AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Karska, 2010-03-23
Białystok

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Cel podstawowy podejmowania stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Sfery rozwoju zawodowego
Zadania
Metody i formy realizacji
Termin
Spodziewane efekty
organizacyjna
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
IX 2002
Poprawnie zredagowany wniosek o rozpoczęcie stażu

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
IX 2002
Pomoc w redagowaniu planu

Określenie drogi rozwoju zawodowego
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2002
Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego

Posiadanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń
Cały okres stażu
Poprawnie zredagowana teczka

Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego
Prowadzenie na bieżąco dziennika, rejestrowanie wszelkiej współpracy z rodzicami, nauczycielami, uczniami i organizacjami
Cały okres stażu
Dokładna rejestracja pracy pedagoga
osobista
Wstępna ocena własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do specyfiki środowiska szkolnego
Sformułowanie potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności. Projektowanie doskonalenia zawodowego w okresie stażu
IX/X 2002
Dokładne określenie swoich mocnych i słabych stron a dzięki temu efektywniejsza praca na rzecz szkoły

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, rady szkoleniowe)
Cały okres stażu
Pogłębianie swoich umiejętności zawodowych oraz rozwój osobisty

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Studia podyplomowe Resocjalizacja w środowisku otwartym
Okres stażu
Pogłębianie swoich umiejętności zawodowych oraz rozwój osobisty

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, oglądanie specjalistycznych programów telewizyjnych itp.
Tworzenie biblioteczki pedagogicznej, prowadzenie zeszytu lektur przydatnych w pracy zawodowej
Cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy oraz kompetencji

Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, autoanaliza przebiegu stażu, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V/VI 2005
Pomyślne zaliczenie stażu i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Określenie dalszego rozwoju
Wnioski z dotychczasowej pracy; analiza dotychczasowych oddziaływań, ocena ich skuteczności; określenie potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności; zaplanowanie dalszej drogi rozwoju
V/VI 2005
Własne doskonalenie się; unikanie popełniania błędów; zdobywanie doświadczenia pedagogicznego
dydaktyczna
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
Hospitacja zajęć oraz omawianie ich przebiegu
3 razy w roku
Pogłębianie wiedzy na temat sposobu prowadzenia zajęć

Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Korzystanie z programów komputerowych oraz internetu
Cały okres stażu
Poznawanie nowych i ciekawych wiadomości
wychowawczaZapoznanie się z dokumentacją dzieci
Diagnozowanie środowiska poprzez rozmowy, analizę dokumentów oraz wizyty domowe
IX/X 2002 oraz wg potrzeb
Zorientowanie się w sytuacji dzieci; wyszczególnienie dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej oraz z wnioskami i orzeczeniami z poradni

Organizowanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej
Dofinansowanie obiadów w szkolnej stołówce; kierowanie do odpowiednich instytucji
Według potrzeb
Pomoc rodzinie

Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów domowych i szkolnych
Rozmowy, kontakt z poradniami
Cały okres stażu
Pomoc uczniom

Współpraca z rodzicami
Konsultacje dla rodziców
Cały okres stażu
Pomoc rodzinie

Wyszczególnienie dzieci z wnioskami, opiniami, orzeczeniami kwalifikacyjnymi z poradni ped.-psych.
Kontakty z poradnią, nawiązanie współpracy z pracownikami poradni (spotkania, rozmowy telefoniczne)
Cały okres stażu
Nawiązanie współpracy z poradnią, lepsza opieka nad dziećmi

Współpraca z organizacjami charytatywnymi oraz organizującymi wszelką pomoc
Kontakty z poradniami, placówkami, organizacjami charytatywnymi
Cały okres stażu
Pomoc uczniom z problemami, rozwijanie ich zainteresowań, nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Zorganizowanie oraz prowadzenie Szkolnego Koła PCK
Organizacja różnego rodzaju akcji, zbiórek pieniędzy itp.
Według potrzeb i możliwości
Pomoc materialna ludziom najuboższym i potrzebującym

Przeciwdziałanie niedostosowaniom społecznym
Rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami klas, kuratorem sądowym
Cały okres stażu
Przeciwdziałanie niedostosowaniom, pomoc rodzinie

Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów
Kontakt z sądem, pracownikami policji do spraw nieletnich i rodziny
Cały okres stażu
Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych

Podejmowanie działań profilaktycznych
Ankieta, pogadanki na temat bezpiecznych zachowań, spotkania ze specjalistami od profilaktyki
Cały okres stażu
Mniej agresywnych zachowań w środowisku dziecka, większa znajomość prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia

Aktywny udział w pracach zespołu d/s programu wychowawczego szkoły, oraz d/s profilaktyki
Spotkania, szkolenia, przygotowywanie ankiet diagnozujących i ewaluacyjnych
Cały okres stażu
Wyrobienie pozytywnych wzorów zachowań w sferze wychowania
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2018


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.