Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Iwona Radoń, 2010-06-03
Izdebnik

Język polski, Plany pracy

Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego w kl. III gimnazjum.

- n +

Plan pracy na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego
w klasach III gimnazjum
Cele ogólne:
Wyrównanie zaległości edukacyjnych z lat poprzednich (fonetyka).
Powtórzenie wiadomości z poetyki (rodzaje i gatunki literacki, środki stylistyczne).
Powtórzenie wiadomości o zasadach redagowania podstawowych form wypowiedzi pisemnej (zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, recenzja, sprawozdanie, list prywatny i oficjalny, charakterystyka, pamiętnik, rozprawka i inne wg potrzeb).
Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez analizowanie i rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
Metody pracy: pogadanka z elementami wykładu, praca w grupach, praca z tekstem, ćwiczenia przedmiotowe.
Rozkład materiału:
(tematy poszczególnych jednostek lekcyjnych zostały ponumerowane. Problematykę zajęć podajemy kursywą w kwadratowych nawiasach)
FONETYKA (6 godzin)
1.Głoska, litera, sylaba, czyli o najmniejszych cząstkach wyrazów i słów.
[Fonetyka jako nauka o dźwiękach. Definiowanie podstawowych pojęć (fonacja, fon, głoska, litera, alfabet, sylaba).Podział wyrazu na głoski, litery, sylaby. Sylaby zamknięte i otwarte.
Prawidłowe przenoszenie wyrazów.]
2.Jak powstają głoski?
[Ruchome i nieruchome narządy mowy. Udział narządów mowy w powstawaniu i klasyfikacji głosek.]
3.Głoski mają swoją charakterystykę.
[Podstawowy podział głosek: samogłoski, spółgłoski. Charakterystyka głosek ze względu na;
- udział wiązadeł głosowych
- ruch podniebienia miękkiego
- ruch środkowej części języka
Dla zainteresowanych:
Charakterystyka głosek ze względu na stopień zbliżenia narządów mowy i miejsce artykulacji.]
4. Kto z kim przestaje…, czyli o upodobnieniach fonetycznych.
[Upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie.
Przyczyny powstawania wzajemnego oddziaływania (kierunek upodobnienia)
Różnice między mową w pismem – konsekwencje ortograficzne.]
5.O takich , co wypadają z szeregu. Uproszczenie grupy spółgłosek
[Pojęcie uproszczenia grup spółgłoskowych.Przyczyny i mechanizm powstawania zjawiska.
Uproszczenia uprawnione i nieuprawnione]

6.To Polaka rola. Topola Karola. Czyli o akcencie.
[Pojęcia: akcentu wyrazowego i zdaniowego, rodzaje intonacji. Zasady akcentuacji wyrazów w polszczyźnie Błędy akcentuacyjne.]

POETYKA (4 godziny)
7.Powtórzenie wiadomości o rodzajach literackich.
[Wyznaczniki rodzajowe epiki, liryki i dramatu.]
8.Powtórzenie wiadomości o gatunkach literackich.
[Gatunki liryczne, epickie i dramatyczne oraz ich główne cechy gatunkowe. Gatunki mieszane.
Gatunki z pogranicza literatury, nauki i publicystyki]
9.Słowem malowane, czyli o środkach stylistycznych.
[Fonetyczne, słowotwórcze, składniowe i leksykalne środki stylistyczne.Funkcja środków artystycznych]
10.Słowem malowane – ćwiczenia
[Ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i określaniu funkcji środków stylistycznych]

REDAGOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNEJ (14 godzin)

11.Jak uzasadnić swoją opinię? Tekst argumentacyjny i rozprawka. – 2 godz.
[Zasady redagowania tekstu argumentacyjnego i rozprawki. Ćwiczenia redakcyjne.]
12.Minimum słów, maksimum treści. Czyli o planie i streszczeniu.
[Zasady redagowania planu i streszczenia. Ćwiczenia redakcyjne.]
13.Jak opisać to, co widzę i czuję?
[Zasady redagowania opisu sytuacji. Zasady redagowania opisu przeżyć wewnętrznych.
Ćwiczenia redakcyjne.]
14.Dzieło natury, dzieło rąk ludzkich – jak w opisie oddać ich piękno?
[Zasady redagowania opisu przedmiotu dzieła sztuki i krajobrazu. Ćwiczenia redakcyjne.]
15.Portret ciała i duszy słowem malowany, czyli o charakterystyce raz jeszcze.
[Zasady redagowania charakterystyki (bohatera jednostkowego, zbiorowego, charakterystyka porównawcza) Ćwiczenia redakcyjne.]
16.“Drogi pamiętniku...”, czyli jak zapisać wspomnienia?
[Zasady redagowania pamiętnika i dziennika. Ćwiczenia redakcyjne.]
17. Jak informować odbiorcę , czyli o notatce prasowej i encyklopedycznej.
[Zasady redagowania notatki prasowej i encyklopedycznej. Ćwiczenia redakcyjne.]
18. Sprawozdanie, czyli okiem uczestnika lub świadka.
[Zasady redagowania sprawozdania. Ćwiczenia redakcyjne.]
19.Recenzja- zachęcamy lub zniechęcamy odbiorcę.
[Zasady redagowania recenzji. Ćwiczenia redakcyjne.]
20. “Ludzie listy piszą”- List prywatny i oficjalny.
[Zasady redagowania listu prywatnego i oficjalnego. Ćwiczenia redakcyjne.]
21.“Zwracam się z uprzejmą prośbą”, czyli jak napisać dobre podanie?
[Zasady redagowania podania. Ćwiczenia redakcyjne.]
22.Fakty w życiu ważne i ważniejsze – redagujemy życiorys i CV
[Zasady redagowania życiorysu i CV. Ćwiczenia redakcyjne.]
23.Zapraszam, życzę, dedykuję – krótkie formy użytkowe.
[Zasady redagowania zaproszenia, życzeń, dedykacji.Ćwiczenia redakcyjne.]
24.Uwaga! Uwaga! - ogłoszenie, zawiadomienie.
[Zasady redagowania ogłoszenia, zawiadomienia, odezwy.Ćwiczenia redakcyjne]

ROZWIĄZYWANIE I ANALIZA PRZYKŁADOWYCH TESTÓW (10 godzin)
(na dwie godziny lekcyjne przewidziany jest jeden test)
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - analiza i rozwiązywanie archiwalnych testów egzaminacyjnych udostępnionych przez OKE na stronach internetowych.
Doskonalenie:
- czytania ze zrozumieniem i interpretowania rozmaitych tekstów kultury;
-wyszukiwania informacji, odnajdywania i interpretowania związków przyczynowo-skutkowych;
-dostrzegania i analizy kontekstów;
-właściwego formułowania, porządkowania i wartościowania argumentów uzasadniających stanowisko własne lub cudze;
-redagowania tekstów o charakterze informacyjnym i perswazyjnym.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 16410
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016