AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Lewińska, 2010-04-26
Gdynia

Język polski, Scenariusze

Scenariusz zajęć "Mierzenie czasu dawniej i dziś"

- n +

Scenariusz zajęć

Klasa: Oddział klasowy dla dzieci autystycznych (3 uczniów na III etapie edukacyjnym)
Czas zajęć: 90 minut

Temat: Mierzenie czasu dawniej i dziś
Cel główny: Poznanie przyrządów do mierzenia czasu dawniej i dziś
Cele szczegółowe:
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania czasomierzy
• utrwalanie wiadomości o jednostkach, w jakich mierzy się czas
• kształtowanie spostrzegawczości i pamięci
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności czytania
• kształtowanie sprawności manualnej
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• rozpoznać i nazwać dawne i współczesne przyrządy do mierzenia czasu
• opisać wygląd obserwowanego przedmiotu
• skoncentrować się na uważnym słuchaniu
• określić jednostki, w których mierzy się czas
• przeczytać etykiety z nazwami
• dobrać etykiety z nazwami do odpowiednich czasomierzy
• prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się nożyczkami
Metody: słowne, pokaz, praktyczne działanie
Forma: praca indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne: budzik, zegarek na rękę, zegar ścienny, klepsydra, obrazki z dawnymi czasomierzami, podręcznik do języka polskiego i historii, nożyczki, kolorowy papier.
Przebieg zajęć

I. Zajęcia wstępne Zajęcia wstępne odbyły się na początku dnia pracy. Polegały na przypięciu etykietki z imieniem na tablicy obecności, ustaleniu daty i zapisaniu jej na tablicy i w zeszytach, omówieniu stanu pogody.

II. Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie
1. Zapoznanie z dawnymi i współczesnymi czasomierzami:
a) czytanie przez nauczyciela tekstu pt. „Zegary, zegary”,
b) wprowadzenie pojęcia „czasomierz- przyrząd do mierzenia czasu”,
c) prezentacja różnego rodzaju czasomierzy na konkretnych zegarach i ilustracjach,
d) nazywanie czasomierzy przez nauczyciela,
e) przypomnienie jednostek służących do mierzenia czasu.
2. Obserwacja przyrządów do mierzenia czasu:
a) oglądanie ilustracji z dawnymi czasomierzami,
b) obserwacja konkretnych przedmiotów – zegary współczesne,
c) swobodne wypowiedzi uczniów na temat obserwowanych przedmiotów,
d) obserwacja kierowana – próby opisywania budowy poszczególnych czasomierzy.
3. Utrwalenie wiadomości o przyrządach mierzących czas dawniej i dziś:
a) kojarzenie przedmiotów z ich nazwami,
b) dobieranie etykiet z nazwami do konkretnych czasomierzy,
c) próby nazywania czasomierzy z pamięci.
4. Ekspresja
a) wycinanie obrazków przedstawiających czasomierze i wklejenie ich do zeszytów,
b) wykonanie etykiet z nazwami czasomierzy i wklejanie ich pod odpowiedni obrazek.


III. Zajęcia końcowe
1. Przypomnienie tematu
2. Udzielenie nagrody społecznej za dobrą pracę i zachowanie podczas zajęć
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2122


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0