AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Liburska
Pedagogika, Scenariusze

Scenariusz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

- n +

Scenariusz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczennicy realizującej program kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

SPRAWDZIAN

Cel główny: sprawdzenie umiejętności dziecka z zakresu wypowiadania się, analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, pisania po śladzie, porównywania zbiorów oraz sprawności manualnej

Metody: ćwiczebne, realizacji zadań wytwórczych

Plan zajęć:
1. Ćwiczenia usprawniające:
a) Oddechowe
b) Narządów artykulacyjnych
c) Fonacyjne
d) Słuchowe

2. Ćwiczenia właściwe
a) Układanie wyrazów z liter
b) Pisanie po śladzie brakujących liter
c) Gra w samogłoski i sylaby
d) Odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza "Lew i wrona"
e) Porównywanie wzorów

3. Ćwiczenia końcowe
a) Zamalowanie konturów liści

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Ćwiczenia usprawniające.

Oddechowe


Cele: dziecko
- wydłuża fazę wydechu poprzez dmuchanie w papierową kaczkę
- zwiększy głębokość wdechu poprzez przenoszenie bocianków do gniazda za pomocą rurki

Pomoce: papierowa kaczka i bociany, rurka

Ćwiczenie 1.
Prowadzący kładzie na stole papierowe figurki: psa i kaczki. Pokazuje jak należy dmuchnąć w jedną z nich, aby przesunęła się do przodu. Następnie dziecko wykonuje zadanie. Prowadzący dmucha w swoją figurkę zwierzątka, a dziecko w swoją.

Ćwiczenie 2.
Prowadzący kładzie na stole papierowe gniazdo bociana i kilka bocianów wyciętych z papieru oraz rurki. Za pomocą rurki przenosi jednego ptaka do gniazda. Potem dziecko wykonuje zadanie, przenosząc z użyciem rurki pozostałe bociany do gniazda.
Uwagi: .....................................................................................

Narządy artykulacyjne

Cel: dziecko przygotowuje się do mówienia poprzez odpowiednie układanie narządów artykulacyjnych

Pomoce: gniazdo z pisklętami wykonanymi techniką orgiami, które ukazują różne układy narządów mowy

Prowadzący i dziecko siedzą przed lustrem. Prowadzący trzyma w ręce papierowe gniazdo z ptaszkami wykonanymi techniką orgiami, które pokazują różne układy warg, języka i policzków.
- Sięganie językiem do nosa.
- Przesuwanie języka z prawego kącika ust na lewy i odwrotnie,
- Podsuwanie dolnej wargi pod górne zęby,
- Chwytanie dolnymi zębami górnej wargi,
- Wypychanie na przemian jednego i drugiego policzka powietrzem,

Prowadzący wskazuje na jedno z piskląt i układa podobnie narządy artykulacyjne. Dziecko naśladuje ruchy prowadzącego. Zadanie jest wykonywane dotąd, aż wszystkie ćwiczenia zostaną zrobione.

Uwagi:..................................................................

Fonacyjne

Cel: dziecko przeczyta wszystkie samogłoski oraz sylaby, w których spółgłoski "w", "f" występują w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Pomoce: papierowy traktor, który na dużym kole ma napisane samogłoski, a na małym literę "f" (a na dodatkowym kole literę "w"), kartoniki ze spółgłoskami: "w", "f".

Prowadzący kładzie na stole papierowy traktor, który na dużym kole ma napisane samogłoski, a na małym literę "f" (a na dodatkowym kole literę "w"). Kręcąc dużym kołem, wskazuje samogłoskę, którą łączy ze spółgłoską "w" na małym kole, tworząc sylabę. Prowadzący głośno artykułuje sylabę, zwracający uwagę na poprawną wymowę spółgłoski w nagłosie. Dziecko powtarza ruchy prowadzącego, kręcąc kołem i łącząc samogłoskę ze spółgłoską.

