Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Knyżewska
Chemia, Scenariusze

Woda w naszym mieście. Scenariusz lekcji metodą projektu

- n +

Woda w naszym mieście

Scenariusz lekcji chemii w kl. I gimnazjum realizowany metoda projektu

1. Główne zagadnienia lekcji.
Lekcja przeprowadzona w klasie I gimnazjum dotyczy źródeł zanieczyszczeń wód i sposoby ich usuwania, ochronę wód przed zanieczyszczeniami i racjonalne gospodarowanie wodą.

2. Cel główny lekcji

ocena stanu wody w miejscu zamieszkania.

3. Cele szczegółowe:

- Dokonanie oceny jakości wody w naszym mieście
- Poznanie źródeł zanieczyszczeń i ich rodzaje
- Poznanie metod wykrywania zanieczyszczeń w wodzie
- Poznanie metod oczyszczania ścieków

4. Uwagi dotyczące realizacji lekcji

Temat jest realizowany metodą projektu. Dwa tygodnie przed planowaną lekcją uczniowie podzielili się na 4 grupy. Każda grupa otrzymała zadanie wraz z instrukcją.

5. Przebieg projektu

- Propozycja tematu - akceptacja przez uczniów
- Zawarcie kontraktu

Kontrakt

Kontrakt na wykonanie projektu na lekcje chemii, zawarty pomiędzy nauczycielem ....................................................... a grupą uczniów .................................................. ............................................................................................
..............................................................................................

Tytuł projektu ...................................................................................................
Data rozpoczęcia projektu...........................................................................................
Data zakończenia projektu...........................................................................................
Terminy konsultacji
1.
2.
3.
4.

Wymagania wstępne:


Cele:


Zakres projektu:


Rodzaj projektu

- Zbieranie materiałów


Zajęcia terenowe
- zajęcia w oczyszczalni ścieków. Poznanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków, zapoznanie się ze stanem oczyszczania ścieków w mieście
- badania terenowe. pobór próbek wody z rzeki i jeziora, wykonanie planu okolicy i lokalizacja nielegalnych wysypisk śmieci i miejsca zrzutu ścieków sporządzenie dokumentacji fotograficznej

Zajęcia w pracowni informatycznej
- wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji
- opracowanie graficzne wyników badań

Zajęcia w pracowni chemicznej
- oddzielanie zawiesiny z wody metodą sedymentacji i filtracji
- wykrywanie fenolu, siarkowodoru i związków ołowiu
- Opracowywanie wyników
- Prezentacja projektu
- Ocena projektu

Arkusz oceny projektu

Grupa............................................................................................................
Temat projektu.................................................................................................
Termin prezentacji...........................................................................................

 
Etap realizacji projektu Umiejętności ocena
Formułowanie tematu - precyzyjne sformułowanie tematu
- jasne określenie celów projektu
 
Zbieranie i opracowywanie materiałów - selekcja informacji
- krytyczna ocena informacji
- przetwarzanie informacji
 
Prezentacja - wykorzystanie czasu prezentacji - zainteresowanie innych uczniów
- sposób mówienia
 
Praca w grupie - udzielanie sobie informacji
- podejmowanie decyzji
- słuchanie siebie nawzajem
- rozwiązywanie konfliktów
- zaangażowanie w pracę
- samoocena postępów w pracy
 
6. Zadania dla uczniów.
Grupa I


Zadanie: Lokalizacja zanieczyszczeń

Cel: zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i miejsc zrzutu ścieków oraz ustalenie rodzaju zanieczyszczeń

Realizacja zadania: Zadanie jest realizowane w terenie. Na mapie miasta i okolicy są nanoszone miejsca gdzie znajdują się nielegalne wysypiska śmieci i miejsca zrzutu ścieków do rzeki. Każde z tych miejsc jest sfilmowane lub sfotografowane. Sporządź notatkę. Po zajęciach terenowych należy opracować wnioski i przygotowac do prezentacji.

Grupa II

Zadanie: Badanie zawartości związków toksycznych w wodzie.

