęć lekcyjnych- wykorzystywanie komputera w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej- wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji- wykorzystywanie multimediów w trakcie zajęć lekcyjnych- umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji związanych z nauczanym przedmiotem - przykładowe sprawdziany, testy, analizy wyników, itp.- dokumentacja własna- wydruk strony www. przez cały okres stażu
3. Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt. 3) - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela kontraktowego lub stażysty jako obserwatora- udostępnienie innym nauczycielom autorskich scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów lub innych pomocy dydaktycznych w szkolnej bibliotece- pomoc nauczycielom rozpoczynającym prace i awans zawodowy- współpraca z nauczycielami uczącymi innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych, konkursów- aktywna praca w zespołach nauczycielskich- prowadzenie szkoleń w ramach WDN- szkolenie Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli humanistów- opublikowanie Planu rozwoju zawodowego oraz autorskich scenariuszy lekcji i testów na stronach www. - zapisy w sprawozdaniach Komisji Przedmiotów Humanistycznych- dokumentacja własna- wydruk stron www. przez cały okres stażu
4. Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4 c) - prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce, prowadzeni zajęć dodatkowych dla maturzystów- organizowanie wycieczek edukacyjnych, turystyczno – krajoznawczych- współpraca z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście - organizowanie konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na wyższych szczeblach - zapisy w dziennikach lekcyjnych- dokumentacja własna. przez cały okres stażu
5. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym (& 8 ust.2. pkt. 4 d) - studia licencjackie kierunku filologia rosyjska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. - dyplom ukończenie studiów. X 2007- VI 2010
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt. 4 e) - stała współpraca z pedagogiem szkolnym - utrzymywanie stałych kontaktów z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną- współpraca z kuratorem sądowym ( w razie potrzeby )- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,profilaktyki oraz ograniczenia absencji. - dokumentacja własna- notatki. przez cały okres stażu.
7. Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych.(§ 8 ust. 2 pkt. 5) - opis i analiza postępowania ucznia z trudnościami wychowawczymi- badanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia. - notatki- opis przypadku. przez cały okres stażu.


Zatwierdził: Sporządził:


Czechowice- Dziedzice, dnia 12. 09. 2007 r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3431


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.