Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Ewa Korczyńska
Historia, Sprawdziany i testy

Okres międzywojenny test wiadomości z historii

- n +

Dwudziestolecie międzywojenne - test sprawdzający wiadomości

Imię i nazwisko, klasa........................................
Ilość pkt.........
Ocena.........................

0-6pkt
1. Podane zjawiska historyczne podziel na dwie grupy, wyróżniając przyczyny i skutki dojścia do władzy NSDAP. Dopisz przy zdaniach odpowiednio litery: P i S.
a) likwidacja opozycji politycznej...  d) kryzys gospodarczy...
b) upadek autorytetu Republiki Weimarskiej...  e) klęska Niemiec po I wojnie światowej...
c) rozbudowa niemieckich sił zbrojnych...  f) działania sił komunistycznych w Niemczech...
0-2pkt

1. W Polsce po I wojnie światowej zamieszkiwały mniejszości narodowe. Trzy najliczniejsze spośród nich to:

a) Ukraińcy, Białorusini, Litwini;
b) Żydzi, Niemcy, Rosjanie;
c) Ukraińcy, Żydzi, Białorusini;
d) Białorusini, Żydzi, Niemcy.

3. Przeanalizuj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia: 0-4pkt

I. Rzeczpospolita Polska
[...] Art.2
Na czele państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej
Na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa.

II Prezydent Rzeczypospolitej
Art. 15

Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest odpowiedzialny.

a) Napisz, z jakiego dokumentu pochodzi cytat:......................................................................................
b) Określ rok powstania dokumentu:...................................................................................................
c) Wymień, przed kim odpowiedzialny był prezydent w świetle cytowanego dokumentu......................................
.............................................................................................................................................
d) Napisz nazwisko Prezydenta, który dysponował taką władzą w Polsce .........................................................
0-4pkt
4. Spośród wymienionych niżej, podkreśl nazwy czterech państw, które powstały po I wojnie światowej lub odzyskały niepodległość.
Czechosłowacja, Portugalia, Finlandia, Łotwa, Hiszpania, Włochy, Polska, Dania, Bułgaria

5. Podaj nazwy państw, z którymi należy kojarzyć następujące wydarzenia: 0-4pkt

a) tzw. Cud nad Wisłą -.............................
b) tzw. Czarny październik -..........................
c) tzw. Marsz czarnych koszul...............................
d) tzw. Noc długich noży.....................................

6. Wymienionym postaciom przyporządkuj wydarzenia, w których brały udział 0-4pkt
a) Francisco Franco,  1. autor idei "Małej Ententy"
b) Eduard Daladier,  2. inspirator wojny domowej w Hiszpanii
c) Wiaczesław Mołotow  3. współtwórca państwa słowackiego
d) Józef Tiso  4. sygnatariusz układu monachijskiego,
   5. współautor paktu o podziale Polski
7. Zaznacz wpisując obok odpowiednio litery P i F, czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe: 0-3pkt

a) Rewolucja lutowa doprowadziła do upadku caratu i przejęcia władzy przez Radę Komisarzy Ludowych...
b) Interwencjonizm państwowy był sposobem przezwyciężenia wielkiego kryzysu ekonomicznego...
c) Uczestnicy konferencji w Monachium podjęli decyzję o przekazaniu Sudetów III Rzeszy...

8. Wymień trzy przyczyny, które twoim zdaniem, wpłynęły na powstanie niepodległego państwa polskiego w 1918 roku

0-3pkt
a)...............................................................................................................................................
b)...............................................................................................................................................
c)...............................................................................................................................................
9. Dopisz daty do następujących wydarzeń: 0-10pkt
a) Układ w Locarno  ................  b) dojście Hitlera do władzy w Niemczech...............  ................
c) rewolucja lutowa w Rosji  ................  d) Traktat wersalski...............  ................
e) plebiscyt na Górnym Śląsku  ................  f) bitwa warszawska...............  ................
g) konstytucja marcowa  ................  h) zamach majowy Piłsudskiego...............  ................
i) Pakt Ribbentrop-Mołotow  ................  j) plebiscyt na Warmii i Mazurach...............  ................

10. Do postaci dopisz krótkie charakterystyki kim byli: 0-10pkt

a) Gabriel Narutowicz...............................................................................................................................
b) Eugeniusz Kwiatkowski.........................................................................................................................
c) Włodzimierz Lenin...............................................................................................................................
d) Józef Beck.........................................................................................................................................
e) Wincenty Witos...................................................................................................................................
f) Paul Hindenburg...................................................................................................................................
g) Ignacy Paderewski................................................................................................................................
h) Michaił Tuchaczewski...........................................................................................................................
j) Wojciech Korfanty................................................................................................................................
 

Opracowanie: Ewa Korczyńska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 24138
 
   Komentarze
 • buzzin, 2009-01-01

  poprosił bym jeszcze o odpowiedzi!! :)

 • 0-kimka, 2009-04-19

  ja też bym prosiła

 • wega, 2012-10-28

  odpowiedzi są w podręczniku :)

 • sandra, 2014-12-03

  A jesli ktos nie ma podrecznika • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 2.82  Ilość głosów: 11
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016