AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kinga Owczarek, 2010-05-31
Warszawa

Język polski, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z baroku do podręcznika Potęga Słowa.

- n +

Opracowanie: K.Owczarek, Zespół Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych w Warszawie

A
1. Wyjaśnij, na czym polegał zakład Pascala (2)


2. Ponumeruj obrazy, dopasowując je do właściwych malarzy (5)
Caravaggio 1 Rubens 2 Rembrandt 3

W rzeźni Zdjęcie z krzyża Złożenie do grobu Lekcja anatomii doktora Tulpa
Sąd Parysa
3. Podaj autorów następujących utworów: (5)
Do trupa
Krótkość żywota
Człowiek
Sonet IIII. O wojnie naszej, którą wiedziemy w szatanem, światem i ciałem
Wojna chocimska

4. Nazwij środki stylistyczne charakterystyczne dla literatury baroku (2)
a)Ty jednak milczysz, a mój język kwili
Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze
Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodze

b)Oczy twe nie są oczy, ale słońca jaśnie
Świecące, w których blasku każdy rozum gaśnie

5. Opisz tematykę i przedstaw głównych twórców obu nurtów w sztuce baroku (6)
6. Kim byli bohaterowie Świętoszka: (4)
Marianna
Kleant
Walery
Damis
7. Wymień i omów 3 cechy kultury sarmackiej (6)


8. Opisz w 4 zdaniach tematykę wiersza pt. Do trupa (3)9. Uzupełnij luki: (9)
Barok zaczął się pod koniec ………….w. a zakończył w połowie………..w.
Nazwa barok oznacza……………………………………………………….
Organizacja kościelna surowo karząca heretyków to…………………………………
Odpowiedzią Kościoła na powstawanie nowych wyznań religijnych była……………………..
O zakonie …………………… mówi się, że był armią papieską.
Głównym przedstawicielem nurtu poezji dworskiej w Polsce był…………………………..
Jednym z głównych przedstawicieli nurtu metafizycznego w literaturze był…………………
Twórcy literatury ………………………zajmowali się tematyką szlachecką.
Topos vanitas oznacza, że w literaturze i sztuce występują …………...………………………..


Suma 42pkt. 0-14 (1) 15-21 (2) 22-28 (3) 29-35 (4) 36-42 (5)
B
1. Uzupełnij luki: (9)
Aby rozwijała się tylko jedna religia Kościół katolicki rozpoczął ………………………….
……………………………to organizacja, której członkowie mieli wykrywać wszystkie antykościelne działania.
Barok trwał od końca……………..w. do połowy…………w.
Portugalskie słowo barocco (barok) oznacza…………………………….
Szczególne posłuszeństwo władzy papieskiej to cecha zakonu……………………….
Jan Chryzostom Pasek to przedstawiciel literatury…………………….
Twórcy poezji……………………interesowali się zagadnieniami religijnymi i filozoficznymi
Autorem Wojny chocimskiej jest……………………………………..
Nurt poezji dworskiej inaczej nazywany jest………………………………
2. Wyjaśnij, dlaczego Pascal nazwał człowieka trzciną myślącą (2)


3. Wymień i opisz dwa modele sztuki baroku (tematyka, malarze) (6)
4. Ponumeruj obrazy, dopasowując je do właściwych malarzy (5)
Rubens 1 Rembrandt 2 Caravaggio 3

Zdjęcie z krzyża Sąd Parysa Złożenie do grobu Lekcja anatomii doktora Tulpa
W rzeźni
5. Podaj autorów następujących utworów: (5)
Listy do Marysieńki
Człowiek
Sonet V. O nietrwałęj miłości rzeczy świata tego
Do trupa
Pamiętniki
6. Nazwij środki stylistyczne charakterystyczne dla literatury baroku (2)
a)I mrozem pałam i ogniami leję,
Mróz gorejący, a ogień lodowy

b) Białe jest mleko…
Biały łabędź…
Biały kwiat…
Ale bielsze mej panny płeć twarzy i szyje…
7. Opisz w 4 zdaniach tematykę wiersza pt. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (3)8. Kim byli bohaterowie Świętoszka: (4)
Elmira
Doryna
Damis
Orgon
9. Wymień i omów 3 cechy kultury sarmackiej (6)

Suma 42pkt. 0-14 (1) 15-21 (2) 22-28 (3) 29-35 (4) 36-42 (5)
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4368


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.33Ilość głosów: 3