Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Agnieszka Kondraczuk, 2010-03-29
Elbląg

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Plan wychowawczy

- n +

PLAN WYCHOWAWCZY


Godziny do dyspozycji wychowawcy w roku szkolnym 2004/2005
Obszary realizacji zgodne z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły na rok szkolny 2004/2005:
1. Promocja zdrowia – rozmowy na temat: narkotyków, sterydów, zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania się, znaczenia wypoczynku i sportu w życiu młodego człowieka, zagrożenia AIDS.
2. Partycypacja w społeczności szkolnej – udział w imprezach szkolnych: Dzień Chłopaka, Otrzęsiny, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Wiosny, Dzień Sportu.
3. Postawy ekologiczne – rozmowy na temat: ograniczonych zasobów na Ziemi – wody, znaczenia segregacji odpadów, dbałości o przyrodę i zagrożone gatunki.
4. Samorządność uczniów – udział klasy w wyborach przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, wybór samorządu szkolnego i klasowego.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych – obchody Dni Szkoły X lecie IV LO, Dzień niepodległości, lekcje i patronie szkoły, Konstytucja 3 Maja.
6. Rozwój zainteresowań kulturą, sztuką – rozmowy na temat kultury, wizyty w teatrze i kinie, spotkania z ludźmi sztuki.

Klasa III G
Wychowawca: mgr Agnieszka KondraczukIV Liceum Ogólnokształcące im. KEN