Cel: sprawdzenie doświadczalne, czy w wodzie rzecznej i jeziornej znajdują się: fenol, siarkowodór i związki ołowiu.

Realizacja zadania: w kilku miejscach rzeki i jeziora pobiera się próbki wody, oznaczając z jakiego miejsca pochodzą.
W pracowni chemicznej w obecności nauczyciela wykrywa się obecność:
- fenolu roztworem chlorku żelaza (III); fioletowe zabarwienie świadczy o obecności fenolu
- siarkowodoru: na bibułę nasączoną octanem ołowiu opuszczamy kilka kropel wody . Czarna plama na bibule świadczy o obecności siarkowodoru.
- związków ołowiu: na bibułę filtracyjną upuść po jednej kropli: rozcieńczonego kwasu siarkowego (VI), badanej wody, roztworu chlorku cyny (II) , i roztworu jodku potasu. Pomarańczowe zabarwienie świadczy o obecności związków ołowiu w wodzie.

Sporządź raport opisując miejsce pobrania próbki i zawarte w niej związki toksyczne.
Wynik opracuj pod kątem prezentacji

Grupa III

Zadanie: Oczyszczanie wód w mieście

Cel: ustalenie rodzaju i składu ścieków oraz sposoby ich usuwania.

Realizacja zadania: pierwsza część zadania realizuje się w oczyszczalni ścieków, gdzie można przeprowadzić wywiad i zebrać materiały. Wywiad powinien zawierać pytania o źródła ścieków, jakiego rodzaje zanieczyszczeń usuwa się w oczyszczalni, na czym polega biologiczne i chemiczne oczyszczanie ścieków, co dzieje się z osadami powstałymi w procesie oczyszczania, lub inne jakie mogą się nasunąć w trakcie wywiadu.
Materiały zebrane w oczyszczalni oraz z innych źródeł informacji opracowujemy w dowolnej formie.

Grupa IV

Zadanie: Badanie zużycia wody w gospodarstwie domowym

Cel: ustalenie jakie jest zużycie wody w gospodarstwie domowym i określenie jakie czynności pochłaniają najwięcej wody.

Realizacja zdania: Każdy uczeń w grupie obliczy średnie dobowe zużycie wody w swojej rodzinie na podstawie odczytu wodomierza. Odczyty należy prowadzić przez tydzień. Można na tej podstawie wyznaczyć również inne dane np. zużycie wody na jednego domownika. Wszyscy uczniowie w grupie dokonują zestawienia wyników. Porównują wyniki z danymi statystycznymi Polski i świata. Proponują również sposoby na oszczędzanie wody.

7. Przebieg lekcji
A. Wprowadzenie
- Podanie tematu
- Przypomnienie zadań, które miały być realizowane
- Przypomnienie zasad prezentacji
B. Rozwinięcie
- Powołanie zespołu oceniającego
- Grupy przedstawiają swoje zadania
- Ocenę pracy każdej grupy dokonuje się na arkuszu oceny projektu
- Uczniowie przypinają swoje opracowania, plansze i inne materiały do tablicy

C. Zakończenie
o Uczniowie odpowiadają na pytania:
1. jaki jest stan wód w naszym mieście?
2. Jakie są źródła zanieczyszczeń?
3. Czy w naszej rzece i jeziorze są związki toksyczne?
4. co zrobić aby oszczędnie korzystać z wody?
5. Jak działa oczyszczalnia ścieków?
- Praca domowa: Jakie skutki mogą wywołać zanieczyszczenia występujące w wodzie?

8. Literatura dla nauczyciela i uczniów.

Podręcznik J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin "Chemia część I dla gimnazjum" Nowa Era, Warszawa 2004r.
Artykuł "Nauczanie zagadnień ochrony środowiska metodą projektów" "Chemia w szkole" nr3 /1997
Zbiór zadań M. Koszmider, G. Kozanecka "Zielone zadania" W S i P 1997r.
Czasopisma "Aura" i "Ekoświat"
Roczniki statystyczne
 

Opracowanie: Małgorzata Knyżewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5080
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 5
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016