Prowadzący kładzie kartonik z samogłoską przed małe koło z literą "f" i tworzy sylabę, którą głośno odczytuje, zwracający uwagę na poprawną wymowę spółgłoski w wygłosie. Kręci dużym kołem, wskazuje na samogłoskę i dokłada ją do utworzonej sylaby ("alfa", "alfo"...itd.). Czyta wyraźnie utworzony wyraz, akcentując spółgłoskę "f" w śródgłosie. Dziecko naśladuje ruchy prowadzącego.

Analogicznie przeprowadzane jest zadanie ze spółgłoską "w". Nie tworzone są wyrazy, gdzie "w" występuje w wygłosie, gdyż w tej pozycji spółgłoska dźwięczna traci swoją dźwięczność.

Uwagi:....................................................................

Słuchowe

Cel: dziecko identyfikuje słuchowo wyrazy różniące się jedną głoską

Pomoce: obrazki z przedmiotami, które w swojej nazwie zawierają spółgłoski: "w", "f".

Przed dzieckiem leżą na stole obrazki przedstawiające: Wawel, sowę, fokę, sofę, Pawła (chłopiec ma na koszulce wypisaną dużą literę "P"), Olafa (na koszulce ma napisaną małą literę "f"), fasolę, kawę, wodę, wafel.

Dziecko nazywa każdy obrazek. Chłopcom przedstawionym na rysunkach imiona nadaje prowadzący.

Prowadzący wymienia nazwę jednego przedmiotu na obrazku, zmieniając głoskę dźwięczną "w" na bezdźwięczną "f" lub odwrotnie.

Zadaniem dziecka jest prawidłowe wypowiedzenie wyrazu i wskazanie go na obrazku.

Reszta zadania jest wykonywana podobnie. Prowadzący wypowiada wyraz zmieniając jedną ze spółgłosek ("w", na "f" bądź "f" na "w"). Dziecko wskazuje błąd w wyrazie, poprawia go i pokazuje obrazek określony przez ten wyraz.

Uwagi: ...........................................................

II Ćwiczenia właściwe.

1. Układanie wyrazów z liter.


Cel: dziecko ułoży wyraz z pojedynczych, drukowanych liter według wzoru

Pomoce: kolorowe wagony, pojedyncze litery, etykiety z wyrazami

Prowadzący rozkłada na stole pociąg z dziesięcioma kolorowymi wagonami. W każdym wagonie jest jeden z podanych wyrazów: SOWA, FOKA, PAWEŁ, FASOLA, KAWA, WODA, oraz pojedyncze litery, z których wyraz jest zbudowany.

Prowadzący mówi: "Pokaż zielony wagon i wyjmij jego zawartość". Dziecko wykonuje polecenie, wyjmując z zielonego wagonu wyraz i pojedyncze litery.

Prowadzący czyta wyraz i poleca dziecku ułożenie takiego samego wyrazu zgodnie ze wzorem.

Analogicznie wykonywana jest reszta zadania.

Czas trwania zadania zależy od zainteresowania dziecka.
Uwagi:......................................................

2. Pisanie po śladzie brakujących liter.

Cele:
- dziecko połączy precyzyjnie kropki, tworząc brakujące litery w wyrazach
- dziecko wyszuka podobieństwa i wskaże dwa identyczne wyrazy.

Pomoce: etykiety z wyrazami, cienkopis

Prowadzący kładzie na stole trzy etykiety z wyrazami z poprzedniego zadania. Etykiety są odwrócone na lewą stronę.

ETAP I
Prowadzący odwraca jedną z trzech etykiet, czyta wyraz, ołówkiem pisze po śladzie brakujące litery i czyta wyraz ponownie. Odwraca kolejne dwie etykiety i postępuje podobnie, jak poprzednio.

Na dwóch z trzech podanych etykiet są identyczne wyrazy.

Prowadzący wskazuje etykiety z takimi samymi wyrazami i odkłada je na bok. Do trzeciej etykiety dołożone zostają dwie inne etykiety.

ETAP II

Dziecko odkrywa jedną z trzech etykiet i uzupełnia brakujące litery wyrazie, który został wcześnie przeczytany przez nauczyciela.

