AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Zawidzka, 2010-05-24
Odolanów

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusz zajęć z nauczania zintegrowanego : Polska i jej sąsiedzi .

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘC ZINTEGROWANYCH DLA KL III

TEMAT BLOKU: POLSKA NASZA OJCZYZNA

TEMAT DNIA: POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

CELE GŁÓWNE:
• Poznanie państw sąsiadujących z Polską
• wdrażanie do korzystania i zdobywania informacji z mapy.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
określa położenie Polski w Europie /określa kierunki na mapie/
wskazuje i nazywa kraje sąsiadujące z Polską
umie rozróżniać flagi państw,
potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności,
zachęcanie do aktywności na zajęciach.
METODY:
podające: opis, objaśnienie
eksponujące: pokaz,
praktyczne: praca z tekstem, praca z mapą, ćwiczenia praktyczne
aktywizujące: problemowa
FORMY: zbiorowa , grupowa , zróżnicowana, indywidualna,

POMOCE DYDAKTYCZNE: mapa Polski i państw sąsiadujących , kontur Polski i innych państw, flagi państw sąsiadujących z Polską, karty pracy indywidualnej, karty pracy , prezentacja multimedialna , list z pytaniami (wiadomości o Polsce) , bilety ,wizytówki z nazwami państw ,kartki zawierające informacje o każdym z państw , karty pracy indywidualnej (mapa konturowa Europy, tekst z do uzupełnienia) , gazety , imitacja monet , krzyżówki , zielone i czerwone kartoniki.

Zapis w dzienniku:
Położenie Polski w Europie . Państwa graniczące z Polską .Utrwalenie wiadomości o Polsce.

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
1. Powitanie gości i dzieci.

2. Nauczyciel wyjaśnia kryteria oceny pracy w trakcie zajęć.
Poprawność zadań i aktywność będzie nagradzana imitacją monet ( złotówek ).
3. Nauczyciel otwiera tablicę , na której zaszyfrowany jest temat zajęć .
Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i rozszyfrowują hasło .
Temat : POLSKA I JEJ SĄSIEDZI .

4. Prezentacja multimedialna : „ Położenie Polski „– animacja ( Program z płyty : Wesoła szkoła 3 ) .

5. Wskazanie na mapie politycznej Europy państw sąsiadujących z Polską. Określenie położenia Polski w Europie (Polska leży w samym środku Europy)


6. Prezentacja multimedialna : „ Letni obóz „ ( program Wesoła szkoła 3 )
7. Program komputerowy : „ Letni obóz „ – flagi – państwa sąsiadujące ( Wesoła szkoła 3 )
8. Zaproszenie do podroży ( drama )
Do sali wchodzi listonosz i przynosi list adresowany do dzieci. Uczniowie dziękują za list, a jeden z uczniów odczytuje jego treść.
----------------------------------------------------------

Warszawa, 14 maja 2004r.

Gratuluję!
Komputer losowo wybrał Waszą klasę i w nagrodę wyruszycie dzisiaj na ciekawą wycieczkę.
Odwiedzicie i poznacie państwa, które sąsiadują z Polską.
Najpierw musicie odpowiedzieć na pytania dotyczące Waszej Ojczyzny .

Życzę niezapomnianych wrażeń w czasie podróży.
Podróżnik Sobieradzik.
---------------------------------------------------------------
9. Utrwalenie wiadomości o Polsce .
Nauczyciel odczytuje pytania z listu.
* Jak nazywa się nasze państwo ?
* Jak nazywają się mieszkańcy Polski ?
* Podaj nazwę morza nad którym leży Polska.
* Podaj nazwę stolicy Polski .
* Jakie są polskie barwy narodowe?
* Jaka jest największa rzeka Polski ?
* Jak nazywa się nasze województwo ?
* Co jest godłem Polski ?
* Czy Polska należy do unii europejskiej ?
* Jak nazywa się kontynent , na którym leży Polska ?
Wybrany uczeń odpowiada na pytanie. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi losuje
bilet do wybranego państwa . Siada na miejsce .
10. Wyszukiwanie informacji na temat państw sąsiadujących z Polską.

11. Opracowanie wizytówek państw - praca grupowa
Nauczyciel dla każdej pary przygotowuje krótki tekst o wybranym państwie, w którym muszą się znaleźć potrzebne informacje . Wiadomości te dzieci wykorzystają do uzupełnienia kart pracy.
Otrzymujecie tekst o państwie po którym podróżujecie. Przeczytajcie go cicho i uważnie, a następnie uzupełnijcie kartę pracy - wizytówkę państwa.
Czas wykonania zadania 10 minut.
Dziecko, które wykona wcześniej zadanie, siada na dywanie.
Dzieci, które usiądą na dywanie - tarasie widokowym, wykonują z gazet lunety i patrząc na mapę wyszukują swoje państwo.

