AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Augustyniak, 2010-03-05
Świerzno

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA GRUNERA W ŚWIERZNIE
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
MARTA AUGUSTYNIAK
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2010 roku
Data zatwierdzenia do realizacji:……………………………………………………
Podpis dyrektora: ……………………………………………………………………………
Świerzno, dnia …………………………………………
Szkoła Podstawowa im. Juliana Grunera w Świerznie
(miejsce stażu)
Świetlica
(przedmiot nauczany)
Mariola Fijałkowska
(opiekun stażu)
1 września 2009 roku
(data rozpoczęcia stażu)
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9c pkt. 3 Karty Nauczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.
W załączeniu przedstawiam propozycję mojego planu rozwoju zawodowego.
...................................................
(podpis osoby wnioskującej)
…………………………………
(podpis dyrektora)
Świerzno, dnia ………………………………
MARTA AUGUSTYNIAK
Nauczyciel świetlicy, nauczyciel logopeda, wychowawca klasy IVb.
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Juliana Grunera w Świerznie.
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2010 roku
Opiekun stażu: Mariola Fijałkowska
CEL GŁOWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zachowań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. Przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
b. Sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
c. Przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z daną na zajęciach osobą.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a. Wewnątrzszkolnych.
b. Pozaszkolnych.
c. Samokształcenia.
5. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (rodziców i wychowawców).

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Lp. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awansu zawodowego nauczyciela).
Ustawa o systemie oświaty.
Najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Na bieżąco.
W okresie stażu. Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu:
Określenie zakresu obowiązków stażysty.
Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu.
Określenie zasad komunikowania się i współpracy.

Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.
Konsultacje. IX 2009 Kontrakt.
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki. Analiza dokumentacji szkoły:
Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Świerznie.
Wewnątrzszkolny system oceniania.
Statut szkoły.
Program wychowawczy realizowany z uczniami SP w Świerznie.

Udział w szkoleniu podstawowym BHP. IX – X 2009 Notatki z analizy dokumentów.
Zaświadczenie inspektora BHP.
4. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Udział w Radach Pedagogicznych. Na bieżąco. Zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli.
Lista obecności z Rad Pedagogicznych.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego. Sprawozdanie. V 2010 Treść sprawozdania.


6. Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. Przedstawienie dokumentacji ze stażu. VI 2010 Wniosek wraz z dokumentacją formalną.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz omawianie prowadzonych i hospitowanych zajęć.
Lp. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu. Opracowanie konspektu zajęć.
Omawianie przeprowadzonych zajęć.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Raz w miesiącu. Konspekty zajęć, karty hospitacji.
2. Opracowanie planów pracy. Miesięczny plan pracy. Raz w miesiącu. Plan pracy.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Hospitacja zajęć według wcześniej określonych zasad.
Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy. Raz w miesiącu. Wnioski.
4. Analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych hospitowanych i prowadzonych samodzielnie. Analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty. Na bieżąco Wnioski do dalszej pracy.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Lp. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach. Według terminarza kursów. Zaświadczenie o odbytym kursie.
2. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych. Na bieżąco. Notatki ze spotkań, wykorzystywanie nowych wiadomości w pracy (zapis w dzienniku), notatki biograficzne.
3. Wzbogacanie warsztatu pracy. Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Według potrzeb. Zdjęcia.
Notatki.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. II 2010
V 2010 www.literka.pl lub www.profesor.pl
Płyta CD z zapisem elektronicznym.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
Lp. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Analiza akt osobowych uczniów.
Spotkania i współpraca z rodzicami.
Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem. IX 2009
Na bieżąco. Notatki, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankiem.


2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów. Stała obserwacja dziecka.
Współpraca z rodziną i nauczycielami. Na bieżąco. Notatki w zeszytach obserwacji oraz zeszytach korespondencyjnych.
3. Poznanie Programu Wychowawczego placówki. Analiza dokumentu. IX 2009 Notatka.
4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy.
Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków. Na bieżąco. Zapis w dzienniku.
5. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych. Włączenie się do organizacji imprez szkolnych. Na bieżąco. Zdjęcia.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3613


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.