Elbląg IX-2004
WRZESIEŃ 1. Przypomnienie zasad BHP, WSO i Zasad Nowej Matury 2005. Co słychać po wakacjach?
2. Stres - Nowa Matura 2005 – czy należy się bać?
3. Wypełniamy deklarację – świadomy wybór w życiu człowieka.
4. Sterydy to trucizna.
PAŹDZIERNIK 1. Historia IV LO i patrona naszej szkoły KEN.
2. Dobre notatki – uczymy się nawzajem.
3. Obchodzimy X lecie IV LO.
4. Młodzież i alkohol – problemy z tym związane.
LISTOPAD 1. Samodzielność w życiu.
2. Święto Niepodległości.
3. Hobby - nasze zainteresowania
4. Uczymy się oszczędzać i inwestować
GRUDZIEŃ 1. Mikołajki klasowe
2. Tradycje rodzinne.
3. Wigilia klasowa
STYCZEŃ 1. Segregacja śmieci – czy warto?
2. Oceniamy zachowanie i oceny klasy w I sem.
FERIE ZIMOWE
LUTY 1. Zagrożenie współczesnego świata – AIDS.
2. Dzień Wyzwolenia Elbląga.
3. Walentynki w klasie
4. Sport jako pasja życiowa.
MARZEC 1. Autorytety współczesnego świata.
2. Dzień Kobiet – słynne kobiety.
3. Kariera czy rodzina?
4. Wybieram swoją drogę życiową – analiza kierunków na studia.
KWIECIEŃ 1. Stres - jak go pokonać?
2. Przyjaźnie na całe życie – analiza stosunków klasowych
MAJ
MATURA 2005Temat
Cele
Formy realizacji
1. Przypomnienie zasad BHP, WSO i Zasad Nowej Matury 2005. Co słychać po wakacjach?
- pobudzenie empatii
- wybór samorządu klasowego
- przypomnienie WSO regulaminu BHP, zasad ocenia zachowania
- gruntowanie wiedzy o demokratycznych formach współżycia społecznego - wspomnienia
- dyskusja
- głosowanie
- czytanie dokumentów szkolnych
2. Stres - Nowa Matura 2005 – czy należy się bać?
- przypomnienie regulaminu egzaminu dojrzałości
- zapoznanie z regulaminem matury - podająca
- czytanie podstaw prawnych: Rozp. MENiS, Informatory, strony internetowe
3. Wypełniamy deklarację –
świadomy wybór w życiu
człowieka.
- analiza SWOT na temat swojej
osoby
- poznanie znaczenia trafnych wyborów życiowych
- dokonanie wyboru przedmiotów maturalnych - podająca
- dyskusja
- deklaracje
- Gra decyzyjna Lądowanie na Księżycu
4. Sterydy to trucizna. - zapoznanie się ze szkodliwością środków farmakologicznych w sporcie
- autorefleksja etyczna
- postawa dbania o swoje zdrowie - dyskusja
- film
- czasopisma fachowe
5. Historia IV LO i patrona naszej szkoły KEN.
- poznanie historii KEN
- utrwalenie wiedzy historycznej
- uzyskanie postawy szacunku wobec szkoły i jej patrona - dyskusja
- zajęcia prowadzone przez
Ucznia
- materiały źródłowe
6. Dobre notatki – uczymy się nawzajem.
- pobudzenie motywacji uczniów
przed maturą
- analiza własnych możliwości
- poznanie i zweryfikowanie nowych metod nauki - metaplan
- prezentacje metod przez uczniów
- analiza metod na podstawie źródeł naukowych
7. Obchodzimy X lecie
IVLO.
- poznanie historii KEN
- poznanie historii naszej szkoły
- aktywny udział w obchodach święta naszej szkoły - pomoc w organizacji X lecia szkoła
- spotkanie z absolwentami naszej szkoły
8. Młodzież i alkohol – problemy z tym związane, problem bezpieczeństwa w szkole.
- promowanie zasad zdrowego stylu życia
- ukazanie negatywnych skutków nałogów i patologii
- wskazanie zagrożeń społecznych
- zachowanie zasad bezpiecznego zachowania
- umiejętność asertywnego odmawiania - dyskusja
- metaplan, mazaki, papier
- film video Barbary Labudy „Szkoła wolna od narkotyków”
- dane statystyczne
- wycinki z gazet
9. Samodzielność w życiu młodego człowieka.
- poznanie zagrożeń dorosłego życia
- wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i inne osoby w swoim życiu
- poznanie perspektyw młodych ludzi w obecnych czasach
- pierwsza praca, pierwsze zarobione pieniądze - dyskusja
- analiza SWOT
- dane statystyczne
10. Święto Niepodległości. - poznanie tradycji kultywowania tego dnia
- uświadomienia znaczenia niepodległości
- pobudzenie postaw patriotycznych
- utrwalenie wiedzy historycznej - film
- prezentacja postaci Marszałka Piłsudskiego
- dyskusja
- uczestnictwo klasy w Pojedynku Historycznym
- mataplan, mazaki, papier
11. Hobby - nasze zainteresowania. - poznanie możliwości spędzania wolnego czasu
- uzmysłowienie potrzeby posiadania zainteresowań w życiu
- poznanie zbawiennego znaczenia hobby w trudnych sytuacja życiowych
- uświadomienia znaczenia posiadania pasji życiowych - prezentacja swoich pasji
- dyskusja

12. Uczymy się inwestować. - poznanie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
- poznanie rynku usług finansowych
- umiejętność wyboru najkorzystniejszych ofert finansowych (ubezpieczenia, kredyty)
- umiejętność interpretowania umów kredytowych – unikanie kredytów argentyńskich
- poznanie zasad gry na giełdzie - Internet, strony WWW.nbp.pl, WWW.gpw.gov.pl
- materiały źródłowe z G.P.W. , firm ubezpieczeniowych, biur maklerskich, materiały prasowe
- spotkanie z maklerem