12. Prezentacja państw.
Wszyscy uczniowie siedzą na dywanie.

Uczniowie odczytują informacje z karty pracy.
Na ścianach klasy umieszczone są flagi państw i wizerunki dzieci z flagami z
poszczególnych krajów ,sąsiadujących z naszym krajem.
Zadaniem uczniów jest odnalezienie flagi i wizerunku dziecka wylosowanego
państwa i przypięcie do konturu danego kraju .

Prezentują flagę, wskazując ją na tablicy. Pod flagą przypinają wizytówkę państwa.

13. Określanie położenia państw na mapie . Obserwując przez lunetę mapę, każdy z was znalazł państwo do którego dzisiaj pojechał.
Oto kontury państw. Prezentacja konturów na tablicy przez nauczyciela.
Który z nich to kontur Polski?
- Proszę kolejno przedstawicieli grup o odszukanie państwa na mapie i przypięcie właściwego konturu.
- Określ, gdzie znajduje się to państwo względem Polski.

W tym czasie wszyscy wyszukają i podpiszą państwa na konturowych mapach Europy w swoich kartach pracy (Wesoła szkoła. Karty pracy. Klasa 3. Część 3.: odgadywanie nazw państw na podstawie ich flagi; rozpoznawanie stolic omawianych krajów – karta nr 70, ćwiczenia 1. i 2.).

- Wymień zachodniego sąsiada Polski, południowych sąsiadów, sąsiadów na wschodzie, na północy.
- Świetnie poradziliście sobie z tym zadaniem.
14 . Zabawa – „unijne podanie”
Uczniowie siadają w kręgu. Jedna osoba siada w środku z piłką. Rzuca
piłkę wypowiadając nazwę jakiegoś dowolnego państwa. Piłkę należy
złapać tylko wtedy, jeśli państwo jest krajem sąsiadującym z Polską . Osoba,
która się pomyli odsuwa się do tyłu na jedną kolejkę. Kto się nie pomyli
zamienia się z osobą siedzącą w środku i rzuca piłką.


Uczniowie stoją w luźnej gromadce i witają się z najbliżej stojącymi sąsiadami – z każdym inaczej, ale bez słów (uśmiech, ukłon, uścisk dłoni, pozdrowienie uniesioną ręką, mrugnięcie okiem). Zwracają się do sąsiada stojącego z lewej strony, prawej strony, naprzeciwko, z tyłu.


15 . Zabawa – Ruchome litery
Nauczyciel wybiera 6chętnych do zabawy dzieci .Każde dziecko otrzymuje kartonik z literą :
P , O , L , S ,K ,A .
Uczniowie odgadują jaki wyraz można ułożyć z tych liter .
Dzieci wymyślają inne wyrazy , które można ułożyć z tych liter ( sok , los , las , kos , pas , lok )

15 . Uzupełnianie tekstu o poznanych państwach - praca indywidualna zróżnicowana.
( karta pracy )
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

Polska leży w …………………………………… .
Dziś poznaliśmy nazwy państw, które są naszymi sąsiadami.
Oto one: ....................., ......................, ......................., ..................., ...................., .................... i ...................... .
Niemcy , Białoruś , Litwa , Ukraina , Słowacja, Rosja , Czechy
Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.

Polska leży w …………………………………… .
Dziś poznaliśmy nazwy państw, które są naszymi sąsiadami.
Oto one: ....................., ......................, ......................., ..................., ...................., .................... i ...................... .

Wykonanie polecenia przez uczniów.
Odczytanie uzupełnionych tekstów. Zebranie kart do sprawdzenia.

16 . Przypomnienie polskich symboli narodowych .
Program komputerowy – Quiz ( zdobywanie punktów )- Wiem wszystko o Polsce .
17 . Ewaluacja zajęć metodą- „Prawda – fałsz”. Uczniowie dostają plansze zielone ( prawda ) i czerwone ( fałsz ) kartoniki . Nauczyciel zadaje pytania . Uczniowie odpowiadają na pytania.

18. Zakończenie i ocena.
- Podróżując po państwach sąsiadujących z Polską zdobyliście wiele nowych wiadomości i umiejętności.
- Policzcie , jaką wartość monet zebraliście .Nagroda dla zwycięzcy .

19. Zadanie domowe:
* Odpowiedz na list do Sobieradzika , dotyczący dzisiejszych zajęć .Opracowała : Justyna Zawidzka


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9376


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2