AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Traczyk, 2010-05-30
Wadowice

Język angielski, Sprawdziany i testy

Kartkówka z czasu Past Simple - kl.V.

- n +

KL.V PAST SIMPLE
GR.A
I. Uzupełnij prawidłową formą czasownika w czasie Past Simple

1. We (do)…………………the shopping an hour ago.
2. Peter (have) …………………a shower in the morning.
3. It (rain) ………………… here an hour ago.
4. She (tell) ………………… me the time.
5. I (be) ………………… very tired.
6. Max and Henry (watch) ………………… an interesting film.

II. Zmień zdania twierdzące na pytające:

1. She got up at 11 o’clock last Saturday. ………………………………………………………………….
2. They were composers. …………………………………………………………………………………………..
3. Mike cycled in the park two hours ago. ………………………………………………………………….

III. Od podanych zdań utwórz przeczenia:

1. Mark’s parents were at home last night. ……………………………………………………….
2. Susan worked all night yesterday. ……………………………………………………………………….
3. You and your sister saw a crocodile in Africa in 1997.
…………………………………………………………………………………….

IV. Wpisz odpowiednią formę czasowników:
…………-came …………-put …………-stole know-………
read-………… write-……… …………-tried eat-………

V. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania:
1. His father washed the car last weekend. ……………………………………….
2. Mark and Sue ate pizza yesterday. ………………………………………..GR.B
I. Uzupełnij prawidłową formą czasownika w czasie Past Simple:

1. Megan (go) …………………… to London two days ago.
2. Mike and Peter (be) …………………… singers.
3. That plane (fly) ……………………… to Portugal.
4. They (buy) …………………… a car last weekend.
5. Yesterday I (dance) ………………… all night.
6. You (wear) ………………… a uniform when you were at school.

II. Zmień zdania twierdzące na pytające:

1. The last lesson began at 3.15. ………………………………………………………………………….
2. My father worked in a bank in 1999. …………………………………………………………….
3. She was born in Australia. ………………………………………………………………………….

III. Od podanych zdań utwórz przeczenia:

1. Helen met her husband in 1997. …………………………………………………………………….
2. Mary was with her brother at the cinema. …………………………………………………………
3. Andy and Peter cooked dinner last Friday. …………………………………………………………………….

IV. Wpisz odpowiednią formę czasowników:
find-……… sit-…… take-………… ………-felt
…………-stood make-………… drink-……… ………-travelled

V. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania:
1. My parents visited the museum yesterday evening. ………………………………….
2. Cavemen lived in caves. ………………………………….
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 22662


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.94Ilość głosów: 62