13. Mikołajki klasowe. - poznanie tradycji św. Mikołaja
- ugruntowanie pozytywnych relacji między uczniami
- obdarowanie się upominkami - materiały źródłowe, Internet
- gra komputerowa on line
- rozmowa, dyskusja
14. Tradycje rodzinne. - analiza procesu socjalizacji i poznanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka
- poznanie znaczenia rodziny w procesie przekazywania tradycji młodszym pokoleniom
- poznanie tradycji rodzinnych - prezentacja zwyczajów tradycji
- analiza SWOT
- papier , mazaki
15. Wigilia klasowa. - integracja klasy podczas spotkania wigilijnego
- gruntowanie tradycji wigilijnych - wspólna wigilia klasowa
- wspólne śpiewanie kolęd
16. Segregacja śmieci czy
warto? - poznanie problemów ochrony środowiska
- poznanie etycznych aspektów ochrony środowiska
- uświadomienie konieczności ochrony środowiska
- edukacja w zakresie segregacji śmieci - wycinki z gazet
- tekst źródłowy – KonstytucjaRP, książka pt. „Etyka w biznesie”
- dyskusja
- metaplan, mazaki, papier
17. Oceniamy nasze
postępowanie – normy
zachowań. - ocena naszego zachowania
- poznanie zasad savoir-vivreau
- samoocena kultury osobistej - analiza SWOT
- dyskusja
- ankieta
18. Zagrożenia współczesnego świata. - poznanie zagrożeń współczesnego świata
- poznanie problemu AIDS na świecie, metod zapobiegania
- poznanie problemu głodu, biedy i wojen na świecie – pomocy humanitarnej
- poznanie zasad funkcjonowania organizacji humanitarnych - dyskusja
- analiza wycinków z gazet
- prezentacje
- spotkanie przedstawicielem organizacji pomocowej

19. Dzień wyzwolenia Elbląga. - poznanie historii naszego miasta
- uświadomienie konieczności kultywowania tradycji historycznych i pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych - wykład
- podająca forma
- materiały źródłowe o historii Elbląga
20. Walentynki – czym jest miłość w życiu - poznanie tradycji walentynkowej
- poznanie znaczenia miłości i emocji w prawidłowym rozwoju człowieka
- poznanie metod wyrażania miłości drugiej osobie - dyskusja
- kartki pocztowe, muzyka – prezentacja
- poezja miłosna – utwory wybrane
21. Sport jako pasja życiowa. - poznanie form aktywności fizycznej
- poznanie zdrowotnych walorów aktywnego sportu
- zachęta do aktywnej formy spędzania wolnego czasu - dyskusja
- prezentacja największych sportowców
- wycinki z gazet
22. Autorytety współczesnego świata. - poznanie autorytetów współczesnego świata
- uświadomienie społecznego znaczenia istnienia autorytetów moralnych
- identyfikacja swojego autorytetu - dyskusja
- prezentacje uczniów
- mazaki, papier, metaplan
23. Dzień Kobiet – słynne kobiety. - przypomnienie tradycji święta kobiet
- poznanie najsłynniejszych polskich kobiet
- poznanie i ocena pozycji społecznej kobiet we współczesnym świecie
- dyskusja
- prezentacja wybranego ideału kobiety
- wycinki z gazet
24. Kariera czy rodzina. - poznanie funkcji rodziny
- poznanie plusów i minusów samorealizacji w karierze zawodowej
- uświadomienie dokonywania wyborów życiowych - dyskusja
- debata problemowa

25. Wybieram swoją drogę życiową – analiza kierunków na studia. - zapoznanie się z kierunkami studiów dostępnymi w danym czasie
- zapoznanie się z potrzebami rynkowymi na dane zawody
- analiza rynku pracy i szans wejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów
- podjęcie decyzji co do wyboru kierunku studiów - przegląd informatorów uczelni wyższych
- strony internetowe uczelni wyższych
- spotkanie z doradcą zawodowym z poradni psychologicznej
26. Stres jak go pokonać? - poznanie zjawiska stresu i jego przyczyn
- poszukiwanie metod walki ze stresem
- analiza i odrzucanie „stresorów” - dyskusja
- metoda „sześć - trzy – pięć”
- papier, mazaki
- płyty z muzyką relaksacyjną
27. Przyjaźnie na całe życie – analiza stosunków w klasie. - podsumowanie stosunków panujących w klasie
- dokonanie samooceny przez uczniów
- utrwalenie przyjaźni klasowych- tzw. umowy słowne - ankieta
- dyskusja

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2420
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016