AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kondraczuk, 2010-03-29
Elbląg

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Plan wychowawczy

- n +

PLAN WYCHOWAWCZY


Godziny do dyspozycji wychowawcy w roku szkolnym 2004/2005
Obszary realizacji zgodne z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły na rok szkolny 2004/2005:
1. Promocja zdrowia – rozmowy na temat: narkotyków, sterydów, zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania się, znaczenia wypoczynku i sportu w życiu młodego człowieka, zagrożenia AIDS.
2. Partycypacja w społeczności szkolnej – udział w imprezach szkolnych: Dzień Chłopaka, Otrzęsiny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Wiosny, Dzień Sportu.
3. Postawy ekologiczne – rozmowy na temat: ograniczonych zasobów na Ziemi – wody, znaczenia segregacji odpadów, dbałości o przyrodę i zagrożone gatunki.
4. Samorządność uczniów – udział klasy w wyborach przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, wybór samorządu szkolnego i klasowego.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych – obchody Dni Szkoły X lecie IV LO, Dzień niepodległości, lekcje i patronie szkoły, Konstytucja 3 Maja.
6. Rozwój zainteresowań kulturą, sztuką – rozmowy na temat kultury, wizyty w teatrze i kinie, spotkania z ludźmi sztuki.

Klasa III G
Wychowawca: mgr Agnieszka KondraczukIV Liceum Ogólnokształcące im. KEN

