AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Bogdańska, 2010-04-29
Grzybowo

Historia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z historii dla klasy VI -Polska w okresie rozbiorów.

- n +

Sprawdzian wiadomości
Klasa VI


………………………………………………………………
(imię i nazwisko, klasa)1. Podaj daty trzech rozbiorów Polski: (3p.)

I - ……………………………………….
II - ……………………………………….
III- ……………………………………….

2. Jakie państwa dokonały rozbiorów Polski? (3p.)

…………………………………………………


3. Które państwo nie uczestniczyło w II rozbiorze? (1p.)

…………………………………..

4. Uzupełnij luki w tekście: (4p.)

Niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach państwa polskiego były obrady Sejmu Wielkiego zwanego także ……………………………….., które toczyły się w latach………… - ………………. . Jedną z najważniejszych decyzji podjętych podczas tych posiedzeń było uchwalenie …………………………. , co miało miejsce ……………………. (tu wpisz dokładną datę). Dokument ten zawierał również wiele innych postanowień służących naprawie państwa, m.in. zniesiono …………………………………………, pozwalające na zrywanie sejmów, przywrócono dziedziczność władzy królewskiej, gdyż wolne …………….. sprzyjały szerzeniu się przekupstwa, a obce państwa mogły ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, zapowiedziano także poprawę sytuacji ……………...6. Wyjaśnij słowo INSUREKCJA - (1p.)………………………………………………

7. Kogo mianowano wodzem insurekcji po II rozbiorze? (1p.)

………………………………………………………..

8. Chłopi uzbrojeni w osadzone pionowo kosy to: (1p.)

a) kosiarze
b) kosynierzy
c) kosarze

9. Wśród podanych niżej postaci zaznacz tylko te, które związane były z insurekcją kościuszkowską: (2p.)

a) Jan Kiliński
b) Tadeusz Rejtan
c) Wojciech Bartos (Bartosz Głowacki)

10. Oznacz odpowiedzi wpisując „P” –prawda lub „F” – fałsz przy podanych niżej zdaniach: (5p.)

a) Legiony Polskie we Włoszech zostały utworzone w 1797 r. - ……..
b) Dowództwo nad Legionami objął Napoleon Bonaparte. - ……..
c) Autorem słów naszego hymnu narodowego jest Józef Wybicki. - ……
d) Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie. - ………..
e) Napoleon odniósł sukces w wyprawie na Rosję. - ……………11. Odpowiedz na pytania: (3p.)

a) W którym zaborze nastąpiło uprzemysłowienie? ………………………………………
b) Gdzie najlepiej rozwinęła się gospodarka rolna? - …………………………………….
c) W którym zaborze Polacy w drugiej połowie XIX w. posiadali najwięcej swobód narodowych? - ………………………………………………….

12. Podaj daty: (2p.)

a) powstania listopadowego - ……………………………
b) powstania styczniowego - …………………………….

13. Wyjaśnij pojęcia: (2p.)

germanizacja - ………………………………………………………………

rusyfikacja - …………………………………………………………………


Możesz uzyskać maksymalnie 28p. I tak:

28p.-26p. = bardzo dobry
25p.-20p. = dobry
19p.- 14p. = dostateczny
13p.-8p. = dopuszczający
7p. – 0p. = niedostateczny
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 21301


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 40