AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kukla, 2010-05-28
Radzionków

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OKRES TRWANIA STAŻU
01.09.2007 – 31.05.2010

Mgr inż. Katarzyna
Publiczne GimnazjumTermin rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2010r.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. O systemie oświaty(z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz 329
2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) Dz. U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr106, poz. 668 i Nr 162. poz. 1118, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
1. Poznanie procedur awansu zawodowego
i opracowanie planu rozwoju:
• wstępna analiza własnych umiejętności,
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących oświaty, awansu zawodowego itd.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego:
• założenie teczki „Awans zawodowy”,
• gromadzenie dokumentacji,
• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
WYMAGANIA :

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy dydaktycznej i wychowawczej:
• studiowanie literatury fachowej, wyszukiwanie informacji pomocnych w nauczaniu w internecie,
• udział w kursach, warsztatach i konferencjach,
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy:
• doposażenie pracowni w nowe pomoce naukowe, plansze z wzorami itp.,
• prowadzenie naściennej gazetki w pracowni matematycznej,
• wzbogacanie biblioteczki matematycznej o nowe pozycje wydawnicze,
• przystąpienie do projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła”
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły :
• praca w zespole matematyczno – przyrodniczym,
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z rodzicami
• współpraca z samorządem szkolnym,
4. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych: testy, ankiety, karty ewaluacji.
5. Współorganizowanie akademii, imprez, konkursów, autorskich inicjatyw.
6. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do wzbogacania warsztatu pracy:
• przygotowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy,
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.
• opracowani prezentacji multimedialnych w programie Power Point,
• opracowywanie materiałów na spotkania z rodzicami,
• śledzenie aktualności na portalach internetowych,
2. Włączenie się w budowanie strony internetowej szkoły:
• prowadzenie działu matematycznego,
• współtworzenie podstrony o tematyce unijnej,
3. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych:
• w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczanym przedmiotem,
• opublikowanie opracowanego planu na łamach portalu edukacyjnego,
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej wykorzystując znane programy komputerowe.
§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych:
• dla nauczycieli zespołu matematyczno – przyrodniczego,
• dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
2. Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktyczno – wychowawczych :
• na stronach portali edukacyjnych,
• innym nauczycielom mojej szkoły,
3. Aktywne uczestnictwo w pracy WDN.
4. Praca w zespole przedmiotowym:
• wspólna wymiana doświadczeń,
• opracowanie referatów wygłoszonych na spotkaniach zespołu,
• analizowanie wyników Egzaminu zewnętrznego,
5. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji nauczycielom stażystom i kontraktowym
• dzielenie się własnymi doświadczeniami,
• udostępnianie opracowanych dokumentów itp.
5. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. B

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
1. Aktualizacja kursu egzaminatora na portalu OKE.


2. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE.

§ 8 ust 2 pkt 4 lit.C

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym


2. Systematyczne przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych.
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów:
• olimpiad przedmiotowych,
• konkursu międzynarodowego KANGUR,
• innych w miarę możliwości.
4. Bezpośrednie zaangażowanie się w projekty edukacyjne
• „Lepsza szkoła”- organizowany przez wydawnictwo GWO,
• „Uczeń z klasą”- organizowany przez Gazetę Wyborczą,
• Inne w miarę możliwości.
5. Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Wrocławskim.


6. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Organizowanie pomocy dla potrzebujących:
• Współpraca z Domem Dziecka w Stolarzowicach,
• Współpraca z MOPS.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Tarnowskich Górach


3. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.


4. Współpraca z Policją5. Uczestniczenie w imprezach kulturalno – naukowych WEKSiT w Tarnowskich Górach:
• Gwarki,
• Wiosna Naukowa,
• Konkursy itp.
6. Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
• Ustalenie, iż zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie i wnioski.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14340


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.