AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Kaźmierowska, 2010-05-10
Międzyrzecz

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Sprwozdanie za pierwszy rok stażu na nauczyciela mianowanego.

- n +

SPRWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ZA PIERWSZY ROK STAŻU 2007/2008
MGR MARIOLI KAŹMIEROWSKIEJ

Okres stażu: 01.09.2007 – 31.08.2008
Opiekun stażu: mgr Lucyna Mizera


Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego za okres 01.09.2007 – 31.08.2008 w Gimnazjum w Pszczewie.

Niniejsze sprawozdanie z realizacji zadań przedstawionych w planie rozwoju zawodowego przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od ustalenia zasad współpracy z przydzielonym mi przez Dyrekcję opiekunem stażu panią mgr Lucyną Mizerą, które zostały ujęte w kontrakcie. Następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Dołożyłam wszelkich starań, aby plan uwzględniał specyfikę oraz potrzeby szkoły, oraz mobilizował mnie do coraz efektowniejszej pracy.
W trakcie stażu doskonaliłam także umiejętności prowadzenie zajęć dydaktycznych. Opracowałam i realizowałam plany wynikowe do nauczania chemii, tworzyłam scenariusze lekcji i wdrażałam nowe metody nauczania, a także oceniałam ich skuteczność poprzez różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia. Samodzielnie opracowałam różne pomoce – karty pracy, chemografy, krzyżówki, itp.
Regularnie w miarę możliwości obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu. Bardzo przydatne było prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora, gdyż mogłam się dowiedzieć o mocnych i słabszych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć, dokonać samooceny oraz wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Ukończyła Studia Podyplomowe z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- „Przygotowanie zespołów szkolnych do pisania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację” zorganizowanym przez ODN w Zielonej Górze
- „Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego” zorganizowanym przez ODN
Współpracując z innymi nauczycielami uczestniczyłam w realizacji projektu „Nowoczesna Edukacja” w ramach, którego prowadziłam zajęcia z chemii „Między zabawą
a chemią”. Byłam współorganizatorką Dnia Kultury i Nauki związanego z obchodami Dnia Patrona Szkoły. Wspólnie z panią Justyną Leśną i Kariną Grabowski przygotowałyśmy pokaz doświadczeń i zajęć oraz apel poświęcony naszej patronce. Z panem Michałem Gnybkiem przygotowałam apel z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Byłam również koordynatorem w czasie organizacji Festynu Rodzinnego „Razem dla dzieci”.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Organizując pracę wychowawcy klasy:
- opracowałam plan pracy wychowawczej dla klasy Ia,
- poznałam sytuację rodzinną uczniów, ich potrzeb i możliwości psychofizyczne,
- analizowałam dokumentację, zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poszczególnych uczniów oraz bieżącymi problemami wychowanków mojej klasy.
- nawiązałam stały kontakt z pedagogiem szkoły panią Lilianą Dyszkant.
W trakcie realizacji zamierzeń zawartych w planie wychowawcy klasy prowadziłam zajęcia integracyjne różnych formach. Uwzględniałam także współczesne problemy społeczne podejmując działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Brałam udział wraz
z wychowankami w programie „Maj 2008 miesiącem akcji i spotkań profilaktycznych”.
Klasa przygotowała kącik poświęcony profilaktyce uzależnień w holu głównym Gimnazjum. Także została przeprowadzona lekcja wychowawcza, na której wybrani uczniowie zrealizowali temat: „Mówię – Nie uzależnieniom”.
Regularnie spotykałam się z rodzicami uczniów na zebraniach klasowych oraz
na indywidualnych konsultacjach przedmiotowych.
Przez cały rok 2007/2008 prowadziłam zajęcia indywidualne z nauczanego przeze mnie przedmiotu z uczennicą Alicją Stróżyńską kl. Ia. Starałam się dostosowywać materiały oraz tempo nauki do jej możliwości.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;

Swoje umiejętności i wiedzę w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wykorzystywałam m.in. do:
- uzyskiwania i uaktualniania wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet,
- dokumentowania postępów w realizacji planu rozwoju zawodowego,
- zgłaszania swojego udziału w interesujących mnie szkoleniach drogą elektroniczną,
- przygotowywania planów wynikowych, scenariuszów lekcji, testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

W przypadku zaobserwowania u ucznia trudności zgłaszałam problem wychowawcy, jak również pedagogowi szkolnemu a następnie kierowaliśmy ucznia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Po zdiagnozowaniu określonej dysfunkcji, uwzględniałam w swoich planach dydaktycznych zalecenia z opinii wystawionej przez Poradnię.
Uczestniczyła w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
- Dobór metod nauczania w kontekście uzyskiwania pożądanych efektów dydaktycznych (07.12.2007r.)
- Przygotowanie zespołów szkolnych do pisania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację (XII.2007r./I.2008r.)
- Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (05.03.2008r./26.03.2008r.)
Zapoznałam się z literaturą z zakresu dydaktyki nauczania chemii oraz dotyczącą zagadnień pedagogiki i psychologii, gromadziłam i systematycznie analizowałam własną bibliotekę przedmiotu chemia.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Starałam się jak najbardziej kompleksowo zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, a także jak najlepiej poznać przepisy wewnątrzszkolne.
Analizowałam na bieżąco przepisy na temat prawa oświatowego, reformy oświaty zapoznając się z nimi na ogół za pośrednictwem Internetu, a także podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych. Poznałam procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4044


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.