AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Gumulak, 2010-05-25
Rybnik

Język polski, Konspekty

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum na temat: Pieniądze jako temat literacki (na podstawie „Skąpca” Moliera i innych lektur).

- n +

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

Temat: Pieniądze jako temat literacki (na podstawie „Skąpca” Moliera i innych lektur)


Cele lekcji:

Ceł główny: uczeń gromadzi materiały do rozprawki dotyczącej wartości materialnych w życiu człowieka

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna lektury, w których pojawia się temat pieniędzy,
- zna związki frazeologiczne związane z pieniędzmi,
- zna synonimy słowa `pieniądze`,
- formułuje argumenty do podanej tezy.

Środki dydaktyczne: papier, mazaki, słownik frazeologiczny
Metody pracy: burza mózgów, praca ze słownikiem, ćwiczenia praktyczne
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa – w parach


Przebieg lekcji:

Ogniwo wstępne

1. Prezentacja tematu lekcji.
2. Zgromadzenie synonimów do słowa pieniądze („burza mózgów”).

PIENIĄDZE – forsa, gotówka, grosze, banknoty, fundusze, kasa, majątek, dochody, bogactwo...

Ogniwo właściwe:

1. Wypisanie na tablicy związków frazeologicznych ze słowem `pieniądze` (praca ze słownikiem).

(np. pieniądze się kogoś nie trzymają, wyrzucać pieniądze w błoto, pieniądze szczęścia nie dają, mieć pieniędzy jak lodu, czas to pieniądz, za żadne pieniądze, dochodzić do pieniędzy...)

2. Wykonanie notatki w formie mapy pamięci dotyczącej poznanych utworów literackich poruszających temat pieniędzy (praca w parach, na szarym papierze).

(np. Opowieść wigilijna Karola Dickensa, Balladyna Juliusza Słowackiego...)

3. Omówienie kilku prac uczniów, wspólna notatka na tablicy.
4. Przypomnienie wiadomości o rozprawce.
5. Wybór przysłowia, które mogłoby być tezą rozprawki (Pieniądze szczęścia nie dają).
6. Zapisanie na tablicy przykładowych argumentów.
(np. Nawet za największe pieniądze nie można kupić przyjaciela. Chęć bogacenia się przysłania ludziom inne, ważniejsze wartości...)

Ogniwo końcowe:
1. Zadanie domowe – korzystając z materiałów zgromadzonych na lekcji, napisz plan rozprawki na temat:

Pieniądze szczęścia nie dają. Czy zgadzasz się z tymi słowami? Odpowiedź uzasadnij, podając przykłady z literatury.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9619


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1