AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwia Starzyńska
Przyroda, Scenariusze

"Krajobraz najwyższych gór w Polsce" - konspekt lekcji przyrody dla klasy V.

- n +

Dział programu: Krajobrazy gór.
Temat: Krajobraz najwyższych gór w Polsce.

Cele

Wiadomości:
 • Wie, co to jest wapień i granit.
 • Wymienia elementy rzeźby wysokogórskiej.
 • Wymienia nazwy znanych szczytów, dolin górskich, potoków, wodospadów, jezior.
Umiejętności:
 • Wskazuje na mapie Karpaty i Tatry, a w atlasie szczyty, doliny, jeziora.
 • Rozpoznaje i opisuje granit i wapień.
 • Rozpoznaje elementy rzeźby wysokogórskiej.
Postawy:
 • Rozwija zainteresowania przyrodnicze.
 • Rozwija samodzielne myślenie.
 • Aktywnie uczestniczy w lekcji.
Metody:
 • Pokaz, praca z mapą, praca z podręcznikiem.
Formy pracy:
 • Indywidualna i grupowa.
Środki dydaktyczne:
 • Mapa Polski, atlasy, okazy skał wapiennych i granitowych, przeźrocza, podręcznik.
Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji o górach.
Faza realizacji:
 1. Pokazanie na mapie ściennej i określenie położenia geograficznego Tatr na mapie Polski.
 2. Praca z atlasem:
  • Odszukanie szczytu,
  • Odszukanie skał, które występują w Tatrach,
  • Podział Tatr na Wysokie i Zachodnie,
 3. Pokaz skał wapiennych i granitowych.
 4. Pokaz przeźroczy:
  • omówienie elementów krajobrazu wysokogórskiego i krasowego,
  • wyjaśnienie pojęć: grań, turnia, żleb, piarg, wywierzysko,
  • pokaz ważniejszych szczytów, jezior, wodospadów.
Faza podsumowująca
 1. Rozwiązanie zadania polegającego na wpisaniu poznanych na lekcji terminów (piarg, żleb, turnia, grań, szczyt, dolina) w odpowiednie miejsca na przygotowanym przez nauczyciela schemacie.
 2. Podzielenie podanych terminów i przyporządkowanie ich do Tatr Wysokich lub Zachodnich. Przykładowe terminy: Rysy, granit, wapień, Morskie Oko, turnie, Jaskinia Śnieżna, Wodogrzmoty Mickiewicza, Wielka Siklawa, Kasprowy Wierch.
 3. Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań.
 4. Ocena aktywności uczniów.

Opracowanie: mgr Sylwia Starzyńska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0