AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maja Skonieczny, 2010-04-26
Będzin

Język angielski, Konspekty

Konspekt lekcji z języka angielskiego - Pronouns - exercises.

- n +

Klasa IV Szkoła Podstawowa

Cel główny:
- utrwalenie zasad stosowania zaimków

Cel gramatyczny:
- utrwalenie zaimków osobowych w formie podmiotu i dopełnienia
- utrwalenie zaimków dzierżawczych

Metody:
- odgadywanie
- burza mózgów
- uzupełnianie
- układanie zwrotów
- czytanie
- tłumaczenie

Formy socjalne:
- praca w grupach
- praca w plenum
- praca indywidualna
- praca w parach

Pomoce:

- karty pracy
- tablica
- kreda
- zeszyt

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne

2. Rozgrzewka językowa:
Uczniowie podzieleni na dwie grupy odgadują brakujące zaimki, w zdaniach.
Karty ze zdaniami nauczyciel wcześniej przygotowuje.
Zwycięska grupa otrzymuje plusy.
( np. _ _ _ is my friend. I like _ _ school.
odpowiedzi: SHE is my friend. I like MY school.)


3. Dominanta:
a) Wybrani uczniowie przypominają poznane na poprzedniej lekcji zaimki.

b) Każdy uczeń otrzymuje kartkę ze zdaniami z luką oraz ilustracją zdania,
na tablicy zostają wypisane zaimki, którymi należy uzupełnić zdania.
Następnie uczniowie odczytują zdania. Kartki wklejają do zeszytu.
(np. _ _ are at home. This book is _ _ _ _
odpowiedzi: WE are at home. This book is HERS.)

d) Uczniowie w parach układają dziesięć zwrotów z użyciem poznanych zaimków
dzierżawczych oraz z nazwami przedmiotów, które ich otaczają.
(np. my book, your shoes, his desk)

e) Wybrani uczniowie odczytują zwroty wskazując na przedmioty,
których nazw użyli.

f) Uczniowie w losowo wybranych grupach układają dziesięć zwrotów z użyciem
poznanych zaimków, w języku polskim.
(np. twoja siostra, nasza klasa, moje pióro)


g) Grupy naprzemiennie tłumaczą zwroty przeciwników, nauczyciel zapisuje
na tablicy ilość zdobytych punktów. Zwycięska drużyna otrzymuje plusy


Opracowała: Maja Skonieczny
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2488


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1