AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Sobieska, 2010-05-17
Cieszyn

Historia, Scenariusze

Audycja radiowa poświęcona tragicznym wydarzeniom pod Smoleńskiem.

- n +

audycja radiowa poświęcona
tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Zgodność z podstawą programową: Moja Ojczyzna. Wydarzenia
i osoby o zasadniczym
znaczeniu dla losów narodu i państwa polskiego
– Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, elita państwa polskiego -urzędnicy, posłowie, biskupi, wojskowi.
Cele:
– uczczenie pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego
– uczczenie pamięci ofiar katastrofy samolotu rządowego w Smoleńsku
– kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej,
– wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych
– kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
– kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych

Cele operacyjne:
- uczniowie znają wydarzenia związane z katastrofą lotniczą w Smoleńsku
- wiedzą kim był Lech Kaczyńki i jaką rolę pełnił w kraju
- wiedzą czym jest żałoba narodowa i potrafią godnie uczcić pamięć tragicznie zmarłych
- znają przyczyny wizyty przedstawicieli polskiego rządu w Katyniu
- wiedzą co wydarzyło się w Katyniu

Środki: nagranie „Mazurka Dąbrowskiego”, pieśni żałobne i liryczne, zdjęcia tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego z małżonką oraz najwyższych urzędników Państwa Polskiego, krótki życiorys Lecha Kaczyńskiego, utwór ks.
Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi”, utwór Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia”
Formy pracy: audycja, wystawa na I piętrze zdjęć z katastrofy, portfolio


Przebieg uroczystej audycji:

1. Odegranie „Mazurka Dąbrowskiego” – uczniowie odśpiewują 1 zwrotkę przyjmując pozycję zasadniczą

2. Wiersz ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się”

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć na prawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą3. Uczniowie klasy IVb przybliżają cel audycji

W sobotę 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.56 wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii Polski. W drodze na uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej, w katastrofie lotniczej samolotu rządowego pod Smoleńskiem, zginął najwyższy przedstawiciel Państwa Polskiego - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską.
Lech Kaczyński był czwartym prezydentem Rzeczpospolitej i trzecim wybranym w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja kończyła się w grudniu 2010 roku.

To największa tragedia w historii Rzeczypospolitej. Ogromna strata dla narodu polskiego. Na pokładzie rządowego Tupolewa 154 M znajdowały się również najważniejsze osoby w Polsce, elita III Rzeczypospolitej - urzędnicy, posłowie, biskupi, wojskowi.

Wraz z parą prezydencką śmierć ponieśli:
ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie - Ryszard Kaczorowski,
Wicemarszałkowie Sejmu - Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński,
Wicemarszałek Senatu - Krystyna Bochenek,
Posłowie - Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii-Świat, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda, Edward Wojtas,
Senatorowie - Janina Fetlińska, Stanisław Zając,
Prezes Narodowego Banku Polskiego - Sławomir Skrzypek,
Rzecznik Praw Obywatelskich - Janusz Kochanowski,
Szef Kancelarii Prezydenta RP - Władysław Stasiak,
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Aleksander Szczygło,
Ministrowie Kancelarii Prezydenta - Mariusz Handzlik i Paweł Wypych,
Wiceminister Obrony Narodowej - Stanisław Jerzy Komorowski,
Wiceminister Spraw Zagranicznych - Andrzej Kremer,
Wiceminister Kultury - Tomasz Merta,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Janusz Kurtyka,
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Andrzej Przewoźnik,
Szef Sztabu Generalnego gen. Franciszek Gągor oraz najwyżsi rangą przedstawiciele Sił Zbrojnych,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - Agata Agacka-Indecka,
przedstawiciele kościołów i wyznań religijnych, rodzin katyńskich i stowarzyszeń, oraz wiele osób towarzyszących.

W wyniku katastrofy zginęli ludzie, którzy jechali oddać hołd pomordowanym w Lesie Katyńskim.
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – jest to polskie święto państwowe, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Las Katyński jest miejscem gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKWD zastrzeliło i pochowało ponad 4000 Polaków, którzy byli wzięci do niewoli jako jeńcy we wrześniu 1939 roku.

