Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Olga Fedorczyk, 2010-03-29
Przechlewo

Język niemiecki, Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO na KÓŁKU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

- n +

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
NA ZAJĘCIACH KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ – PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W PRZECHLEWIE
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Zadaniem nauczyciela języka obcego jest przekazywanie uczniom wiedzy umożliwiającej im przyswojenie języka w jak najlepszym stopniu oraz ukazanie celowości tej nauki, rozwijanie ciekawości uczniów na świat, kształcenie odpowiednich postaw społecznych z naciskiem na tolerancję wobec innych narodów. Przystępując do opracowania programu, miałam nadzieję, że zaplanowane przeze mnie zajęcia mogą przyczynić się do zaspokojenia powyższych zadań i inspirować ucznia do intensywniejszej pracy. Program powstał z myślą o uczniach klas II Gimnazjum w Zespole Szkół w Przechlewie, którzy osiągaja dobre lub bardzo dobre wyniki w nauczaniu i ma stanowić stanowić uzupełnienie i poszerzenie wiadomości oferowanych przez kurs realizujący Program Nauczania Języka Niemieckiego w klasach I-III Gimnazjum, dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem DKWO-5002-28/08. Program obejmować ma 18 jednostek lekcyjnych, które odbędą się w ramach zajęc pozalekcyjnych realizowanych w wymiarze 1 h lekcyjna w tygodniu.

CELE NAUCZANIA
Cel główny:
doskonalenie znajomości języka niemieckiego i przygotowanie uczniów do konkursów języka niemieckiego
Cele szczegółowe:
uzupełnienie i poszerzenie słownictwa kursu podstawowego, zastosowanie go w różnych sytuacjach komunikacyjnych
ćwiczenie wszystkich sprawności językowych
powtórzenie i uzupełnienie wybranych zagadnień gramatycznych
przygotowanie uczniów do konkursów języka niemieckiego

TREŚCI NAUCZANIA
Słownictwo dotyczące życia codziennego, uwzględniające realia obszaru państw niemieckojęzycznych oraz kraju ojczystego.
Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, kształcenie prawidłowej wymowy i intonacji.
Rozwijanie sprawności czytania i pisania, doskonalenie zasad ortografii.
Utrwalenie znanych oraz wprowadzenie nowych struktur gramatycznych.

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA
W zakresie gramatyki:
bezproblemowe operowanie prostymi strukturami gramatycznymi
stosowanie w komunikacji trudniejszych struktur gramatycznych
W zakresie słuchania:
określanie głównej myśli tekstu
określenie kontekstu sytuacyjnego tekstu
wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji
W zakresie mówienia:
właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
rozpoznanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji
przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyrazenie ich w języku obcym
W zakresie czytania:
określanie głównej myśli tekstu
określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu
wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji
określanie intencji nadawcy tekstu
określenie kontekstu sytuacyjnego tekstu
rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.
W zakresie pisania:
sformułowanie i zapisanie własnego komunikatu
napisanie prostego tekstu użytkowego oraz wypełnianie formularzy
napisanie streszczenia prostego tekstu
opis obrazka
TEMATYKA
ZAKRES TEMATYCZNY:Krajoznastwo
PRZYKŁADOWE TEMATY:
Cztery państwa niemieckojęzyczne.
Pisarze i poeci obszaru niemieckojęzykowego.
Alpy.
Zbytki obszaru niemieckojęzykowego.
ZAKRES TEMATYCZNY:Technika
PRZYKŁADOWE TEMATY:
Sprzęty użytku domowego.
Komputer i internet.
Telefon komórkowy – zalety i wady.
ZAKRES TEMATYCZNY:Zdrowie i choroba
PRZYKŁADOWE TEMATY:
Zdrowy styl życia.
Nałogi.
ZAKRES TEMATYCZNY:Środowisko/Ekologia
PRZYKŁADOWE TEMATY
Zanieczysznie środowiska.
Ochrona środowiska.
„Ekostyl” życia.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
Czas przeszły Imperfekt.
Utrwalenie czasu przeszłego Perfekt
Utrwalenie czasu przyszłego Futur I
Deklinacja rzeczownika słaba i mocna.
Dopełniacz -utrwalenie
Odmiana zaimka osobowego w celowniku i bierniku (utrwalenie)
Odmiana przymiotnik po rodzajniku określonym i nieokreślonym, bez rodzajnika, po przeczeniu kein, zaimku dzierżawczym, po zaimkach liczebnych viele, wenige ... przez wszystkie przypadki
Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie.
REALIZACJA METODYCZNA PROGRAMU
Wybór podręcznika i materiałów glottodydaktycznych.
Warunkiem realizacji celów ogólnych jest wybór metody i materiałów glottodydaktycznych. W mojej pracy mam zamiar oprzeć się na „Alles klar Grammatik” (WSIP), podręczniku i zeszycie, ćwiczen i poradniku dla nauczyciela z serii „Kompass” (Wydawnictwo Szkolne PWN), „www.weiter_deutsch.” ( Wydawnictwo Szkolne PWN),które adresowane do uczniów gimnazjum umożliwiają realizację celów, zadań szkoły i treści nauczania.Metody

Wykształcenie umiejętności kluczowych i kompetencji językowych wymaga aktywności. Aktywne metody nauczania sprzyjają aktywnemu uczeniu się ,w których uczniowie dochodzą do wiedzy i umiejętności poprzez działanie.
Do aktywnych metod nauczania zalicza się :
tworzenie planów działania, tworzenie map myśli, dyskusje grupowe, realizowanie projektów, tworzenie listy pytań, odgrywanie ról, dramę.

EWALUACJA:
Przedmiot ewaluacji: Program Szkolnego Koła Języka Niemieckiego.
Uzasadnienie ewaluacji: Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem atrakcyjności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw.
Rodzaje ewaluacji: monitoring, ewaluacja cząstkowa i końcowa.
Ocena samodzielnej pracy ucznia i jego uczestnictwa w zajęciach objętych programem przy pomocy arkusza obserwacji w skali od 1 do 6 punktów.
Ewaluator: nauczyciel prowadzący zajęcia.
Techniki i metody badawcze: obserwacja, analiza dokumentów, kwestionariusz ankiety.

Wykorzystanie ewaluacji: o sposobie wykorzystania ewaluacji zadecyduje autor programu z uwzględnieniem faktu, że ewaluacja ma służyć doskonaleniu pracy nauczyciela i ucznia.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7209
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016