Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ewa Figiel, 2010-04-26
Szczecin


Ogólne, Program nauczania

Program pracy na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

- n +

Program pracy na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

Program pracy na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
z części humanistycznej (język polski, sztuka, historia ) w klasach trzecich gimnazjum.

Rok szkolny 2009/2010
Wstęp
Zajęcia prowadzone są w klasach trzecich. Mają na celu pomóc uczniom przygotować się do egzaminów gimnazjalnych, powtarzają i utrwalają wiadomości zdobyte na lekcjach j. polskiego, sztuki i historii. Grupy 8 – osobowe na zmianę rozwiązują testy, doskonalą swój warsztat pisarski i bogacą słownictwo.
Termin realizacji: rok szkolny 2009/2010
Czas i forma realizacji: Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo
Obszar wdrożenia: uczniowie klas trzecich gimnazjum
Realizator programu: Ewa Figiel– nauczyciel sztuki
Barbara Fijołek – nauczyciel j. polskiego
Przy realizacji programu pożądana jest współpraca z nauczycielami w/w przedmiotów oraz wychowawcami poszczególnych klas, co ułatwi dostosowanie treści i metod zajęć do realiów i potrzeb szkoły.

Cel główny:
Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna) poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań, czyli:
Czytania i odbioru tekstów kultury
Uczeń:
czyta teksty kultury,

interpretuje teksty kultury,

rozróżnia style wypowiedzi,

wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury,

dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje,

odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe,

dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury,

dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.


Tworzenia własnego tekstu
Uczeń:
buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym,
tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym,
porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze,
analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury
streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie,
formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski,
zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego.

Cele zajęć :
Uczeń zna / rozumie / potrafi:
Zasady prawidłowej komunikacji.
Swobodnie uczestniczyć w dyskusjach na temat poprawnych odpowiedzi.
Poprawnie zredagować różne formy wypowiedzi pisemnej, np.: sprawozdanie, recenzja, rozprawka, i in.
Wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję w dziele.
Wymienić i scharakteryzować znane budowle egipskie, greckie i rzymskie.
Wymienić i krótko scharakteryzować arcydzieła kultury narodowej w dziedzinie literatury, malarstwa, rzeźby i architektury.
Utrwalić przerobiony materiał z przedmiotów humanistycznych.
Kształcić sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania.
Rozwijać i pogłębiać zainteresowania przeszłością zachodzącymi w niej procesami i wydarzeniami.
Oceniać fakty i wydarzenia historyczne.
Interpretować różne rodzaje źródeł historycznych.

Ramowy program pracy:
Materiał jest zgodny z programami nauczania przedmiotów humanistycznych
w klasach I – III gimnazjum.
W trakcie realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu są zadania wymagające łączenia wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów humanistycznych nauczania
w gimnazjum.
Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniami, nauczyciel powinien:
dobierać interesujące przykłady zadań i problemów pojawiających się
w standardach egzaminacyjnych (testy z uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych),
umożliwić wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach słabszym uczniom,
zadbać o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
wzmacniać poczucie satysfakcji i własnej wartości uczniów,
motywować do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach.

Treści programowe są dopasowane do materiału powtarzanego oraz analizowanego w zespole humanistycznym. Zajęcia dodatkowe mają pełnić rolę uzupełnienia, utrwalenia i uporządkowania wiedzy. Podczas zajęć rozwiązywane są zadania oraz omawiane każde zadanie. Zajęcia prowadzone są co tydzień. Istnieje jednak możliwość zmiany kolejności w przypadku zgłoszenia przez uczniów takiej potrzeby.
Materiały pomocnicze:
podręczniki: „Sztuka w zasięgu ręki", „Świat w słowach i obrazach", „Razem przez wieki”,
karty pracy (opracowane przez nauczyciela do każdego działu);
zbiory zadań różnego typu;
testy podsumowujące opracowane przez nauczyciela lub dostępne na rynku (np. zamieszczane przez "Gazetę Wyborczą" na płytach CD – ROM), czy na stronach www. portali edukacyjnych oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
karta obserwacji postępów ucznia.

Przewidywane osiągnięcia uczniów

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:
wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów,
czytać ze zrozumieniem teksty,
stosować odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań obiektów, itp. oraz dotyczącego racjonalnego użytkowania środowiska
wyszukiwać zawartych w tekstach informacji,
uzasadnić własną opinię i redagować argumenty,
redagować zaproszenie, planu i innych form krótkiej wypowiedzi
określać części mowy i części zdania, doskonaląc umiejętności tworzenia własnego tekstu,
znać rodzaje literackie,
wzbogacić swą wiedzę z zakresu nauki o języku, literatury i kultury,
poprawnie analizować dzieło sztuki z uwzględnieniem środków wyrazu plastycznego.
poprawnie zakodować pracę i wypełnić kartę odpowiedzi.
Ewaluacja programu
W związku z prowadzeniem zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej, niezbędne jest dokonanie ewaluacji programu nauczania. Przyjmie ona następujące formy:
Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.
Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć.
Analiza stopni szkolnych z przedmiotów: j. polski, plastyka, historia.
Zajęcia kierowane są do uczniów mających trudności w nauce chcących lepiej przygotować się do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów humanistycznych. Zajęcia mają na celu lepsze poznanie standardów egzaminacyjnych, oswojenie ucznia z typami zadań stosowanych na egzaminie oraz utrwalenie wiadomości
i umiejętności poznanych na lekcjach. Czas poświęciliśmy na rozwiązywanie testów realizujących standardy wymagań egzaminacyjnych. Szczególną uwagę zwracałyśmy na zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9669
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016