Elbląg IX-2004
WRZESIEŃ 1. Przypomnienie zasad BHP, WSO i Zasad Nowej Matury 2005. Co słychać po wakacjach?
2. Stres - Nowa Matura 2005 – czy należy się bać?
3. Wypełniamy deklarację – świadomy wybór w życiu człowieka.
4. Sterydy to trucizna.
PAŹDZIERNIK 1. Historia IV LO i patrona naszej szkoły KEN.
2. Dobre notatki – uczymy się nawzajem.
3. Obchodzimy X lecie IV LO.
4. Młodzież i alkohol – problemy z tym związane.
LISTOPAD 1. Samodzielność w życiu.
2. Święto Niepodległości.
3. Hobby - nasze zainteresowania
4. Uczymy się oszczędzać i inwestować
GRUDZIEŃ 1. Mikołajki klasowe
2. Tradycje rodzinne.
3. Wigilia klasowa
STYCZEŃ 1. Segregacja śmieci – czy warto?
2. Oceniamy zachowanie i oceny klasy w I sem.
FERIE ZIMOWE
LUTY 1. Zagrożenie współczesnego świata – AIDS.
2. Dzień Wyzwolenia Elbląga.
3. Walentynki w klasie
4. Sport jako pasja życiowa.
MARZEC 1. Autorytety współczesnego świata.
2. Dzień Kobiet – słynne kobiety.
3. Kariera czy rodzina?
4. Wybieram swoją drogę życiową – analiza kierunków na studia.
KWIECIEŃ 1. Stres - jak go pokonać?
2. Przyjaźnie na całe życie – analiza stosunków klasowych
MAJ
MATURA 2005Temat
Cele
Formy realizacji
1. Przypomnienie zasad BHP, WSO i Zasad Nowej Matury 2005. Co słychać po wakacjach?
- pobudzenie empatii
- wybór samorządu klasowego
- przypomnienie WSO regulaminu BHP, zasad ocenia zachowania
- gruntowanie wiedzy o demokratycznych formach współżycia społecznego - wspomnienia
- dyskusja
- głosowanie
- czytanie dokumentów szkolnych
2. Stres - Nowa Matura 2005 – czy należy się bać?
- przypomnienie regulaminu egzaminu dojrzałości
- zapoznanie z regulaminem matury - podająca
- czytanie podstaw prawnych: Rozp. MENiS, Informatory, strony internetowe
3. Wypełniamy deklarację –
świadomy wybór w życiu
człowieka.
- analiza SWOT na temat swojej
osoby
- poznanie znaczenia trafnych wyborów życiowych
- dokonanie wyboru przedmiotów maturalnych - podająca
- dyskusja
- deklaracje
- Gra decyzyjna Lądowanie na Księżycu
4. Sterydy to trucizna. - zapoznanie się ze szkodliwością środków farmakologicznych w sporcie
- autorefleksja etyczna
- postawa dbania o swoje zdrowie - dyskusja
- film
- czasopisma fachowe
5. Historia IV LO i patrona naszej szkoły KEN.
- poznanie historii KEN
- utrwalenie wiedzy historycznej
- uzyskanie postawy szacunku wobec szkoły i jej patrona - dyskusja
- zajęcia prowadzone przez
Ucznia
- materiały źródłowe
6. Dobre notatki – uczymy się nawzajem.
- pobudzenie motywacji uczniów
przed maturą
- analiza własnych możliwości
- poznanie i zweryfikowanie nowych metod nauki - metaplan
- prezentacje metod przez uczniów
- analiza metod na podstawie źródeł naukowych
7. Obchodzimy X lecie
IVLO.
- poznanie historii KEN
- poznanie historii naszej szkoły
- aktywny udział w obchodach święta naszej szkoły - pomoc w organizacji X lecia szkoła
- spotkanie z absolwentami naszej szkoły
8. Młodzież i alkohol – problemy z tym związane, problem bezpieczeństwa w szkole.
- promowanie zasad zdrowego stylu życia
- ukazanie negatywnych skutków nałogów i patologii
- wskazanie zagrożeń społecznych
- zachowanie zasad bezpiecznego zachowania
- umiejętność asertywnego odmawiania - dyskusja
- metaplan, mazaki, papier
- film video Barbary Labudy „Szkoła wolna od narkotyków”
- dane statystyczne
- wycinki z gazet
9. Samodzielność w życiu młodego człowieka.
- poznanie zagrożeń dorosłego życia
- wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i inne osoby w swoim życiu
- poznanie perspektyw młodych ludzi w obecnych czasach
- pierwsza praca, pierwsze zarobione pieniądze - dyskusja
- analiza SWOT
- dane statystyczne
10. Święto Niepodległości. - poznanie tradycji kultywowania tego dnia
- uświadomienia znaczenia niepodległości
- pobudzenie postaw patriotycznych
- utrwalenie wiedzy historycznej - film
- prezentacja postaci Marszałka Piłsudskiego
- dyskusja
- uczestnictwo klasy w Pojedynku Historycznym
- mataplan, mazaki, papier
11. Hobby - nasze zainteresowania. - poznanie możliwości spędzania wolnego czasu
- uzmysłowienie potrzeby posiadania zainteresowań w życiu
- poznanie zbawiennego znaczenia hobby w trudnych sytuacja życiowych
- uświadomienia znaczenia posiadania pasji życiowych - prezentacja swoich pasji
- dyskusja

12. Uczymy się inwestować. - poznanie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
- poznanie rynku usług finansowych
- umiejętność wyboru najkorzystniejszych ofert finansowych (ubezpieczenia, kredyty)
- umiejętność interpretowania umów kredytowych – unikanie kredytów argentyńskich
- poznanie zasad gry na giełdzie - Internet, strony WWW.nbp.pl, WWW.gpw.gov.pl
- materiały źródłowe z G.P.W. , firm ubezpieczeniowych, biur maklerskich, materiały prasowe
- spotkanie z maklerem


