AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dariusz Kopczyński, 2010-06-03
Opole

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Nauka rzutu do kosza z biegu- minikoszykówka. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

- n +

KONSPEKT LEKCJI
KOSZYKÓWKA
TEMAT: Nauka rzutu do kosza z biegu- minikoszykówka.
CELE GŁÓWNE:
UMIEJĘTNOŚCI: -uczeń potrafi prawidłowo wykonać rzut z biegu po podaniu,
rzut z biegu po kozłowaniu
MOTORYCZNOŚĆ: -uczeń kształtuje koordynację ruchów, siłę RR, skoczność
WIADOMOŚCI: -uczeń wie jak prawidłowo operować piłką,
-uczeń wie jak prawidłowo wykonać rzut z biegu po podaniu,
rzut z biegu po kozłowaniu
-uczeń wie na czym polega błąd kroków, kozłowania
WYCHOWANIE: -uczeń potrafi działać w zespole
-uczeń kształtuje postawę samokontroli i samooceny,
-uczeń ma poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie

INFORMACJE:

MIEJSCE ZAJĘĆ: Sala sportowa
KLASA: IVa
PŁEĆ: Dz i Ch
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 23
CZAS: 45 min.
PRZYBORY: piłki, szarfy, pachołki
PROWADZĄCY: Dariusz Kopczyński
TOK LEKCYJNY ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DOZOWANIE UWAGI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
CZĘŚĆ WSTĘPNA1.Zorganizowanie grupy, motywacja do zajęć2.Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach 1. Zbiórka 2. Powitanie sportowe i sprawdzenie obecności, stroju sportowego1. Podanie tematu lekcji2. Zabawa ożywiająca. Berek samolot. 12 min.3 min Ustawienie w dwuszeregu
3. Rozgrzewka 1. Bieg po obwodzie sali, na przemianstronne krążenia RR w przód, zmiana- krążenia w tył,2. Bieg po obwodzie sali, obustronne krążenia RR w przód, zmiana- w tył,3. Bieg po obwodzie sali, przekładanka twarzą do wnętrza sali, zmiana- przekładanka twarzą na zewnątrz sali,4. Krok odstawno- dostawny po obwodzie sali twarzą do wnętrza sali, zmiana- twarzą na zewn. sali5. W biegu po obwodzie sali na sygnał: przysiad, następnie wyskok w górę z RR uniesionymi w górę, 6. W marszu po obwodzie sali na sygnał: wyrzucenie piłki zza głowy w górę w przód, złapanie piłki w jak najwyższym punkcie,7. W marszu: kozłowanie piłki PR , na sygnał zmiana kierunku kozłowania i ręki kozłującej.8. Postawa w stojąc w rozkroku, piłka między stopami, opad T w przód, skrętoskłony do piłki, 9. Postawa stojąc, krążenia piłki dookoła głowy, tułowia, kolan, stóp i z powrotem,10. Postawa stojąc w rozkroku, toczenie piłki między nogami- „ósemka”,11. Postawa stojąc, nogi szeroko, stopy ułożone równolegle, kozłowanie piłki z ręki do ręki przed sobą, 12. Postawa stojąc, kozłując piłkę PR przejście do klęku, z klęku do siadu prostego i z powrotem; zmiana ręki. 9 min.5-7x5-7x6x8x2x8x Zmiana krążenia następuje podczas biegu.Zwracamy uwagę żeby stopy się nie dotykały.Sygnał daje prowadzący.Rozdanie piłek.Zwracamy uwagę żeby ćwiczący nie patrzył na piłkę. Ćwiczenie można wykonać w biegu.Ustawienie ćwiczących w kole. Zwracamy uwagę na jak największą szybkość wykonania. Dokonujemy zmiany kierunku krążenia. Zwracamy uwagę na pracę opuszków wszystkich palców podczas toczenia piłki. Dokonujemy zmianę kierunku toczenia piłki.Piłka nie powinna się odbijać wyżej jak do wysokości kolan.

CZĘŚĆ GŁÓWNA4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności 1.Nauczanie przeskoku bez piłki przez materac. Pierwszy z rzędu wybiega, wykonuje przed materacem odbicie z NL, ląduje za materacem NP, następnie wykonuje krok odbicie z NL, wyprowadza RP w górę, markując rzut do kosza.2. Ćwiczący biegną wokół sali, na sygnał prowadzącego wykonują przeskok i markowanie rzutu3. Bieg, podanie i zebranie piłki z ręki współćwiczącego, dwutakt zakończony rzutem na kosz. 4. Rzut z biegu po podaniu piłki do partnera stojącego w rogu boiska i podaniu powrotnym.5. Nauczanie rzutu z biegu po kozłowaniu: po 3,5 kozłach.6. Ustawienie w dwóch rzędach po obu stronach kosza, ćwiczący po prawej stronie kosza trzymają piłki. Ćwiczący z prawej strony kosza wykonuje dwutakt i rzut do kosza, ćwiczący z lewej strony kosza zbiera piłką po rzucie. Obaj ćwiczący po wykonaniu ćwiczenia ustawiają się na końcu rzędu po przeciwnej stronie kosza.7. Rzut z biegu po podaniu do czterech stałych podających.8. Gra szkolna. 28 min.4x4-5x4-5x3-4x4min4min10min 5min Ćwiczący ustawieni w rzędzie. 4-5 m od kosza (najpierw z prawej, następnie z lewej strony) położony materac.Zwracamy uwagę na prawidłową pracę RR i NN.Zwracamy uwagę na prawidłową pracę RR i NN.Zmiany podających na sygnał prowadzącego.Podział na zespoły. Rozdanie szarf.
CZĘŚĆ KOŃCOWA5.Uspokojenie organizmu. 6. Czynności organizacyjno wychowawcze związane z zakończeniem lekcji. 1. Zabawa „minutka”.1. Omówienie błędów popełnionych podczas ćwiczeń,pożegnanie grupy.2. Zakończenie lekcji.Rzut z biegu po podaniu- technika wykonania


Rzut z biegu charakteryzuje się wykonaniem przeskoku (dwutaktu, dwukroku),
w trakcie którego rzucający otrzymuje piłkę od partnera. Przy rzucie prawą ręką przeskok rozpoczyna się odbiciem z lewej nogi na prawą- pierwszy długi krok dwutaktu(w tym momencie rzucający powinien otrzymać piłkę). Następnie wykonuje drugi-krótszy-krok
z nogi prawej na lewą, skacząc w górę i wykonując rzut jednorącz znad głowy. Lądowanie po rzucie następuje na dwie nogi. Przy rzucie lewą ręką przeskok rozpoczyna się odbiciem z nogi prawej na lewą oraz w drugim kroku wykonaniem przeskoku na prawą nogę odbiciem w górę do rzutu.LITERATURA

Alert A., ( 2001 ) Koszykówka – podstawy techniki i taktyki. AWF Katowice.
Arlet T., ( 2001 ) Koszykówka - podstawy techniki i taktyki gry. Kraków.
Huciński T., ( 1992 ) Koszykówka – atlas ćwiczeń (szkolenie techniczno-taktyczne
wzorowane na koszykówce amerykańskiej) Warszawa.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7615


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2