Śmierć złączyła jednych i drugich. Tych, co spoczywają tam od 70 lat, i tych, co spieszyli z modlitwą. Od tej chwili las katyński będzie budził w nas wspomnienie również i sobotniej katastrofy. Stajemy z pokorą wobec wyroku losu, który w przedziwny sposób powiązał z tym miejscem kolejny dramat naszego Narodu. Wszystkich nas jednoczy głęboki smutek. Rodzinom zmarłych towarzyszymy w ich cierpieniu.

O godz. 1800 w sobotę w całym kraju formalnie rozpoczęła się siedmiodniowa żałoba narodowa. Tydzień żałoby narodowej poświęćmy na zadumę i wspomnienie tragicznie zmarłych.
4. „Ocalić od zapomnienia” Marek Grechuta

W katastrofie samolotu rządowego, który rozbił się w Smoleńsku zginął prezydent Lech Kaczyński. Nasz prezydent. Głowa Państwa Polskeigo

Lech Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 w Warszawie, zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku.
Był doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa pracy. W swej karierze był między innymi, senatorem, posłem na Sejm I i IV kadencji, ministrem sprawiedliwości oraz prezesem Najwyższej Izby Kontroli. W 2002 roku objął stanowisko prezydenta Warszawy. Prezydentem Rzeczpospolitej jest od 2005 roku.
W latach 70. był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a potem doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany. W latach 80. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w 1989 roku uczestniczył w obradach "okrągłego stołu".

Lech Kaczyński studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 roku przeprowadził się do Sopotu, by podjąć pracę naukową na Uniwersytecie Gdańskim. W 1980 roku obronił doktorat z prawa pracy, a w 1990 roku uzyskał habilitację.

W okresie PRL był związany z opozycją antykomunistyczną. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, działał też w Wolnych Związkach Zawodowych. W sierpniu 1980 roku był doradcą stoczniowców w Stoczni Gdańskiej, a później członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Po zwolnieniu nadal działał w podziemnej "Solidarności". Stał się jednym z kilku najbardziej zaufanych współpracowników Lecha Wałęsy. Brał udział w obradach "okrągłego stołu" w zespole do spraw pluralizmu związkowego. W wyborach czerwcowych 1989 roku wybrano go na senatora.

W 1989 roku wraz z bratem Jarosławem odegrał kluczową rolę w tworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Rok później został wiceprzewodniczącym "Solidarności". W 1991 roku przegrał z Marianem Krzaklewskim rywalizację o przywództwo związku. W tym samym roku został ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Lecha Wałęsy, której szefem był jego brat, Jarosław. Po konflikcie z prezydentem, wraz z bratem odszedł z Kancelarii. W wyborach parlamentarnych w 1991 roku został wybrany na posła z listy PC.

W latach 1992-1995 Lech Kaczyński był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Od czerwca 2000 do lipca 2001 roku był ministrem sprawiedliwości w gabinecie Jerzego Buzka. W 2001 roku został przewodniczącym Komitetu Krajowego "Prawo i Sprawiedliwość", a następnie prezesem PiS. Jesienią 2002 roku wygrał wybory na prezydenta Warszawy.

W 2005 roku został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej. Urząd objął 23 grudnia, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Maria Kaczyńska, z domu Mackiewicz urodziła się w 1943 r. w Machowie, zginęła w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku.
Żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
pierwsza dama Polski w latach 2005 - 2010.
Ekonomista z wykształcenia.
Po II wojnie światowej repatriowana wraz z rodziną z Wilna.
Jej ojciec, Czesław Mackiewicz, walczył w wileńskiej AK.
Jeden z braci ojca Marii Kaczyńskiej został zamordowany przez NKWD w Katyniu.


Polska znów straciła swoich najwartościowszych synów. Z ogromnym żalem, poruszeni i wstrząśnięci, w poczuciu niepowetowanej straty, łączymy się w bólu z Rodzinami i Ofiarami katastrofy samolotu w Smoleńsku. Od soboty historia ma nowy wymiar. Uczcijmy pamięć ofiar tragicznie poległych minutą ciszy.
Proszę o przyjęcie postawy zasadniczej (minuta ciszy) Dziękuję.

Opracowanie:
mgr Dorota Sobieska
nauczycielka historii i społeczeństwa
w Szkole Podstawowej
w Pogwizdówie
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1609


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.