Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Dorota Sobieska, 2010-05-17
Cieszyn

Historia, Scenariusze

Audycja radiowa poświęcona tragicznym wydarzeniom pod Smoleńskiem.

- n +

audycja radiowa poświęcona
tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Zgodność z podstawą programową: Moja Ojczyzna. Wydarzenia
i osoby o zasadniczym
znaczeniu dla losów narodu i państwa polskiego
– Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, elita państwa polskiego -urzędnicy, posłowie, biskupi, wojskowi.
Cele:
– uczczenie pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego
– uczczenie pamięci ofiar katastrofy samolotu rządowego w Smoleńsku
– kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej,
– wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych
– kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
– kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych

Cele operacyjne:
- uczniowie znają wydarzenia związane z katastrofą lotniczą w Smoleńsku
- wiedzą kim był Lech Kaczyńki i jaką rolę pełnił w kraju
- wiedzą czym jest żałoba narodowa i potrafią godnie uczcić pamięć tragicznie zmarłych
- znają przyczyny wizyty przedstawicieli polskiego rządu w Katyniu
- wiedzą co wydarzyło się w Katyniu

Środki: nagranie „Mazurka Dąbrowskiego”, pieśni żałobne i liryczne, zdjęcia tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego z małżonką oraz najwyższych urzędników Państwa Polskiego, krótki życiorys Lecha Kaczyńskiego, utwór ks.
Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi”, utwór Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia”
Formy pracy: audycja, wystawa na I piętrze zdjęć z katastrofy, portfolio


Przebieg uroczystej audycji:

1. Odegranie „Mazurka Dąbrowskiego” – uczniowie odśpiewują 1 zwrotkę przyjmując pozycję zasadniczą

2. Wiersz ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się”

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć na prawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą3. Uczniowie klasy IVb przybliżają cel audycji

W sobotę 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.56 wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii Polski. W drodze na uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej, w katastrofie lotniczej samolotu rządowego pod Smoleńskiem, zginął najwyższy przedstawiciel Państwa Polskiego - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską.
Lech Kaczyński był czwartym prezydentem Rzeczpospolitej i trzecim wybranym w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja kończyła się w grudniu 2010 roku.

To największa tragedia w historii Rzeczypospolitej. Ogromna strata dla narodu polskiego. Na pokładzie rządowego Tupolewa 154 M znajdowały się również najważniejsze osoby w Polsce, elita III Rzeczypospolitej - urzędnicy, posłowie, biskupi, wojskowi.

Wraz z parą prezydencką śmierć ponieśli:
ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie - Ryszard Kaczorowski,
Wicemarszałkowie Sejmu - Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński,
Wicemarszałek Senatu - Krystyna Bochenek,
Posłowie - Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii-Świat, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda, Edward Wojtas,
Senatorowie - Janina Fetlińska, Stanisław Zając,
Prezes Narodowego Banku Polskiego - Sławomir Skrzypek,
Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,
Szef Kancelarii Prezydenta RP - Władysław Stasiak,
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Aleksander Szczygło,
Ministrowie Kancelarii Prezydenta - Mariusz Handzlik i Paweł Wypych,
Wiceminister Obrony Narodowej - Stanisław Jerzy Komorowski,
Wiceminister Spraw Zagranicznych - Andrzej Kremer,
Wiceminister Kultury - Tomasz Merta,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Janusz Kurtyka,
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Andrzej Przewoźnik,
Szef Sztabu Generalnego gen. Franciszek Gągor oraz najwyżsi rangą przedstawiciele Sił Zbrojnych,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - Agata Agacka-Indecka,
przedstawiciele kościołów i wyznań religijnych, rodzin katyńskich i stowarzyszeń, oraz wiele osób towarzyszących.

W wyniku katastrofy zginęli ludzie, którzy jechali oddać hołd pomordowanym w Lesie Katyńskim.
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – jest to polskie święto państwowe, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Las Katyński jest miejscem gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKWD zastrzeliło i pochowało ponad 4000 Polaków, którzy byli wzięci do niewoli jako jeńcy we wrześniu 1939 roku.