13. Mikołajki klasowe. - poznanie tradycji św. Mikołaja
- ugruntowanie pozytywnych relacji między uczniami
- obdarowanie się upominkami - materiały źródłowe, Internet
- gra komputerowa on line
- rozmowa, dyskusja
14. Tradycje rodzinne. - analiza procesu socjalizacji i poznanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka
- poznanie znaczenia rodziny w procesie przekazywania tradycji młodszym pokoleniom
- poznanie tradycji rodzinnych - prezentacja zwyczajów tradycji
- analiza SWOT
- papier , mazaki
15. Wigilia klasowa. - integracja klasy podczas spotkania wigilijnego
- gruntowanie tradycji wigilijnych - wspólna wigilia klasowa
- wspólne śpiewanie kolęd
16. Segregacja śmieci czy
warto? - poznanie problemów ochrony środowiska
- poznanie etycznych aspektów ochrony środowiska
- uświadomienie konieczności ochrony środowiska
- edukacja w zakresie segregacji śmieci - wycinki z gazet
- tekst źródłowy – KonstytucjaRP, książka pt. „Etyka w biznesie”
- dyskusja
- metaplan, mazaki, papier
17. Oceniamy nasze
postępowanie – normy
zachowań. - ocena naszego zachowania
- poznanie zasad savoir-vivreau
- samoocena kultury osobistej - analiza SWOT
- dyskusja
- ankieta
18. Zagrożenia współczesnego świata. - poznanie zagrożeń współczesnego świata
- poznanie problemu AIDS na świecie, metod zapobiegania
- poznanie problemu głodu, biedy i wojen na świecie – pomocy humanitarnej
- poznanie zasad funkcjonowania organizacji humanitarnych - dyskusja
- analiza wycinków z gazet
- prezentacje
- spotkanie przedstawicielem organizacji pomocowej

19. Dzień wyzwolenia Elbląga. - poznanie historii naszego miasta
- uświadomienie konieczności kultywowania tradycji historycznych i pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych - wykład
- podająca forma
- materiały źródłowe o historii Elbląga
20. Walentynki – czym jest miłość w życiu - poznanie tradycji walentynkowej
- poznanie znaczenia miłości i emocji w prawidłowym rozwoju człowieka
- poznanie metod wyrażania miłości drugiej osobie - dyskusja
- kartki pocztowe, muzyka – prezentacja
- poezja miłosna – utwory wybrane
21. Sport jako pasja życiowa. - poznanie form aktywności fizycznej
- poznanie zdrowotnych walorów aktywnego sportu
- zachęta do aktywnej formy spędzania wolnego czasu - dyskusja
- prezentacja największych sportowców
- wycinki z gazet
22. Autorytety współczesnego świata. - poznanie autorytetów współczesnego świata
- uświadomienie społecznego znaczenia istnienia autorytetów moralnych
- identyfikacja swojego autorytetu - dyskusja
- prezentacje uczniów
- mazaki, papier, metaplan
23. Dzień Kobiet – słynne kobiety. - przypomnienie tradycji święta kobiet
- poznanie najsłynniejszych polskich kobiet
- poznanie i ocena pozycji społecznej kobiet we współczesnym świecie
- dyskusja
- prezentacja wybranego ideału kobiety
- wycinki z gazet
24. Kariera czy rodzina. - poznanie funkcji rodziny
- poznanie plusów i minusów samorealizacji w karierze zawodowej
- uświadomienie dokonywania wyborów życiowych - dyskusja
- debata problemowa

25. Wybieram swoją drogę życiową – analiza kierunków na studia. - zapoznanie się z kierunkami studiów dostępnymi w danym czasie
- zapoznanie się z potrzebami rynkowymi na dane zawody
- analiza rynku pracy i szans wejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów
- podjęcie decyzji co do wyboru kierunku studiów - przegląd informatorów uczelni wyższych
- strony internetowe uczelni wyższych
- spotkanie z doradcą zawodowym z poradni psychologicznej
26. Stres jak go pokonać? - poznanie zjawiska stresu i jego przyczyn
- poszukiwanie metod walki ze stresem
- analiza i odrzucanie „stresorów” - dyskusja
- metoda „sześć - trzy – pięć”
- papier, mazaki
- płyty z muzyką relaksacyjną
27. Przyjaźnie na całe życie – analiza stosunków w klasie. - podsumowanie stosunków panujących w klasie
- dokonanie samooceny przez uczniów
- utrwalenie przyjaźni klasowych- tzw. umowy słowne - ankieta
- dyskusja

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2467


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0