Następnie dziecko odkrywa drugą etykietę, a potem trzecią - po kolei uzupełnia brakujące litery w wyrazach.

Kolejnym zadaniem dziecka jest wskazanie dwóch identycznych wyrazów i odłożenie ich na bok.

Do pozostałej trzeciej etykiety prowadzący dokłada następne dwie. Następnie dziecko powtarza czynności, jak wcześniej.

Uwagi:............................................................................

3. Gra w samogłoski i sylaby.

Cele:
- dziecko wskaże kolor pola, odpowiadający kolorowi na kostce
- dziecko przeczyta wszystkie samogłoski oraz sylaby, gdzie spółgłoski (w, f) występują w nagłosie

Pomoce: gra "Literki", pionki, kostka z kolorowymi nalepkami zamiast kropek

Przed dzieckiem leży gra. Na jej kolorowych polach zapisane są samogłoski. Obok planszy znajdują się dwa kartoniki ze spółgłoskami: w, f

ETAP I
Prowadzący rzuca kostką, która zamiast oczek ma kolorowe naklejki.
Następnie stawia swojego pionka na pole, które ma taki sam kolor, jaki pojawił się na kostce.

Prowadzący czyta samogłoskę, zapisaną na polu. Potem przykłada do samogłoski kartonik ze spółgłoską "w" i odczytuje utworzoną sylabę.

ETAP II
Dziecko rzuca kostką i stawia swojego pionka na polu o takim samym kolorze, Jaki widnieje na kostce.

Czyta samogłoskę zapisaną na polu.

Prowadzący przykłada do tej samogłoski kartonik ze spółgłoską "w".
Dziecko odczytuje utworzoną sylabę. Reszta gry przebiega w podobny sposób. Prowadzący i dziecko naprzemiennie rzucają kostką, ustawiają swoje pionki na polu o właściwym kolorze, czytają samogłoski i utworzone sylaby.

Uwagi:.....................................................................

4. Odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza "Lew i wrona".

Cel: dziecko rozumie treść wiersza poprzez prawidłowe odpowiedzenie na pytania

Pomoce: wiersz "Lew i wrona"

Prowadzący kładzie przed dzieckiem wiersz "Lew i wrona". Czyta pierwszą zwrotkę, wskazując każdy wyraz.

Zadaje pytanie: "Dlaczego grzywa może przeszkadzać lwu?". Dziecko odpowiada

Prowadzący czyta drugą zwrotkę i zadaje pytanie: "Dlaczego lew zaczął gniewać się?". Dziecko odpowiada.

Uwagi:..........................................................................

5. Porównywanie zbiorów.

Cele:
- dziecko połączy elementy dwóch zbiorów
- dziecko wskaże, które zbiory są równoliczne

Pomoce: cztery kartony z dwoma zbiorami liści na każdym, kolorowe kredki

Prowadzący kładzie na stole karton, na którym w obrębie dwóch pętli znajdują się przyklejone liście. Następnie pyta: "Czy tyle samo liści jest w pierwszym i drugim zbiorze?" i poleca dziecku połączyć linią każdy z liść z pierwszego zbioru z liściem ze zbioru drugiego.

Dziecko wykonuje zadanie, łącząc liście dwóch zbiorów i mówiąc, czy w zbiorach znajduje się taka sama liczba elementów.

Prowadzący zmienia karton i dziecko powtarza czynności.

W zadaniu zostają wykorzystane cztery kartony z zadaniami.

Uwagi:...............................................................

III Ćwiczenia końcowe

Zamalowanie konturów liści

Cele:
- dziecko nazwie prawidłowo kolory jesieni: żółty, czerwony, brązowy, pomarańczowy
- dziecko zamaluje kształty liści nie przekraczając linii

Pomoce: kartka z konturami liści, farby, pędzel

Dziecko zamaluje kartkę z konturami liści. Jego zadaniem jest zapełnienie konturów odpowiednimi dla jesieni kolorami, nie przekraczając linii.

Uwagi:.........................................................................

 

Opracowanie: mgr Elżbieta Liburska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5949


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 2