Śmierć złączyła jednych i drugich. Tych, co spoczywają tam od 70 lat, i tych, co spieszyli z modlitwą. Od tej chwili las katyński będzie budził w nas wspomnienie również i sobotniej katastrofy. Stajemy z pokorą wobec wyroku losu, który w przedziwny sposób powiązał z tym miejscem kolejny dramat naszego Narodu. Wszystkich nas jednoczy głęboki smutek. Rodzinom zmarłych towarzyszymy w ich cierpieniu.

O godz. 1800 w sobotę w całym kraju formalnie rozpoczęła się siedmiodniowa żałoba narodowa. Tydzień żałoby narodowej poświęćmy na zadumę i wspomnienie tragicznie zmarłych.
4. „Ocalić od zapomnienia” Marek Grechuta

W katastrofie samolotu rządowego, który rozbił się w Smoleńsku zginął prezydent Lech Kaczyński. Nasz prezydent. Głowa Państwa Polskeigo

Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 w Warszawie, zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku.
Był doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa pracy. W swej karierze był między innymi, senatorem, posłem na Sejm I i IV kadencji, ministrem sprawiedliwości oraz prezesem Najwyższej Izby Kontroli. W 2002 roku objął stanowisko prezydenta Warszawy. Prezydentem Rzeczpospolitej jest od 2005 roku.
W latach 70. był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a potem doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany. W latach 80. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w 1989 roku uczestniczył w obradach "okrągłego stołu".

Lech Kaczyński studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 roku przeprowadził się do Sopotu, by podjąć pracę naukową na Uniwersytecie Gdańskim. W 1980 roku obronił doktorat z prawa pracy, a w 1990 roku uzyskał habilitację.

W okresie PRL był związany z opozycją antykomunistyczną. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, działał też w Wolnych Związkach Zawodowych. W sierpniu 1980 roku był doradcą stoczniowców w Stoczni Gdańskiej, a później członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Po zwolnieniu nadal działał w podziemnej "Solidarności". Stał się jednym z kilku najbardziej zaufanych współpracowników Lecha Wałęsy. Brał udział w obradach "okrągłego stołu" w zespole do spraw pluralizmu związkowego. W wyborach czerwcowych 1989 roku wybrano go na senatora.

W 1989 roku wraz z bratem Jarosławem odegrał kluczową rolę w tworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Rok później został wiceprzewodniczącym "Solidarności". W 1991 roku przegrał z Marianem Krzaklewskim rywalizację o przywództwo związku. W tym samym roku został ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Lecha Wałęsy, której szefem był jego brat, Jarosław. Po konflikcie z prezydentem, wraz z bratem odszedł z Kancelarii. W wyborach parlamentarnych w 1991 roku został wybrany na posła z listy PC.

W latach 1992-1995 Lech Kaczyński był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Od czerwca 2000 do lipca 2001 roku był ministrem sprawiedliwości w gabinecie Jerzego Buzka. W 2001 roku został przewodniczącym Komitetu Krajowego "Prawo i Sprawiedliwość", a następnie prezesem PiS. Jesienią 2002 roku wygrał wybory na prezydenta Warszawy.

W 2005 roku został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej. Urząd objął 23 grudnia, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Maria Kaczyńska, z domu Mackiewicz urodziła się w 1943 r. w Machowie, zginęła w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku.
Żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
pierwsza dama Polski w latach 2005 - 2010.
Ekonomista z wykształcenia.
Po II wojnie światowej repatriowana wraz z rodziną z Wilna.
Jej ojciec, Czesław Mackiewicz, walczył w wileńskiej AK.
Jeden z braci ojca Marii Kaczyńskiej został zamordowany przez NKWD w Katyniu.


Polska znów straciła swoich najwartościowszych synów. Z ogromnym żalem, poruszeni i wstrząśnięci, w poczuciu niepowetowanej straty, łączymy się w bólu z Rodzinami i Ofiarami katastrofy samolotu w Smoleńsku. Od soboty historia ma nowy wymiar. Uczcijmy pamięć ofiar tragicznie poległych minutą ciszy.
Proszę o przyjęcie postawy zasadniczej (minuta ciszy) Dziękuję.

Opracowanie:
mgr Dorota Sobieska
nauczycielka historii i społeczeństwa
w Szkole Podstawowej
w Pogwizdówie
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1548
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016