Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anna Wółkowska, 2010-06-06
Działdowo

Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Jak się uczyć? - scenariusz lekcji wychowawczej.

- n +


Lekcja otwarta
Godzina wychowawcza

Temat lekcji: Jak się uczyć?
Cel główny: podwyższenie jakości pracy ucznia poprzez kształtowanie postawy świadomego zdobywania wiedzy

Cele szczegółowe:
• uświadomienie uczniom motywów uczenia się
• szukanie sposobów radzenia sobie z trudnościami
• wzmacnianie u uczniów naturalnej motywacji do uczenia się
• poznanie sposobów efektywnego uczenia się
• rozwijanie działania i współpracy w grupie
• rozwijanie efektywnej komunikacji
• wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań

WSTĘP
Nauczyciel prezentuje slajd przedstawiający temat lekcji i pyta uczniów, jakie zagadnienia związane z tym tematem mogą być na zajęciach realizowane.
Przykładowe odpowiedzi uczniów:
- po co się uczymy
- jakie trudności napotykamy podczas uczenia
- jak sobie radzić z trudnościami w nauce
- jak skutecznie się uczyć

ROZWINIĘCIE
1. Rozmowa - wywiad
Nauczyciel przeprowadza krótki wywiad z 3 - 4 uczniami:
- czy lubisz się uczyć?
- kiedy się uczysz?
- ile czasu dziennie zajmuje Ci nauka (średnio)?
- czy uczysz się systematycznie?
- czy napotkałeś(aś) kiedykolwiek problemy podczas uczenia się?


2. Nauczyciel pyta, co należy rozumieć pod terminem „motywacja”?.
Najprościej rzecz ujmując, to pewna celowość w działaniu, pobudzenie do działania.
Problem motywacji jest nierozerwalnie związane z działalnością człowieka. Gdy mamy motywację do czegoś, to ona nas pociąga do działania, a w innym przypadku, gdy nie mamy motywacji, nic nie robimy.
Motywacja może być wewnętrzna lub zewnętrzna:
wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartości samo w sobie. Jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś;
zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub pozwala uniknąć kary. W szkole takiej motywacji sprzyja system nagród i kar oraz cały zbiór przepisów regulujących tok nauki.
3. Nauczyciel prosi uczniów o podanie na kartce powodów, dla których się uczymy. Następnie uczniowie wypisują w grupach powody uczenia się oraz ustalają na forum klasy kilka głównych motywów, np.:
1. uczenie się dla uczenia,
2. uczenie się w celach korzyści osobistych,
3. uczenie się ze względu na utożsamianie się z grupą,
4. pragnienie osiągnięcia powodzenia i uniknięcia niepowodzenia,
5. uczenie się ze względu na nacisk i przymus,
6. poczucie obowiązku,
7. praktyczne cele życiowe,
8. uczenie się ze względu na potrzebę społeczną.

Na zakończenie tego ćwiczenia nauczyciel prezentuje również slajd o dwóch rodzajach motywacji (poznawcza i lękowa) i prosi uczniów o ich objaśnienie i podanie korzyści lub niekorzyści z nich wypływających.
4. Nauczyciel przedstawia uczniom rozsypankę i prosi o ułożenie z niej kluczowego hasła:

samych się siebie dla uczymy

5. W grupach uczniowie zastanawiają się nad tym, co im przeszkadza w uczeniu się, jakie trudności napotykają, gdy muszą się nauczyć czegokolwiek i w jaki sposób je pokonują. W tym celu wypisują na plakatach, jakie czynniki pozytywnie, a jakie negatywnie wpływają na ich uczenie się. Należy podkreślić, że każdy ma w tym względzie bardzo różne doświadczenia i na pewno odnosi sukcesy w przezwyciężaniu trudności.


Każda grupa referuje wyniki swojej pracy.
SKUTECZNE UCZENIE SIĘ
czynniki pozytywne czynniki negatywne
W dyskusji uzupełniamy ustalenia wspólne dla klasy i zastanawiamy się nad sposobami radzenia sobie z daną trudnością.
6. Nauczyciel stara się zebrać i uporządkować wypowiedzi uczniów i pyta o zasady dobrego uczenia się/ od czego zależy sukces szkolny. Uświadamia uczniom, że przezwyciężanie trudności w uczeniu się pozwala skrócić czas przeznaczony na naukę oraz zmniejszyć przykrości związane z niepowodzeniami. Nauczyciel na koniec przedstawia uczniom pomysły na to, jak się efektywnie uczyć. Decydują o tym cztery czynniki: zainteresowanie tematem, zrozumienie, koncentracja uwagi i dobre samopoczucie.

PODSUMOWANIE
1. Na zakończenie nauczyciel prezentuje slajdy obrazujące ilość zapamiętywanych przez człowieka wiadomości. Wspólnie z uczniami, metodą „burzy mózgów”, wyciąga wnioski wynikające z powyższego schematu.
2. Ucząc się wzbudzamy w sobie nastawienie na zapamiętanie. Aktywna postawa sprzyja przyswajaniu wiedzy.
Uwierz w swoje możliwości! Zgodnie z powiedzeniem:
„Jeśli myślisz, że potrafisz, to prawda. Jeśli myślisz, że nie potrafisz, to również
jest prawdą”.
Metody i formy pracy
pogadanka
dyskusja
praca w grupach
burza mózgów
Środki dydaktyczne
arkusze papieru
slajdy
mazakiZAŁĄCZNIK NR 1
Czynniki pozytywne:
- rozbudzanie pasji i zainteresowań
- powiązanie wiedzy z codziennością
- poczucie kompetencji
- pozytywna informacja zwrotna (pochwały, nagrody)
- wsparcie emocjonalne
- właściwe warunki do nauki
- zainteresowanie tematem
- zrozumienie
- koncentracja uwagi
- dobre samopoczucie

Czynniki negatywne:
- brak chęci do nauki
- brak własnego miejsca do nauki
- choroba i złe samopoczucie
- zmęczenie
- wygórowane ambicje
- problemy w domu
- problemy uczuciowe
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11982
 
   Komentarze
 • lusia @34, 2012-12-02

  przydatne:) myślałam że dzieciaki nie będą zainteresowane taką lekcją
  (mają po 13 lat )lecz ich reakcja była przeciwna-na koniec wszyscy
  wiedzieli jak się uczyć (i to efektywnie ) dziękuje w imieniu swoim i
  dzieciaków • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016