Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Małgorzata Knyżewska
Chemia, Scenariusze

Zagrożenia cywilizacyjne wynikające z zanieczyszczenia powietrza. Scenariusz lekcji metodą projektu

- n +

Zagrożenia cywilizacyjne wynikające z zanieczyszczenia powietrza

Scenariusz lekcji chemii w klasie I gimnazjum

I. Główne zagadnienia lekcji.
Lekcja chemii przeprowadzona w kl. I gimnazjum omawia źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby likwidacji zanieczyszczeń. Wykorzystuje się wcześniejsze informacje z lekcji chemii, biologii i geografii dotyczące składników powietrza.

II. Cele lekcji.
Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:
- Poznać rodzaje zanieczyszczeń powietrza
- Wiedzieć jaki wpływ na przyrodę i człowieka mają zanieczyszczenia w powietrzu
- Wyjaśnić jak powstaje "dziura ozonowa", kwaśny deszcz, podwyższony efekt cieplarniany
- Wiedzieć jakie są możliwości likwidacji zanieczyszczeń powietrza
- Rozumieć potrzebę ochrony środowiska

III. Uwagi dotyczące realizacji lekcji.
Lekcja jest realizowana metodą projektu. 2 tygodnie przed planowaną lekcją uczniowie podzielili się na 4 grupy /6-7 osobowe/ i każda grupa otrzymała zadanie wraz z instrukcją (załączniki 1-4). Na lekcji każda grupa prezentuje opracowane materiały.

IV. Środki dydaktyczne:
2 małe akwaria, krystalizatory, paski taśmy samoprzylepnej, wodorosiarczan (IV) sodu.

V. Pojęcia
Utrwalenie pojęć: efekt cieplarniany, dziura ozonowa
Nowe pojęcie: kwaśne deszcze

VI. Przebieg lekcji:
A. Wprowadzenie:
- Podanie tematu
- Przypomnienie zadań które miały być zrealizowane
- Przypomnienie zasad prezentacji zadań
B. Rozwinięcie:
- Kolejno grupy przedstawiają swoje zadania w wyznaczonym czasie (5- 7minut)
- Ocenę pracy każdej grupy można dokonać w tabeli wg wzoru (załącznik nr 5)
- Grupy uczniów przypinają swoje opracowania, plansze i inne materiały na przygotowanej tablicy
C. Zakończenie:
Uczniowie odpowiadają na pytania kontrolne:
- Jakie są źródła zanieczyszczeń?
- Jak powstaje kwaśny deszcz i co może spowodować?
- Co zrobić aby "dziura ozonowa" nie powiększała się?
- Dlaczego nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze jest szkodliwy?
Praca domowa: Zapisz w punktach, jakie działania należy podjąć, aby
zlikwidować przyczyny zanieczyszczeń.

VII. Literatura:
Dla nauczyciela:
- "Nauczanie zagadnień ochrony środowiska metodą projektów" - "Chemia w szkole" nr 3 /1997
- "Ochrona środowiska w nauczaniu chemii" -E.Kaczmarek, Z. Matysikowa, R. Piosik (W S i P 1991)
- "Chemia a środowisko - zbiór ciekawych doświadczeń" - K. Łopata (W S i P 1994 )
- "Zielone zadania" - M. Koszmider, G. Kozanecka (W S i P 1997)
Dla ucznia:
- "Zielone zadania" - M. Koszmider G. Kozanecka
- "Chemia" dla gimnazjum cz. I - Nowa Era
- "Świat Wiedzy" -Planeta Ziemia str. 290-299

VIII. GRUPA I
Zadanie: Badanie stanu zapylenia powietrza w Piszu i okolicy.

Celem zadania jest określenie stanu zapylenia miasta i okolic i zaproponowanie w jaki sposób można tego uniknąć.

Realizacja zadania:
W kilku punktach miasta i w okolicy (jeśli uczniowie zamieszkują okoliczne miejscowości) uczniowie badają stan zapylenia taśmy samoprzylepnej lub specjalnych pojemników. Wyniki obserwacji zapisują przez 10 dni. Wnioski z doświadczenia należy zinterpretować.

