AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Madaj, 2010-06-07
Piekary

Biologia, Scenariusze

Konspekt lekcji biologii: Mięczaki - budowa i ich znaczenie.

- n +

Klasa: I c Lisków 02.03.2010


Temat: Mięczaki – budowa i ich znaczenie.

Cele ogólne: wykazanie związku między budową mięczaków i ich środowiskiem życia.

Osiągnięcia uczniów – po zajęciach uczeń :
• charakteryzuje najważniejsze cechy mięczaków
• wymienia części ciała ślimaków, małży i głowonogów
• określa rodzaj narządów wymiany gazowej u poszczególnych grup mięczaków
• rozpoznaje ślimaki, małże i głowonogi spośród innych zwierząt
• wskazuje małże jako organizm produkujący perłę

Środki dydaktyczne
• prezentacja multimedialna dotycząca przedstawicieli trzech grup mięczaków.
• rysunek układu nerwowego wraz ze specjalnymi okularami do oglądania w trój- wymiarze
• karta pracy – tabela dotycząca budowy ciała poszczególnych mięczaków
• podręcznik – rysunek przedstawicieli mięczaków oraz ich budowy wewnętrznej


Metody:
• pogadanka, dyskusja
• pokaz multimedialny
• obserwacja w trójwymiarze
• praca z kartą pracy
TOK LEKCJI
1. Część organizacyjna
- powitanie i sprawdzenie obecności
- zapisanie tematu lekcji na tablicy
2. Część nawiązująca
- utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji
- sprawdzenie pracy domowej (wybranym uczniom)
3. Część postępująca
• Pogadanka nawiązująca do celów lekcji
• Dokonanie przez uczniów podziału mięczaków na ślimaki, małże i głowonogi oraz podanie znanych im przedstawicieli poszczególnych grup – zapis w formie schematu na tablicy
• Określenie środowisko życia w którym występują wybrani przedstawiciele ślimaków, małży i głowonogów.
• Przedstawienie kilku przedstawicieli ślimaków, małży i głowonogów w prezentacji multimedialnej – pokaz nauczyciela
• Omówienie podziału ciała mięczaków na głowę, nogę i worek trzewiowy, rola worka trzewiowego w tworzeniu muszli. Opisanie budowy ciała ślimaka na podstawie rysunku. Przedstawienie różnych sposobów poruszania się mięczaków.
• Uzupełnienie karty pracy przedstawiającej cechy charakterystyczne u poszczególnych mięczaków.
• Znaczenie różnych narządów wymiany gazowej. Występowanie płuc u ślimaków płucodysznych żyjących na lądzie oraz skrzeli u ślimaków skrzelodysznych żyjących w wodzie. Wymiana gazowa u głowonogów i małży za pomocą skrzeli.
• Omówienie różnych sposobów odżywiania się mięczaków. (Roślinożerność, drapieżnictwo i saprotrofizm. Znaczenie tarki w odżywianiu się ślimaków. Małże jako filtratorzy wody.)
• Znaczenie dobrze rozwiniętego układu nerwowego w procesie tworzenia pereł u małży. Zaprezentowanie komórek nerwowych budujących ten układ w obrazie trójwymiarowym.


4. Część podsumowująca
- przypomnienie celów lekcji ( co należy pamiętać z lekcji)
- ocena za aktywności uczniów na lekcji
5. Podanie pracy domowej
Określ znaczenie mięczaków w przyrodzie i życiu człowieka.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5440


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0