AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Boroń-Żyrek, 2010-04-29
Bobrowniki

Język polski, Konspekty

Konspekt lekcji z języka polskiego: O Skawińskim - bohaterze noweli pt. "Latarnik" H. Sienkiewicza.

- n +

Scenariusz lekcji z języka polskiego dla klasy II gimnazjum

Temat: Jestem jak statek, który, jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie – o Skawińskim, bohaterze noweli pt. "Latarnik" Henryka Sienkiewicza.


Cele:

Uczeń po zakończeniu lekcji:

1. Potrafi zredagować ogłoszenie,
2. Zna elementy charakterystyki,
3. Wymienia cechy i wartości odpowiadające cechom charakteru Skawińskiego,
4. Wzbogaca słownictwo charakteryzujące bohatera i dokonuje samodzielnej oceny postaci,
5. Odczytuje symboliczne znaczenia,
6. Potrafi znaleźć potrzebne informacje w tekście,
7. Poznaje losy Polaków uwikłanych w historię.

Metoda:

1. podająca
2. ćwiczeń praktycznych

Formy pracy:

Praca indywidualna, praca z całą klasą

Materiały:

Nowela pt.„Latarnik”, karty pracy

Tok lekcji:
1. Zapisanie tematu lekcji i przedstawienie celów.
2. Rozmowa wstępna. Zwrócenie uwagi na wydarzenia i sytuację bohatera. Czy jest to utwór realistyczny? Czy takie wydarzenie mogło mieć miejsce? Opowiadanie o genezie Latarnika. Przypomnienie faktów historycznych.
3. Zwrócenie uwagi na głównego bohatera, jego podróże, zajęcia, marzenia.
4. Praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne:

• Jesteś sekretarzem Mr Izaaka Falconbridge’a. Zredaguj krótkie ogłoszenie prasowe, informujące o posadzie latarnika. Spróbuj zachęcić do podjęcia tej pracy. Wykorzystaj wiadomości z noweli Latarnik. Dla uczniów słabych uzupełnienie schematu ogłoszenia

• Przyglądanie się Skawińskiemu jako kandydatowi na stanowisko latarnika. Czym dla bohatera była latarnia, co mogła symbolizować? Uczniowie graficznie przedstawiają symboliczne rozumienie wyrazu latarnia.
Latarnia:
Koniec tułaczki
dom
ratunek, schronienie
koniec niepewności
poczucie stabilizacji bezpieczeństwo i spokój


• Skawiński w swoim życiu wykonywał wiele zawodów. Wylicz zajęcia, firmy, które założył i stanowiska, które pełnił (praca z lekturą). Zastosuj zwięzłe równoważniki zdań. (notatka do zeszytu)

Zajęcia wykonywane przez Skawińskiego:
1. kopacz złota w Australii,
2. poszukiwacz diamentów w Afryce,
3. strzelec rządowy w Indiach Wschodnich,
4. praca na farmie w Hawanie,
5. handel z dzikimi plemionami,
6. prowadzenie warsztatu kowalskiego w Arkansas,
7. funkcja majtka na statku,
8. praca na wielorybniku,
9. założenie fabryki cygar,
10. stanowisko latarnika w Aspinwall.

5. Zwrócenie uwagi na cechy charakteru bohatera. Przypomnienie pojęć: charakterystyka i jej elementy.

Charakterystyka – forma wypowiedzi polegająca na dokładnej analizie cech osobowości bohatera literackiego lub rzeczywistego.

Elementy charakterystyki:
• przedstawienie postaci
• wygląd zewnętrzny
• cechy charakteru, usposobienie
• ocena postaci


• Z podanej listy cech i wartości wybierz i zaznacz kolorem te, które odpowiadają cechom charakteru Skawińskiego.

Tułacz egoista pełen pychy ciekawy świata niezaradny starzec samodzielny zawistny dobroduszny zazdrosny arogancki żołnierz zmęczony życiem obojętny wobec piękna przyrody sprawny fizycznie
wytrzymały niesamodzielny opanowany materialista mądry życiowo zachłanny porywczy życzliwy kocha przyrodę pechowiec uczuciowy brutalny niewytrwały samotnik spokojny słaby kochający ojczyznę cierpliwy uczciwy odważny silny szczęśliwy nieszczęśliwy sumienny postawa żołnierza niebieskie oczy


• Wpisz je do odpowiednich rubryk tabeli - ramowa charakterystyka według stałych elementów.
• Prezentacja i omówienie zadania.
• Notatka do zeszytu w postaci ramowej charakterystyki Skawińskiego.

Zadanie domowe:

1. Dokonaj samodzielnej oceny bohatera, uzupełniając tabelę (4 - ocenę postaci).

Opracowała: mgr Agnieszka Boroń-Żyrek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13220


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.67Ilość głosów: 3