AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Woźniak, 2010-04-12
Zgierz

Język polski, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości o romantyzmie.

- n +

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI O ROMANTYZMIE


1. Z poniższych propozycji wybierz i podkreśl nazwiska europejskich prekursorów romantyzmu:

M. Cervantes, J. W. Goethe, F. Petrarca, W. Shakespeare, F. Schiller, Dante Alighieri, G. Marino, G. Byron

2. Określ gatunek literacki każdego z wymienionych utworów:

- Burza
- Dziady
- Lilie
- Stepy Akermańskie
- Romantyczność
- Konrad Wallenrod

3. Wyjaśnij znaczenie pojęcia "gatunek synkretyczny":4. Wymień gatunki synkretyczne uprawiane w romantyzmie:5. Wymień trzy utwory romantyczne, które dotyczą wolności i patriotyzmu.
6. Podane niżej tytuły połącz w pary z odpowiednimi pojęciami:

- Pan Tadeusz - orientalizm
- Romantyczność - mistycyzm
- Dziady cz. III - programowość
- Widok gór ze stepów Kozłowa- epicka rozlewność
- Nie – Boska komedia - koncepcja poezji
prowadzącej do zguby
- Zachwycenie - mesjanizm

7. Słowa „miej serce i patrzaj w serce” pochodzą z:

- Ody do młodości
- Romantyczności
- Wielkiej Improwizacji
- IV cz. Dziadów

8. Wymień 10 cech bohatera romantycznego.
9. Wyjaśnij, na czym polegały:

a) ludowa koncepcja sprawiedliwości -
b) romantyczny irracjonalizm -
c) choroba wieku -

10. Z którymi postaciami z Pana Tadeusza kojarzą Ci się:
- scyzoryk –
- packa na muchy –
- spór o Kusego i Sokoła –
- francuski frak –
- szkicownik -
- biurko –
- skóra niedźwiedzia –
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5014


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.