Źródła informacji przydatne podczas pracy i opracowywania wyników:
"Zielone zadania" M. Koszmider, G. Kozanecka
"Chemia a środowisko" -zbiór ciekawych doświadczeń -K. Łopata

Czas wykonania: 2 tygodnie

Prezentacja:
Przedstawienie wyników doświadczeń w formie wybranej przez uczniów, czas prezentacji ok.5 minut.

Kryteria oceniania:
- umiejętność zapisu obserwacji doświadczenia i interpretacji wyników
- wybór sposobu prezentacji wyników (mapka, tabela inne)
- umiejętność korzystania ze źródeł
- umiejętność prezentacji zadania

Załącznik nr1

IX. GRUPA II
Zadanie: Wpływ dwutlenku siarki na gałązki świerkowe lub sosnowe

Celem zadania jest zbadanie wpływu dwutlenku siarki na drzewa iglaste.

Realizacja zadania:
Doświadczenie przeprowadza się w klasie. Nauczyciel przygotowuje roztwór będący źródłem dwutlenku siarki. Grupa uczniów przygotowuje zestaw zgodnie z rysunkiem. Prace wykonuje się w obecności nauczyciela. Co 2-3 dni należy zapisywać wyniki obserwacji. Czas trwania eksperymentu 10 dni. Wnioski płynące z doświadczenia przedstawia się na lekcji.

Źródła informacji przydatne podczas pracy i opracowywania wyników:
"Zielone zadania" M. Koszmider, G. Kozanecka
"Chemia a środowisko" - zbiór ciekawych doświadczeń - K. Łopata
"Świat wiedzy"

Prezentacja:
Omówienie wniosków z doświadczenia, plakat przedstawiający mechanizm powstawania kwaśnych deszczy i ich wpływ na roślinność; czas prezentacji -5min.

Kryteria oceniania:
- umiejętność zapisu obserwacji
- Trafność wyciągniętych wniosków
- Estetyka opracowania wyników i planszy
- Umiejętność korzystania ze źródeł
- Umiejętność prezentacji zadania

Załącznik nr 2

X. GRUPA III
Zadanie: Jaki wpływ na klimat Ziemi ma nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze?


Celem zadania jest zanalizowanie wpływu dwutlenku węgla na podwyższony "efekt cieplarniany" Ziemi.

Realizacja zadania:
Zebranie i uporządkowanie wiadomości na temat źródeł dwutlenku węgla w atmosferze, jego obiegu w przyrodzie i skutków nadmiaru dwutlenku węgla.

Źródła informacji z których można skorzystać:
"Zielone zadania" M. Koszmider, G. Kozanecka
"Chemia dla gimnazjum" cz. I (Nowa Era)
"Świat wiedzy"
inne źródła zaproponowane przez uczniów

Prezentacja:
Odczyt, rysunki lub inne formy zaproponowane przez uczniów; czas prezentacji - 5 min.

Kryteria oceniania:
- umiejętność korzystania ze źródeł informacji
- sposób prezentacji
- estetyka plansz, rysunków itp.
- znajomość tematu

Załącznik nr 3

XI. GRUPA IV
Zadanie: Wpływ freonu na warstwę ozonową Ziemi


Celem pracy jest poznanie źródeł freonu jego działania na ozon i wpływu "dziury ozonowej" na zdrowie człowieka.

Realizacja zadania:
Zebranie informacji i podanie ich w sposób czytelny i zrozumiały.

Źródła informacji:
"Zielone zadania" - M. Koszmider, G. Kozanecka
"Chemia dla gimnazjum" część I (Nowa Era)
"Świat wiedzy"
inne źródła zaproponowane przez uczniów

Prezentacja:
Rysunek, plakat, praca pisemna; czas prezentacji - 5 minut.

Kryteria oceniania:
- umiejętność korzystania ze źródeł informacji
- sposób prezentacji
- estetyka plansz, rysunków itp..
- znajomość tematu

Załącznik nr 4

 

Opracowanie: Małgorzata Knyżewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9258
 
   Komentarze
 • hanjaska, 2015-12-09

  do niczego napisałeś • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3.63  Ilość głosów: 19
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016